Now showing items 770-789 of 3758

  • Faasilatistuse arvutamine 0,4-110kV jaotus- ja toitealajaamades 

   Kolõbanov, Dmitri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli 0,4-110 kV toite- ja alajaamades latistuse uurimine, mis võimaldaks koostada abivahendit latistuse projekteerimisetööde jaoks. Lõputöö käigus analüüsiti põhilised elektrilised ja mehaanilised ...
  • Facebooki turundusstrateegia väljatöötamine ettevõtte My Furnix OÜ näitel 

   Kreegi, Olga-Ingrid (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   My Furnix OÜ, mis tegutseb ,,Ridikyl“ nime all ja on rahvusvaheline moekaupade e-pood, mis on asutatud 2013.aastal. Ridikyl pakub oma klientidele kvaliteetseid, taskukohaseid ja praktilisi tooteid. Ettevõtte sortimenti ...
  • Fakto Auto AS finantsmajandusliku olukorra analüüs aastatel 2017-2019 

   Kreek, Kai-Liis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
   Seoses ülemaailmselt leviva COVID-19 haigusega on kaubandussektor saanud väga tugevalt kannatada, sealhulgas automüük. Ettevõtted peaksid analüüsima põhjalikult oma tegevust leidmaks kitsaskohad ning võimalused tekkinud ...
  • Fe - Fe3C faasidiagramm 

   Koitmäe, Annika (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2012)
   Fe - Fe3C faasidiagramm
  • FEM 

   Nukki, René (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   FEM
  • FEST 19 Esimese Stabilisaatorvarda projekteerimine 

   Järv, Timo-Martti (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida tudengite vormelautole FEST 19 stabilisaatorvarras. Eesmärgiks oli projekteerida vähese massiga, õigete jäikustega ja FSG reeglitele vastav varras. Esmalt pandi paika kontseptsioon, ...
  • FEST13 esiratta velgede projekteerimine ja valmistamine 

   Andronov, Sergei (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesolev töö keskendus Formula Student võistlusauto FEST13 esivelgede projekteerimisele, analüüsimisele ning valmistamisele. Lõputöö eesmärgiks oli valmistada piirangutele ja nõuetele vastav konstruktsioon, mida saab ...
  • FEST19 ülekande hammasrataste valmistamine 

   Laaser, Jaagup (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Töö eesmärgiks oli valmistada prototüüp vormelauto FEST 19 planetaarülekande kaheastmelised, sirghambaga planeedid. Lõputöö teema algandmete kaardistamisel valiti töötlemisviisiks tõukamine. Selgus, et antud detaili ...
  • Fibo Lux 88 lansseerimine Eesti turule Saint-Gobain Ehitustooted AS näitel 

   Jürgenson, Marianne (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013)
   Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja tuua lansseerimiskava, et tuua uus toode turule kasumlikult. Selleks tuli kõige pealt analüüsida konkurente, tuua välja Fibo Lux 88 peamised eelised ning pakkuda välja promotsiooni vormide ...
  • Filmi kvartal 

   Ilves, Sindy (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Eestisse ei ole senini rajatud kõrgkvaliteediga fimistuudiote kompleksi, mille eesmärgiks oleks teenindada nii kodumaiseid reklaami- ja filmitootjaid kui ka pakkuda teenust välismaistele filmiproduktsiooni firmadele. ...
  • Filtratsioonimooduli määramise katsestandardi EVS 901-20:2013 laboratoorsete katsete edasiarendus 

   Saarik, Sten-Kristjan (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Ebapiisava dreenivusega pinnaste kasutamisest tingitud kahjusid on võimalik ära hoida kasutades dreenkihis kvaliteetseid ja nõuetele vastavaid piisava filtratsiooniga materjale. Maanteeameti kui ka teeehitusettevõtete ...
  • Filtratsioonimooduli seos pinnase terastikulise koostisega 

   Vaidla, Rainer (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Filtratsioonimoodulil on kahtlemata suur mõju teekonstruktsioonile. Halvasti filtreeruvad materjalid soodustavad kapillaarveetõusu, mis omakorda tekitab külmakerget. Veega küllastunud pinnas kaotab liikluskoormuse all ...
  • Finantsanalüüs ettevõttele Nurgapealne OÜ 

   Larven, Kristel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Finantsanalüüsi olulisus ja aktuaalsus peegeldub selles, et finantsanalüüsi tulemused kajastavad kõige paremini ettevõtte finantsolukorda ja selle põhjal on hea teha õigeid otsuseid ettevõtte edaspidiseks toimimiseks. ...
  • Finantsmajandusliku olukorra analüüs Harju Tarbijate Ühistu näitel 

   Korolkova, Kairit (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöös analüüsiti Harju Tarbijate Ühistu finantsnäitajaid, et välja selgitada, kas ja kuidas ettevõtte laienemine on muutnud finantstulemusi. Harju Tarbijate Ühistu põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, ...
  • Firma Lindström OÜ klientide rahulolu töörõivastega analüüs kahe erineva ettevõtte põhjal 

   Männiste, Jevgenia (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-19)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada Lindström OÜ klientide rahulolu mõjutavad tegurid ning teha ettepanekuid selle parendamiseks. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi analüüs firma Lindström OÜ teenuste ja toodete ...
  • Fleep tutvustuse ekraan 

   Uukkivi, Anne (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Ekraanipilt video juurde
  • Flexray võrk sõidukis 

   Karjus, Kaspar (2019)
   Antud uurimustöö eesmärk on uurida flexray võrku sõidukites. Selle võrgu ülesannet, ehitust ja tööpõhimõtet. Samuti ka antud võrgule esitatud nõuded. Töö jaotub neljaks osaks. Esimeses osas käsitletakse üldiselt arvutivõrgu ...
  • FLIRT reisirongide kliimasüsteemid 

   Kulbin, Petri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Töö eesmärk on anda hinnang ettevõtte Eesti Liinirongid AS võimekusele hooldada ja remontida reisirongide kliimaseadmeid, mille remont on juba oma olemuse tõttu kallis ja aeganõudev. Teisest küljest on rongide kasutusintensiivsus ...
  • Fluorpolümeeride elektrostaatiline pindamine ning tehnoloogiliste omaduste uurimine ja kasutamine 

   Vetevool, Marek-Marcos (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Seoses tööstuse, tootmise, teaduse ja tehnoloogia pideva arenemisega on kaasaegsetes seadmetes palju detaile, mis peavad töötama ekstreemsetes tingimustes ja pikka aega. Seetõttu peavad materjalid olema samaaegselt mitme ...
  • Fluorpolümeerpinnete tehnoloogiliste omaduste uurimine ja kasutamine 

   Plaks, Kadri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Seoses tööstuse ja tootmise pideva arenemisega on tänapäeva seadmetes palju detaile, mis peavad töötama ekstreemsetes tingimustes. See seab materjalidele kõrgeid nõudmisi. Materjalid peavad olema kõrgtehnoloogilised omadused, ...