Now showing items 1-20 of 3758

  • "1 Hour Predict" tarkvaralahenduse analüüs DPD Eesti AS näitel 

   Leemets, Kristo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Hetkel toimub ettevõttes DPD Eesti AS veoringide optimeerimine peamiselt kulleri isetegevuse tulemusena. DPD Eesti AS poolt on ära määratud kulleri piirkond, aga piirkonna siseselt optimeerib kuller teekonna ise. DPD Eesti ...
  • „1 Hour Predict“ tarkvaralahenduse mõju ettevõtte infovoo sünkroniseerimisele jaotus-vedudega DPD Eesti AS näitel 

   Raudla, Kaisa (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Kullerfirma DPD Eesti AS täitis tarkvaralahenduse 1 Hour Predict kasutusele võtmisega ees-märgi, olles klientidele lähemal ühe tunniste tarneakende väljastamise abil. Paraku ei suutnud 46% kulleritest kümne kuulisel perioodil ...
  • 110 kV alajaama vahelduvvoolukeskuse analüüs 

   Kürsa, Mihkel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Käesoleva lõputööga antakse ülevaade 110 kV alajaama vahelduvvoolukeskuses tehtud analüüsist. Analüüsi arvutustulemuste põhjal saab klient vaadata kas projekteeritavad ahelad on ohutud ja kaitse tagatud. Lõputöö sissejuhatavas ...
  • 1974 aasta Chevrolet Corvette raami taastamine 

   Sarapik, Sander (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö peamine eesmärk oli taastada Chevrolet Corvette’i raam ning parandada väändejäikust, teelpüsimist ja töökindlust. Väändejäikust parandati lisaded raamile tugevamaid keevisliiteid, kui oli seda teinud General Motors´i ...
  • 2+1 riigiteed Eestis 

   Ilusk, Ivari (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli analüüsida Eestis ehitatud ja ehituses olevaid 2+1 riigiteid, välja tuua positiivsed lahendusi, samas teha ettepanekuid kitsaskohtade likvideerimiseks. Suure tõenäosusega jätkub 2+1 ristlõikega ...
  • 2+1 sõidurajaga möödasõidu ala mõju sõidukiirusele 

   Vahi, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Uurimustöö käsitles 2+1 sõidurajaga möödasõidualade mõju sõidukiirusele. Ühtlasi koguti uurimuse läbiviimise käigus teavet liiklejate hinnangu ning peamiste puuduste kohta, mis antud teelahendust iseloomustab. Järgnevalt ...
  • 2010-2015 aastatel eestis rakendatud intelligentsete transpordisüsteemide lahenduste ülevaade ja nende arenguvõimalus 

   Rõbalkin, Ilja (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   ITS tehnoloogiaid kasutatakse Eestis üpriski ammu. Kontseptsiooni allkirjastamikseks 2010. aastal olid aktiivselt kasutused mitmed lahendused – "smart" valgusfoorid, maanteedel paigaldatud kaamerad, mis annavad võimaluse ...
  • 2018. aasta kruusateede säilitusremondi omanikujärelevalve pilootprojekti analüüs ja ettepanekud 2019. aastaks 

   Birk, Annika (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Lõputöö on kirjutatud teemal 2018. aasta kruusateede säilitusremondi omanikujärelevalve pilootprojekti analüüs ja ettepanekud 2019. aastaks. Pilootprojektina hankis Maanteeamet 2018. aastal omanikujärelevalve Valga ja Põlva ...
  • 24express OÜ ekspress-saadetiste transpordimudelite täiustamine 

   Suviste, Andreas (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö autor püstitas käesoleva töö probleemiks ettevõtte 24express OÜ ekspress-saadetiste ebaefektiivsuse. Eesmärgi täitmiseks oli vaja koguda esmalt teoreetilist informatsiooni ekspress-saadetiste veoteenuse olemusest. ...
  • "24Expressile kavandatud meeste tööjakid" 

   Oja, Liliann (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöös kavandati ja valmistati transpordiettevõttele 24Express töötajatele viis tööjakki. Valminud viis jakki on kvaiteetsest, vastupidavast materjalist ja vastavad töökaitse nõuetele. Selleks pidi arvestama ettevõtte ...
  • 25,25 meetrise autorongi tasuvus ja sobivus Eestis 

   Jõesaar, Marten (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-10)
   Soomes ja Rootsis on EMS autorongid liikvel olnud aastast 1995, aastatega modulaarkonseptsiooniga on liitunud riike, näiteks Taani, Hollandi, Norra, Saksamaa, Austraalia jne. Soomes, Rootsis, Hollandis ja Taanis on ...
  • 2Smart Systems OÜ äriplaan 

   Marandi, Mart (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Äriplaani võib pidada ettevõtte tegutsemiseks vajalikuks. Äriplaani koostamise käigus modelleeritakse ettevõtte põhiprotsessid ning võimalikud majandustulemused. Kästi koostatud üksikasjalik mudel on paremini mõistetav ...
  • 3-teljelise portaaltüüpi virnastaja Y ja Z telje eelprojekt 

   Põõsaste, Peeter (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Kogu projekti eesmärk on projekteerida ja valmistada uus virnastaja 3D manipulaator, mis liigutab X-, Y- ja Z- teljel kanistrite haaratsit. Tegemist on teistkordse projektiga samale kliendile. Varasem juba toimiv pakkeautomaat, ...
  • 30 meetriste autorongide kasutusvõimalus Eesti teedel 

   Korsten, Gerton (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Eesti seadused, mis on seotud autorongide maksimum väärtustega, ei ole võrreldavad Põhjamaa omadega. Põhjamaades on lubatud kasutada vähemalt 25,25 meetriseid autoronge ning täismass võib ulatuda 60 tonnini ja rohkemgi. ...
  • 3D House Model (with landscape) - Virstem project. For testing: loading with compressed textures: threejs r133 (only buffer geometry; some functions changed). 

   Rodriquez, John; Ovtšarenko, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021)
   3d view of masonry house with landscape
  • 3D Masonry House Model - Virtec project 

   Rodriquez, John; Ovtšarenko, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   3D masonry house model. The visibility (transparency) of three different elements (roof, walls, foundation) can be toggled with the click of the corresponding item in a (movable) menu.
  • 3D mudelleerimise eelis teeehituses Valdeku tänava ja Viljandi maantee kergliiklustee näitel 

   Rahu, Kristi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   KOKKUVÕTE Koostatud töö tulemuseks saab öelda, et korraliku ehitustöö tulemuseks on projektide koostamine 3D mudelleerimisega ning kogu ehitus protsessi koondumine 3D masinjuhtimisele. 3D süsteemide kasutamisega saab vältida ...
  • 3D printereid turustava ettevõtte loomine 

   Komendant, Ott (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Autor valis lõputöö teemaks „3D Printereid turustava ettevõtte loomine.“ Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli 3D printimistehnoloogia võimaluste kirjeldus ning 3D printerite turustusvõimaluste hindamine, analüüs ja sellest ...
  • 3D printeri alusplaadi automaatne vahetus 

   Sepp, Martin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesoleva tööga on antud ülevaade alusplaadi vahetamisest probleemist ning on toodud kõige optimaalne ja tehniline lahendus. Töö esimeses osas vaadati üle kõik 3D printeri tehnoloogiad, mille tulemusena anti visuaalne ...
  • 3D Skanneri Juurutamise Võimalused Tallinna Tehnikakõrgkooli Mõõtetehnika Laboris 

   Grundsten, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö "3D skanneri juurutamise võimalused Tallinna Tehnikakõrgkooli mõõtetehnika laboris" eesmärk oli uurida 3D skannereid, anda informatsiooni nende võimalikest kasutusaladest ja soovitada sobivat seadet Tallinna ...