Now showing items 39-58 of 3758

  • A kategooria komponentide varude juhtimine ettevõttes Amphenol ConneXus OÜ 

   Seli, Doris (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Antud lõputöö eesmärk oli kujundada ettevõttele Amphenol ConneXus OÜ A kategooria komponentidele parem hankimise strateegia. Vajadus selle järele tuleneb lõputöö autori igapäevasest tööst, milles tuleb ...
  • A-portaali konstruktsiooni projekteerimine 

   Sepp, Veljo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli Stockholmi Ülikooli uurimislaevale A-portaali projekteerimine. Stockholmi Ülikooli uurimislaev on ettevõttele Baltic Workboats AS esitatud ja sõlmitud tellimus, millel on kindlad kuupäevalised ...
  • A. H. Tammsaare tee - Tondi tn - Rahumäe tee ristmiku rekonstrueerimine 

   Peterson, Robert (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesoleva tee-ehitusprojektiga on lahendatud Tallinnas Kristiine linnaosas A. H. Tammsaare tee - Tondi tn - Rahumäe tee ristmiku rekonstrueerimine. Enne projektsete lahenduste välja pakkumist on töös analüüsitud ristmiku ...
  • AAN mootori forsseerimine saavutamaks 165kW 

   Särg, Taavi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö eesmärk on hobiauto sisepõlemismootori ümberehitamise teel saavutada 165 kW võimsusega mootor, millega sõita ühe miili võistlusel lõppkiirusel 230 km/h või enam. Antud lõputöös jätsin muutmata välised detailid ...
  • Aasia sõiduautode müügiettevõtlus Eestis 

   Soosaar, Sthen-Erich (2018)
   Kui Eesti Vabariigi algusaastatel oli iga 10 000 elaniku kohta üks auto, siis nüüd on iga kahe elaniku kohta üks auto. [1] Enamik automarke, mis on Eestis müügil, tulevad Aasiast, täpsemalt Jaapanist ning Lõuna-Koreast. ...
  • Aaspere Agro farmikompleksi üldehitustööde organiseerimine 

   Nõupuu, Joosep (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö peamine eesmärk oli Aaspere Agro OÜ farmikompleksi üldehitustööde organiseerimine, mille raames koostati tehnoloogiakaardid robotlauda montaažitöödest ning vedelsõnnikumahutite betoneerimisest. Lisaks on välja ...
  • ABBE universaalse pikkusmõõtemasina moderniseerimise strateegiad 

   Bochese, Luca Giorgio (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks on analüüsida, kirjeldada ja valida Zeiss Jena universaalse pikkusmõõtemasina ULM 01 600 D, valmistatud 80’ aastatel SDVs (Ida-Saksamaal), moderniseerimise parimat strateegiat. Taolised ULM ...
  • Abiaegade süsteemi väljatöötamine ettevõttele Nurme Production OÜ 

   Altosaar, Eva Maria (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-18)
   Antud uurimistöö kujunes välja ettevõtte Nurme Production OÜ soovist parendada normeerimissüsteemi. Ettevõttes oli normeermisprotsessis kasutusel üks abiajakoefitsient, milletõttu ei võimaldanud see täpsete standardaegade ...
  • Abiaja väljatöötamine väikeseeria tootmise jaoks 

   Zaporozhets, Victoria (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-24)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli leida sobiv abiaja koefitsient väikeseeria tootmisele, mis katab õmblejate vajadusi isiklikeks tegevusteks ning tööst taastumiseks ja tööga seotud vältimatuteks tegevusteks, seal hulgas ka ...
  • Abrasiiv lõikeseade pindkarastatud ümarmaterjali lõikamiseks 

   Lepik, Henry (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Puidu- ja masinatööstus on mõlemad Eesti tööstuses olulised harud. Kuna ettevõte kliendibaasis on aktiivsena mõlema tööstusharu alla kuuluvaid ettevõtteid, siis on oluline, et oleks tagatud kvaliteetne ja kiire teenindus. ...
  • ACE Logistics Estonia AS süsiniku jalajälje hindamine kohaliku veo näitel 

   Kreek, Kristi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
   Keskkonnasäästlikkus on järjest enam transpordi ettevõttele oluline märksõna. Seda nii Euroopa Liidu ja riigi poolse suunitlusega kui ka kliendi teadlikkuse ja nõudlikkuse soovil. Seetõttu oli huvi ka ettevõttel ACE Logistics ...
  • Ace Logistics Estonia AS terminali asukoha valik 

   Truverk, Kaspar (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Antud lõputöö eesmärk on leida ACE Logistics Estonia AS terminalile majanduslikult kõige sobivam asukoht, arvestades ettevõtte toimivat mudelit, klientide asukohta ning teisi mikro- ja makromajanduslikke aspekte. Uurimisprobleem ...
  • Ace Logistics Estonia AS uue terminali toimemudeli planeerimine 

   Rajang, Helmir (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Ace Logistics Estonia AS on kasvav logistika ettevõtte, millel on potentsiaali laiendada oma tegevust. Potentsiaali ära kasutamise eesmärgist lähtudes tuleb ettevõttel tagada efektiivne töökorraldus ja valmisolek kaubamahtude ...
  • ACS sagedusmuundurite testseadme 2,2 kW sektsiooni elektriprojekteerimine 

   Sadovskyi, Illia (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Puudus automatiseeritust testseadmest, mis võimaldaks kaudselt testida sagedusmuundurite jaoks arendatavat tarkvara, lükas ABB AS arendusinsenere projekteerima testseadet, mis seda võimaldaks. ABB AS inseneriosakond ...
  • ACx580 sagedusmuundurite koosteliini automatiseerimine 

   Vilberg, Jakov (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Tootmisprotsesside efektiivsus on oluline ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks. ABB AS ajamite ja taastuvenergiaseadmete tehas ei ole ka erand ja ettevõtte liigub jätkesuutlike tootmisprotsesside automatiseerimise suunas. ...
  • Ad-blue süsteemid ja manipuleerimine 

   Golenkov, Maksim (2019)
   Antud referaat annab ülevaate Euroopa komisjoni poolt juhitava Euro 6 direktiivi keskkonnanormidest, mis käsitlevad diiselmootori heitgaaside koguseid. Vaadatakse heitgaaside töötlusvajadust ning nende mõju keskkonnale ...
  • Adaptiivne püsikiirusehoidja 

   Ojala, Taur (2020)
   Adaptiivne kiirusehoidja (ACC) on sõiduki varustuses oleva traditsioonilise kiirusehoidja edasiarendus. ACC on juhiabi, mis hoiab juhi valitud kiirust või valib kiiruse eessõitva sõiduki järgi hoides ohutut piki vahet. ...
  • Adaptiivne püsikiirusehoidja - ÜET ja süsteemisisene suhtlus 

   Kirsila, Kaarel (2019)
   Töö eesmärk – antud iseseisvas uurimistöös käsitletakse adaptiivse püsikiirusehoidja süsteemi kahte valdkonda. ÜET – ülesanne, ehitus ja tööpõhimõte ning teise valdkonnana süsteemi sisene suhtlus. Töö koosneb kahest ...
  • Adaptiivne püsikiirushoidik 

   Paas, Kaimo (2020)
   Adaptiivne püsikiirushoidik ehk inglise keeli Adaptive Cruise Control (lühendina ACC) on püsikiiruse hoidja, mis on võimeline ise arvestama liiklusvoolu kiirusega ehk hoidma ees sõitva sõidukiga turvalist piki vahet ...
  • Adaptiivse püsikiirushoidja infovahetus ja nõuded 

   Vares, Timo (2019)
   Adaptiivse püsikiirushoidja uurimise eesmärgiks on aru saada ning mõista kuidas seade auto peal töötab. Teema on jagatud kaheks. Esiteks teha selgeks infovahetuse toimimine välise süsteemi suhtlus osadega. Millised ...