Now showing items 326-345 of 3758

  • B2B turundus ja -tööriistade kasutamine internetiseeruvas ärikeskkonnas 

   Põldre, Marja-Liisa (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö uurimusobjektiks oli B2B turundus ja kasutatavad tööriistad internetiseeruvas ärikeskkonnas. Lõputöö koosneb neljast peatükist, millest esimeses loodi teoreetiline raamistik B2B turunduse olemusele. Kuna termin ...
  • Baastsooni loomine 

   Hamburg, Anti (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013)
   Baastsooni loomine
  • Bagi raami projekteerimine ja valmistamistehnoloogiad 

   Risto, Seiler (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Lõputöös projekteerisin valmis ning kirjeldasin erinevaid protsesse, võimalusi ja valikuid, kuidas bagi raam valmis ehitada. Raami projekteerimisel pidin arvestama, et mahuksid ära kõik süsteemid. Ruumi pidi jääma piisavalt ...
  • Baja SAE bagi pidurisüsteemi projekteerimine 

   Siniroht, Simo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli projekteerida loodavale Baja SAE sarja bagile toimiv pidurisüsteem. Projekteeritud süteemi kõik komponendid on arvutuslikel meetoditel tõestatud ning sobivad antud sõidukile kasutamiseks. ...
  • Balletitantsijate trikoode põhilõigete väljatöötamine Rahvusooper Estonia balleti "Medea" näitel 

   Oolma, L. (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Balletile "Medea" disainitud kostüümide valmistamise protsess hõlmab endas mudelite kavandamist, põhi- ja moekohaste lõigete valmistamist, mudeli sõlmede tehnoloogilist töötlemist, lekaalide valmistamist, õmblusmaterjalide ...
  • Balti jaama bussiterminal 

   Benrot, Kadri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Diplomitöö “Balti jaama bussiterminal” eesmärgiks oli luua Balti jaama maakonna liinibussidele multifunktsionaalne, esinduslik ning reisijasõbralik hoone, olles seejuures mugavalt ühendatud raudteejaama, Elroni rongide ...
  • Balti Jaama Konn 

   Look, Gert (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Diplomitöö „Balti jaama konn“ eesmärgiks oli pakkuda välja Balti jaama kui Tallinna ühe olulisema transpordisõlme funktsionaalne lahendus ja siduda see ühise varikatuse alla. Töö raames lahendati hetkel liiga väikese ...
  • Balti Jaama Turu 0-tsükli ehituse organiseerimine 

   Oberschneider, Kaarel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Lõputöö peamine eesmärk oli Balti Jaama Turu kaevetööde ja plaatvundamendi organiseerimine. Lõputöös on kirjeldatud rajatava kompleksi konstruktiivset lahendust ja arhitektuuri. Lõputöö alusprojektiks oli Neoprojekt OÜ ...
  • Balti Logistika arendatava targa lao lahenduse mõju ettevõtte ABB AS Jüri tootmistehase jõudlusele 

   Elb, Sander (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020-05-12)
   Käesoleva töö eesmärk oli uurida Balti Logistika poolt arendatava targa lao lahenduse mõju ettevõtte ABB AS Jüri mootorite ja generaatorite tootmistehasele ning selle kuluefektiivsusele. Ettevõttel ei ole probleeme kaasaegse ...
  • Baltic Fibres OÜ tekkide praaktoodangu analüüs 

   Komp, Maarja-Liis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Käesolev lõputöö on koostatud Baltic Fibres OÜ näitel. Lõputöös käsitletakse praaktoodangu teket ettevõttes. Autor analüüsib kolme kuu praaktoodangu tekkepõhjuseid: Detsember 2016, Jaanuar 2017 ja Veebruar 2017. Analüüsis ...
  • Baltyre laohoone ehitustööde organiseerimine 

   Otto, Karel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Antud lõputöö eesmärk on lahendada laohoone ehituse organiseerimise projekt ja sellega kaasnevad betoonpõrandate ning katusetööde tehnoloogilised etapid. Kirjeldatud on vajalikud töövahendid ja ohutusnõuded. Lisaks on välja ...
  • Bambustrikotaažist rasedate rõivaste arendamine ettevõttes GreenEst OÜ 

   Mändmaa, Maarja (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Töö põhieesmärgiks oli välja töötada GreenEsti stiiliga sobiv rasedatele mõeldud kollektsioon, mille raames valmisid esimesed pükste, pluusi, kleidi, tuunika ja seeliku näidised. Töö põhisosas analüüsiti rasedate keha ning ...
  • Barjäärpinnete tehnoloogia ja omadused 

   Krull, Krista (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Termiliselt pihustatud keraamilisi pindeid kasutatakse laialdaselt erinevates tööstusharudes, kulumise ja korrosioonikaitse, soojus- ja elektriisolatsiooni ning muude spetsiaalsete rakenduste jaoks. Oksiidid on termopihustamisel ...
  • Bayer Motors OÜ töökoja BMW standarditega vastavusse viimine 

   Piirfeldt, Carl Joosep (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Töös on kirjeldatud ettevõtte Bayer Motors OÜ eesmärke ja kavandatavaid muutusi, samuti töömahtusid ja igapäevatööd. Lõputöö koostamise käigus selgitati välja ettevõtte hetkeolukord, kontrolliti olemasolevate seadmete ja ...
  • BCM infovahetus 

   Grandberg, Ili (2020)
   Tänapäeva autodel on peal palju lisavarustust ja elektrilisi komponente. Et vähendada andurite ja täiturite signaaljuhtmete dubleerimist erinevate juhtmoodulite vahel, on võetud kasutusele erinevad juhtmoodulid. ...
  • Bellus grupi arenemise võimalused Eesti turul 

   Lille, Liis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Antud lõputöö on Bellus Furnitur OÜ ja Bellus Beds OÜ ettevõttete baasil ülesehitatud. Töös on väljatoodud Bellus grupi lühi iseloomustus ja struktuur. Teooria osas on kirjeldatud turunduse olemust ja turunduse planeerimisest, ...
  • Bending stress at the center of a span 

   Rodriquez, John (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   animation illustrating the effect of stresses occurring at the center of a span
  • Berliini ülikoolilinnak 

   Lass, Timmo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Diplomitöös on välja pakutud ja eskiisprojekti tasemele läbi lahendatud ArchMediumi poolt korraldatud arhitektuurivõistluse lähteülesanne. Kavandatava hoonestuse asukohaks on Berliinis Kreuzbergi linnaosas paiknev krunt. ...
  • Betoneerimisel 

   Alt, Aivars (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
   Vead betoonitöödel
  • Betooni katsetamine Maanteeameti objektidel 

   Oja, Mirko (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesolevas lõputöös on uuritud betooni katsetamise nõudeid Maanteeameti objektidel ning kirjeldatakse võimalike põhjuseid ebaõnnestunud tulemuste kohta. Töö tugineb Tõdu silla katsekehade katsetulemuste analüüsil. Lõputöös ...