Now showing items 1-19 of 87

  • Aksonomeetria 

   Kalep, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Aksonomeetria. Ristisomeetria. Kabinetprojektsioon. Tasapinnalise kujundi aksonomeetria.Kestus ~15 min. [4. loeng]
  • Andmetöötluse kursuse tutvustus 

   Uukkivi, Anne (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Sissejuhatus e-kursusele
  • Asendiplaan ja selle rakendamine 

   Ovtšarenko, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Õpiobjekt on mõeldud abiks tudengitele iseseisval teema omandamisel. Õpiobjekti maht on 7 akadeemilist tundi ehk 0,2 EAP. Eesmärgiks on abistada üliõpilasi iseseisvalt Insenerigraafika "Asendiplaan" teemat omandada ja ...
  • CAD projekteerimine. Ülevaade Solid Edge programmist, joonestamine 2D keskkonnas 

   Särak, Jaak-Evald (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2012)
   Õpiobjekti eesmärgid on:anda üldine ülevaade graafikaprogrammist Solid Edge;anda teadmisi graafikaprogrammi Solid Edge 2D projekteerimise keskkonna erinevatest töövahenditest, menüüdest ja käskudest ning õpetada neid ...
  • Circular Motion 

   Rodriquez, John (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   uniform circular motion, non-uniform circular motion interactive animation
  • Cone (r,h) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a cone using geogebra (VirStem project).
  • Cone (R,H) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a cone using geogebra (VirStem project).
  • Cone cross-section 

   Ovtšarenko, Olga (2021-09-02)
   Explore the cross-sections of a cone using geogebra (VirStem project).
  • Cone net 

   Ovtšarenko, Olga (2021-08-13)
   Explore the net of a cone using geogebra (VirStem project).
  • Cross-sections of a cone 

   Safiulina, Elena (2021-06-28)
   Explore the cross-sections of a cone using geogebra (VirStem project).
  • Cross-sections of a cylinder 

   Safiulina, Elena (2021-05-28)
   Explore the cross-sections of a cylinder using geogebra (VirStem project).
  • Cross-sections of a Sphere 

   Safiulina, Elena (2021-05-21)
   Explore the cross-sections of a sphere using geogebra (VirStem project).
  • Cylinder (r,h) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a cylinder using geogebra (VirStem project).
  • Cylinder (R,H) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a cylinder using geogebra (VirStem project).
  • Cylinder cross-section 

   Ovtšarenko, Olga (2021-09-02)
   Explore the cross-sections of a cylinder using geogebra (VirStem project).
  • Cylinder net 

   Ovtšarenko, Olga (2021-09-13)
   Explore the net of a cylinder using geogebra (VirStem project).
  • Diferentsiaalvõrrandid 

   Safiulina, Elena (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Õppevahend "Diferentsiaalvõrrandid" (edaspidi DV) on Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeaine "Diferentsiaal- ja integraalarvutus" (RKE002, 3EAP) osa. Siin vaadeltakse esimest järku diferentsiaalvõrrandeid, kuna nimetatud teooriat ...
  • Dot Product (Scalar Product) 

   Rodriquez, John (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Interactive animation illustrating geometric interpretation of dot product.
  • Fleep tutvustuse ekraan 

   Uukkivi, Anne (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Ekraanipilt video juurde