Now showing items 1-20 of 87

  • Aksonomeetria 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Aksonomeetria. Ristisomeetria. Kabinetprojektsioon. Tasapinnalise kujundi aksonomeetria.Kestus ~15 min. [4. loeng]
  • Paarisfunktsioon ja paaritu funktsioon 

   Aret, Mare (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   BeSt programmi raames tehtud õpiobjekt. Taastatud CourseLab'i failidest.
  • Asendiplaan ja selle rakendamine 

   Ovtšarenko, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Õpiobjekt on mõeldud abiks tudengitele iseseisval teema omandamisel. Õpiobjekti maht on 7 akadeemilist tundi ehk 0,2 EAP. Eesmärgiks on abistada üliõpilasi iseseisvalt Insenerigraafika "Asendiplaan" teemat omandada ja ...
  • Diferentsiaalvõrrandid 

   Safiulina, Elena (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Õppevahend "Diferentsiaalvõrrandid" (edaspidi DV) on Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeaine "Diferentsiaal- ja integraalarvutus" (RKE002, 3EAP) osa. Siin vaadeltakse esimest järku diferentsiaalvõrrandeid, kuna nimetatud teooriat ...
  • Insenerigraafika. Topografiline pind. Muldkeha piirid ja profiil 

   Ovtšarenko, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Õpiobjekti sisu:1. Topograafilise pinna moodustamine2. Muldehitise konstruktsiooni moodustamine2.1. Rõhtväljaku nõlvade piiride konstrueerimine2.1.1. Väljaku süvendi osaPiiride nurga konstrueerimine2.1.2. Väljaku täite osa ...
  • Geomeetrilised kehad 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Geomeetrilised kehad. Punkt keha pinnal. Lisaekraani võte. Tasapinna muutumine risttasapinnaks. Püramiidi kaldlõige. Pinnalaotused. Avaga keha kolmvaade.Kestus ~35 min. [7. loeng]
  • Kehade lõikumine 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Prisma lõikumine prismaga. Silindri ja prisma lõikumine. Püramiidi ja prisma lõikumine, abitasapinna võte. Silindrite lõikumine, abitasapinna võte. Koonuste lõikumine, abisfääride võte. Kestus ~23 min. [9. loeng]
  • Tasapind 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Tasapind. Tasapinna määramisandmed. Tasapind hulknurgana. Tasapinna jäljed. Tasapinna asend ruumis (üld- ja eriasendilised tasapinnad). Tasapinna nivoojooned. Punkt tasapinnal. Sirge ja tasapinna lõikumine.Kestus ~27 min. ...
  • Sirge ja keha lõikumine 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Sirge ja keha lõikumine. Abitasapinna võte.Kestus ~22 min. [8. loeng]
  • Kujutamisvõtted (vaated) 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Kujutamisvõtted. Vaated, lisa- ja kohtvaated. Kolmvaate konstrueerimine:1. etteantud aksonomeetria järgi,2. etteantud kaksvaate järgi.Kestus ~23 min. [10. loeng]
  • Sirge 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Sirge. Punkt sirgel. Sirge asend ruumis (üld- ja eriasendilised sirged). Sirge jäljed. Sirgete vastastikused asendid. Sirge pikkus ja kaldenurgad. Kolmnurga ja sirkli võte. Sirge pööramine ümber ekraani normaali.Kestus ~31 ...
  • Sissejuhatus (Kujutav Geomeetria) 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Sissejuhatus. Joonise valmistamine. Formaadid. Joonteliigid. Normkiri. Mõõtkava. Kirjanurk.Kestus ~9 min. [1. loeng]
  • Projektsiooniliigid 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Projektsiooniliigid. Punkti kolmvaade. Monge'i meetod.Kestus ~20 min. [2. loeng]
  • Tasapindade vastastikune asend 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Tasapindade vastastikune asend. Tasapindade lõikumine. Projekteeriva tasapinna pööramine.Kestus ~18 min. [6. loeng]
  • Teist järku jooned 

   Künnapas, Siiri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
   Käsitletavad teemad, materjali läbimiseks kuluv aeg: Õpiobjektis vaadeldakse nelja teist järku joont: ringjoont, ellipsit, hüperbooli ja parabooli. Iga joone jaoks on pühendatud üks peatükk, milles kõigepealt selgitatakse ...
  • Mõõtmistulemus ja selle täpsushinnang 

   Ruus, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
   Õpieesmärgid - anda üliõpilastele teadmisi mõõtmisest, mõõtmisvigadest, nende iseloomust ja suurusest ning mõõtmistulemuste täpsuse hindamise meetoditest.Õpiväljundid - üliõpilane tunneb mõõtmisvigade teooria põhimõisteid, ...
  • Määramata integraal: ratsionaalsete murdude integreerimine 

   Safiulina, Elena (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
   Õppevahend "Määramata integraal: ratsionaalsete murdude integreerimine" on kõrgema matemaatika alla kuuluva diferentsiaal- ja integraalarvutuse üks osadest. Õppevahend sisaldab palju näiteid ja iseseisvaid tagasisidega ...
  • Määramata integraal: trigonomeetriliste funktsioonide integreerimine 

   Safiulina, Elena (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
   Õppevahend "Määramata integraal: trigonomeetriliste funktsioonide integreerimine" on kõrgema matemaatika alla kuuluva diferentsiaal- ja integraalarvutuse üks osadest. Õppevahend sisaldab palju näiteid ja iseseisvaid ...
  • Määramata integraal: irratsionaalsete funktsioonide integreerimine 

   Safiulina, Elena (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
   Õppevahend "Määramata integraal: irratsionaalsete funktsioonide integreerimine" on kõrgema matemaatika alla kuuluva diferentsiaal- ja integraalarvutuse üks osadest. Õppevahend sisaldab palju näiteid ja iseseisvaid tagasisidega ...
  • Insenerigraafika. Hoone plaani joonestamine 

   Ovtšarenko, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
   Eesmärgiks on abistada üliõpilasi ja huvilisi iseseisvalt "Hoone plaan" teemat omandada ja saadud teadmisi kõigepealt graafilise töö - hoone plaani joonestamiseks ning praktilise töö käigus tekkivate ülesannete lahendamiseks ...