Now showing items 397-415 of 3758

  • C- ja CE- kategooria sõidukite liiklemise võimalused Tallinnas 

   Verlin, Tarmo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
   Töö eesmärk on analüüsida C-ja CE- kategooria sõidukite liiklemise võimalikkust Tallinna liikluses. On teada, et Tallinna tänavate võrgustik on välja ehitatud siis, kui teedel liikus veel väga vähe autosid ning liikluses ...
  • CAB Plan tarkvara rakendamine Auto-Bon AC AS keretöökojas 

   Raie, Teet (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-10)
   Lõputöö käsitleb autoremondi keretöökoja tööde planeerimistarkvara CAB Plani rakendamist Auto-Bon AC AS näitel, kus tarkvara võeti kasutusele 2020. aasta detsembris. Lõputöö tarbeks viidi läbi intervjuusid ja küsitlusi ...
  • CAD projekteerimine. Ülevaade Solid Edge programmist, joonestamine 2D keskkonnas 

   Särak, Jaak-Evald (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2012)
   Õpiobjekti eesmärgid on:anda üldine ülevaade graafikaprogrammist Solid Edge;anda teadmisi graafikaprogrammi Solid Edge 2D projekteerimise keskkonna erinevatest töövahenditest, menüüdest ja käskudest ning õpetada neid ...
  • CAN bus arvutivõrk autodes 

   Selgis, Madis (2020)
   Antud uurimistöö eesmärk on anda ülevaade CAN andmevõrgu tehnilisest poolest, mis annaks kirjutamise käigus autorile üldised teadmised selle teema kohta. Õppeaines Auto – lisaseadmed etteantud uurimistöö teemade seast ...
  • CAN võrk 

   Vare, Martin (2019)
   Antud uurimistöös käsitletakse autode arvutivõrkude süsteeme, täpsemalt CAN võrku (Controller Area Network). Töö käigus uuritakse lähemalt selle võrgu ajalugu, ülesehitust, erinevusi võrgu eripärades, vajalikkust ning ...
  • CAPA protsessi juurutamine Nefab Packaging OÜ näitel 

   Enri, Leht (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Iga tänapäeva eduka ettevõtte fookus peaks olema enda võtmeklientide hoidmisel ja kinnistamisel. Juhul, kui ettevõttel võtmekliendid veel puuduvad, siis tuleb need endale leida, sest just sellised lojaalsed kliendid toovad ...
  • Carglassi kasumliku laienemise võimalused Eestis 

   Kaarma, Martin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, millistesse Eesti linnadesse oleks ettevõttel Carglass majanduslikult kasumlik rajada uusi esindusi ehk millistele uutele turgudele laieneda. Selle väljaselgitamiseks oli töö jaotatud ...
  • Chrono Track ajavõtuteenust turustava ettevõtte loomine 

   Aau, Karen (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Autor koostas lõputöö pealkirjaga „Chrono Track ajavõtuteenust turustava ettevõtte loomine“. Selle eesmärgiks oli uurida RFID- tehnoloogiat, mille baasil ajavõtusüsteem toimib, viia läbi turu-uuring, selgitamaks välja ...
  • Circle K Eesti AS teenindusjaama juhtide seotus organisatsiooniga 

   Kink, Kadi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Võrreldes möödunuga iseloomustab tänast töömaailma üha kasvav tööjõu voolavus. Antud olukord sunnib ettevõtjaid üha enam pingutama, et kinnistada oma organisatsiooni motiveeritud, lojaalsed ja oskuslikud töötajad. Tavaliselt ...
  • Circle K Eesti AS Y ja Z generatsiooni töötajate ootused kaasaegsetele liidristiilidele 

   Tiitum, Jaana (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-05)
   Tööjõuturul on toimunud pidevad muutused ning täna oleme olukorras, kus koos töötavad peamiselt kolme erineva põlvkonna X, Y ja Z esindajad. Palju on räägitud muutuste vajalikkusest, kuid erinevate uuringu tulemustena ei ...
  • Circular Motion 

   Rodriquez, John (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   uniform circular motion, non-uniform circular motion interactive animation
  • Clarion Hotelli Helsinki ehitusgeodeetiline teenindamine 

   Jepifanov, Sergei (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Käesolevas lõputöös kirjeldati geodeetilisi töid ehitusobjektil, mis asub Soomes, Helsinki linnas. Lõputöös on kirjeldatud Clarion hotel Helsinki ehitusgeodeetilist teenindamist. Hotell valmis 2016. aasta sügisel. Antud ...
  • CNC freesimiskeskusel toodetava detaili tootmistehnoloogia optimeerimine 

   Simmulmann, Mikk (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Selle lõputöö käigus vaadati üle CNC freesimiskeskusel toodetava detaili tootmistehnoloogia ja selgitati välja selle tootmistehnoloogia puudused ja vead. Kuna ettevõtte masinapark võimaldas ka muuta antud detaili tootmiseks ...
  • CNC Freespingi Projekteerimine ja Konstrueerimine 

   Karro, Tanel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö eesmärgiks oli esmalt projekteerida ning seejärel konstrueerida CNC freespink. Projekteerimise staadiumis valmistati digitaalne 3D mudel, mille peal prooviti mitmeid lahendusi. Joonestamiseks kasutati programme ...
  • CNC servatöötluspingi arendus 

   Sulavee, Helmet (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö eesmärgiks oli servatöötluspingi ümberehituseks parima lahenduse leidmine, lähtudes kasutusergonoomika ning tööohutuse põhimõtetest. Välja selgitamaks optimaalne lahendus puuduste eemaldamiseks ja parenduste ...
  • CNC töötlemiskeskusele muudetava asendiga rakise projekteerimine 

   Toome, Kaido (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Tootmisettevõtted, nende hulgas ka mööblitootmise ettevõte Woodman OÜ, töötavad iga päev selle nimel, et kasvavate kulude tingimustes hoida toodete omahinda võimalikult väiksena. Konkurents müügiturul ei luba lõputult hinda ...
  • CNC-freespingi ostu kasumlikkuse analüüs ettevõtte Kumex OÜ näitel 

   Kents, Sander (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesolevas lõputöös „CNC-freesipingi ostu kasumlikkuse analüüs ettevõtte Kumex OÜ näitel,“ uuriti, kui otstarbekas oleks plastide ja kummide valdkonnas tegeleval ettevõttel soetada omale tootmisseade, et valmistada juba ...
  • CNC-treipingi tooriku ettetõmbamise seadme projekteerimine ja valmistamise tehnoloogia 

   Moor, Madis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013)
   Käesoleva lõputöö käigus on valmis projekteeritud CNC-treipingi tooriku ettetõmbamise seade. Lõputöö sisaldab valmistamise tehnoloogiat ühe detaili näitel. Projekteeritud seade vähendab inimfaktori osalust APJ-metallilõikepingi ...
  • Colored bottle parisons 

   Rodriquez, John (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
   Colored bottle parisons used in blow-molding process (image).