Now showing items 802-821 of 3758

  • G4S töörõivaste parendus 

   Tikk, Caro-Liine; Katsevič, Made (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Käesoleva lõputöö tulemusena on ettevõttes A La Carte Uniforms OÜ praktikantidena töötades lõpule viidud G4S töörõivaste parendusprojekt. Töö käigus on parendatud nelja tööriiet, milleks on sularahavest, konvoijakk, ...
  • Gaas autokütusena Saku AB näitel 

   Pärnpuu, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Mootorikütusena kasutatakse lisaks mootoribensiinile ja diislikütusele peamiselt kahte erinevat tüüpi gaase. Maagaasi, kas CNG või LNG kujul, kasutatakse põhiliselt tänu tema kättesaadavusele. Maagaasi on võimalik kergesti ...
  • Gaas autokütusena transpordis Scania näitel 

   Feldmann, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Käesoleva lõputöö teema on “ Gaas autokütusena transpordis Scania näitel ”. Antud lõputöö peamine eesmärk on analüüsida tehase gaasimootoriga auto tasuvust transporditoimingutes, kuna minimeerides kulutusi kütusele on ...
  • Gaasi- ja diiselveoki tasuvusaja erinevus 

   Heinsalu, Eleri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Gaasiveokid ning nendega seostuvad/kaasnevad tegurid ei ole tänasel päeval veel väga laialdaselt levinud ja tuntud. Levitatakse arvamust, et viimased on keskkonnasõbralikumad ja kulusäästlikumad kui on diiselveok, kuid ...
  • Gaasikütuseid kasutavad pikamaa-veokid 

   Haljand, Kristjan (2019)
   Keskkonna säästmine on tänapäeval väga tähtis teema ja keskkonnasõbralikke võimalusi erinevate tööde läbiviimiseks tekib igapäev. Samuti tahavad kõik tootjad ajaga kaasas käia ja pakkuda parimaid lahendusi. Käesolevas ...
  • Gaasikütuseid kasutavad veoautod ja bussid 

   Grünberg, Franc (2019)
   Referaadi teemaks on valitud gaasikütuseid kasutatavad veoautod ja bussid. Autor leiab et gaasikütustel on tänu ühe tankimisega läbitava vahemaa ja tankimisaja suhtes potentsiaali palju rohkem kui elektrisõidukitel. ...
  • Gaasileekpihustus pinnete mehaaniliste omaduste uurimine 

   Mark, Jürgen (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Tänapäeval on tööstuse ja masinaehituse areng olnud märgatavalt kiire, mistõttu on vaja leida uusi võimalusi ja teostada uurimusi pindamistehnoloogia valdkonnas. Mida suurema kiirusega liigub masinate areng, seda olulisem ...
  • Gaasiseadme paigaldus sõidukile Chevrolet Astro ja tulemuste analüüs 

   Pulk, Demos (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uurida erinevaid võimalusi vähendamaks rahalisi kulusid mootorikütusele igapäevasel transpordil. Kaaludes erinevaid võimalusi selgus, et võimalikuks lahenduseks on ehitada sõiduk ümber ...
  • Gaasiseadmega sõiduki ökonoomika 

   Kassapova, Jekaterina (2019)
   Kaasaegses elus auto mõju keskkonnale on saanud väga aktuaalseks teemaks. Insenerid püüavad pidevalt leida uusi võimalusi kuidas suurendada mootorite kasutegureid, sealjuures võimalikult minimaalse keskkonna reostusega. ...
  • Gaasiseadmete paigaldus veoautodele 

   Sõnna, Jarmo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Käesoleva lõputöö teema on “Gaasiseadmete paigaldamine veoautodele”. Maantee transpordi vedude omahinna alandamiseks on üks võimalus kasutada alternatiivseid kütuseid mille hind ühe kaalu või koguseühiku kohta on väiksem ...
  • Gaasitrassi geodeetiline teenindamine 

   Naruson, Aleksander (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesolevas töös annab autor ülevaate geodeetilistest töödest, mis tehti objektil „Balticconnector“. Töö objektil algas 2018. a. maikuus ja kestab tänaseni. 2019. a. mai seisuga on paigaldatud peaaegu 35 km torusid, kokku ...
  • Gaaskeevitus 

   Rähni, Andrus (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
   Gaaskeevitus (pilt)
  • Galerii Tallinn 

   Nasari, Sigrit (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Galerii Tallinn on visioon uuest mahust Tallinna kesklinnas. Horisontaalne galeriimaht loob Tallinna kõrghoonete vahele teistsuguse ja ootamatu keskkonna, samas kui kõrge torn on vaadeldav igalt suuremalt magistraalilt ...
  • Galeriimaja Ehitustööde Organiseerimine Aadressil Almintie 4, Rauha, Soome 

   Kender, Ahti (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö teemaks on Almintie 4 galeriimaja ehitustööde organiseerimine, mille mahukama osana on koostatud kaks tehnoloogilist kaarti. Graafiline osa on tehtud loetavuse huvides planeeritust mahukam ja sisaldab peamiselt ...
  • Garantiiosakonna tööprotsesside täiustamine vastavalt Toyota garantiiprotseduuridele Amserv Auto AS Järve näitel 

   Laev, Lauri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesolev lõputöö on koostatud eesmärgiga teha kindlaks Amserv Auto AS garantiiosakonna tööprotsessides leiduvad probleemid ning leida nendele lahendused. Töö kirjutamise ajal muutusid Toyota garantiitingimused, mille alusel ...
  • Garantiitööde tööprotsesside täiustamine Endover KVB OÜ näitel 

   Tillmann, Raido (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesolevas lõputöö raames tutvustati lühidalt kehtivat seadusandlust, mis käsitleb ehitiste garantii ja pretensiooni esitamise õigust ning ehituse kvaliteedi tagamise põhimõtteid ettevõttes. Pikemalt käsitleti garantiiosakonna ...
  • GAZ 51 vedrustuse projekteerimine osalemaks Eesti meistrivõstlustel autorallis klassis E13 

   Madissoo, Tiit (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Eesmärgiks seati pakkuda optimaalne vedrustuse lahendus võistlemaks Eesti meistrivõistlustel autorallis võistlusklassis E13. Saavutamaks püstitatud eesmärki on töö käigus uuritud erinevaid materjale lehtvedrustuse kohta ...
  • GAZ-53 võidusõidumootori ümberehitus LPG gaasiseadmega sõitmiseks 

   Pints, Kristian (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesolevas töös käsitleti GAZ-53 võidusõidu mootori gaasiseadme paigalduse võimalikust ning selle tasuvust. Töö põhieesmärkideks oli pakkuda välja töötav lahendus GAZ-53 mootori ümberehitamiseks vedelgaasi seadmega sõitmiseks, ...
  • Gelatex® tekstiilmaterjali omaduste hindamine 

   Tiisvelt, Liis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Antud lõputöö eesmärgiks oli Gelatex®‘i olemasoleva tekstiilmaterjali omaduste hindamine potentsiaalse kasutusotstarbe määramiseks. Eesmärk tugines asjaolul, et Gelatex® on täiesti uuelaadne ja arendamisel olev tekstiilmaterjal, ...
  • Generaalplaan elektrienergia vajadus 

   Alt, Aivars (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
   Generaalplaan elektrienergia vajadus