Now showing items 1-1 of 1

    • Transpordiameti e-teeninduse teeninduskvaliteedi uuring 

      Aaslaid, Kätlin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
      Lõputöö eesmärk, hinnata teeninduskvaliteeti Transpordiameti e-teeninduses, selgitamaks välja e-teeninduskeskkonna kitsaskohad ning teha ettepanekuid teeninduskvaliteedi ja -kultuuri parendamiseks autori hinnangul saavutati, ...