Now showing items 871-890 of 3758

  • Haabneeme katlamaja automaatjuhtimise ümberseadistamine 

   Kangor, Mihkel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-05)
   Antud lõputöö eesmärgiks oli parandada ja optimeerida Haabneeme katlamaja tööd. Töö käigus muudeti gaasikatlamaja Unitronicsi kontrolleri Unilogic programmi ning ühtegi uut lisaseadet selleks ei paigaldatud. Lõputöös ...
  • Haagissuvila elektrisüsteemi projekteerimine 

   Ivanov, Anar (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Lõputöö käigus lahendati ülesanne luua kliendi poolt valitud komponentidele kohanes elektrisüsteem. Elektriskeemi koostamisel arvestati erinevate lahenduste olemasoluga ja lähtuti seadmete füüsilisest paigutusest haagisel. ...
  • Haapsalu turg 

   Koplimaa, Jaana (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Lõputöö ülesandeks on kavandada Haapsalusse uus turg olemasolevale turukrundile. Planeeringuline ideelahendus väärtustab Haapsalu hõngu ja turuplatsi ümbrust ning seob uued hooned orgaaniliselt olemasoleva keskkonnaga, ...
  • Haaratsi projekteerimine kaameramoodulite tõstmiseks 

   Veidemann, Marko (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Käesolevas lõputöös projekteeriti kiirvahetatav mehaaniline haarats olemasoleva manipulaatori külge, vahetamaks välja hetkel kasutuses olev vaakumhaaratsiga statsionaarne haaratsi pea. Projekteerimine toimus ettevõttes ...
  • Haaratsi projekteerimine trossi transpordiks ja paigalduseks trosskinnitusele. 

   Kelgo, Marko (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
   Lõputöö käigus projekteeriti trossi painutamiseks ja transpordiks kõigile piirangutele sobiv haarats. Teostati piirangute analüüs robotile, stantsimispressile, protsessile ning trossile. Täidetud on haaratsi kaalule ning ...
  • Haas TL-1 Ettevalmistus tööks: instrumentide ülesseadistus 

   Kangru, Tavo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2012)
   Alalisvoolumasinad 2
  • Haas TL-1 Ettevalmistus tööks: instrumentide ülesseadistus, pingi koordinaadistikus 

   Kangru, Tavo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2012)
   Alalisvoolumasinad 2
  • Haiglakorpuse ehitustööde organiseerimine 

   Järveläinen, Robert (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Käesoleva lõputöö eesmärk oli lahendada haiglakorpuse ehitustööde organiseerimine. Võttes aluseks haiglakorpuse ehitustööde põhiprojekt kirjeldati lõputöös hoone arhitektuurseid ja konstruktsiivseid lahendusi. Lõputöös ...
  • Hair Beauty OÜ äriplaan 

   Tihane, Age (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Põhjuseid, miks kõik äriideed ei realiseeru ettevõtluses, on erinevaid. Eestis on ettevõtlusega alustamine lihtne ja ka tulevane majanduspoliitika fookus on suunatud sellega tegelemise lihtsustamiseks. On palju ära tehtud, ...
  • Hajaasustuses elavate eakate heaolu toetamine vabatahtliku tegevusega 

   Laanemäe, Klarika (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö „Hajaasustuses elavate eakate heaolu toetamine vabatahtliku tegevusega“ eesmärgiks on välja selgitada AS Eesti Post töötajate põhitöö kõrvalt osutatav vabatahtlik abi maapiirkondades elavatele eakatele ja vabatahtlike ...
  • Hajaasustuses uusliitumiste probleemid Saia kinnistu näitel 

   Ross, Oliver (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesoleva tööga on antud ülevaade hajaasustuses esinevatest probleemidest ning Saia kinnistu üksikliituja jaoks on ehitatud optimaalne tehniline lahendus. Töö esimeses osas võrreldi tihe- ja hajaasustust, mille tulemusena ...
  • Hajatootmisest tingitud pingekvaliteedi hälvete leevendamine 

   Areng, Janar (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö põhieesmärgiks oli uurida hajatootmisest tingitud pingehälvete potentsiaalseid lahendusi, millistes situatsioonides neid kasutada ning milliseid hälbeid pakutud lahendused leevendavad. Lõputöö keskendus peamiselt ...
  • Haka PKS OY, Kingli Grupp OÜ ja Kingli Installation OÜ ühtne kvaliteedikorraldus 

   Kaljula, Sivert (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
   Lõputöö eesmärgiks oli käsitleda kolme ettevõtte Haka PKS Oy, Kingli Grupp OÜ ja Kingli Installation OÜ ühtse uue kvaliteedikorralduse järkjärgulist loomist. Töös käsitleti kõiki osalisi siduva ja läbiva tellimuse täitmise ...
  • Hakkpuidu kasutamine Tallinna linna kaugküttesüsteemis 

   Vakar, Kertu (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Kaugküte on tiheasustusega asulates mõistlik küttelahendus, kuna see on keskkonnasäästlik. Kaugkütte suurimad ohud Eestis on praegu tarbijate hulga langus asulates ja kallite kütuste kasutamine. Need ohud ei võimalda ...
  • Hakkpuidu kasutamise eelised Võhma katlamaja näitel 

   Prantsus, Mihkel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Antud lõputöö eesmärgini jõudmiseks püstitati mitmeid uurimisülesandeid. Uurimistöö tulemused võib välja tuua järgmiselt: Uuriti ja selgitati biokütuse mõistet. Biokütus on energeetilisel otstarbel kasutatav gaasiline, ...
  • Haldusreform ja selle mõju eakate elukvaliteedile Lüganuse valla näitel 

   Pikas, Lii (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-04)
   Euroopa riikides ja Eestis rahvastik väheneb ja vananeb. Prognoositavalt on Eestis 2035. aastaks iga neljas inimene vanem kui 65 aastat. Eakate osakaalu kasvades suureneb nõudlus tervishoiu ja sotsiaalteenuste järele. See ...
  • Haldusreformijärgne arhiivikorralduskohalikes omavalitsustes 

   Peiker, Pille (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-06)
   Lõputöö koostati teemal haldusreformijärgne arhiivihaldus kohalikus omavalitsuses. Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada haldusreformijärgsed nõuded kohaliku omavalitsuse arhiivihalduse korraldamisele ning vastavus ...
  • Halgude saagimis- ja lõhkumismasina projekteerimine 

   Käärma, Kristjan (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Lõputöö raames projekteeriti halumasina prototüüp. Projekteeritud masin koosneb ketassaest läbimõõduga 700 mm ning saekettaga samal võllil pöörlevast koonilisest, keermestatud ja karastatud otsaga, 100 mm läbimõõduga ...
  • Hangete ja varude juhtimise tõhustamine Eesti Rahvusraamatukogu näitel 

   Sepp, Katrin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Hankimise ja varude juhtimise prioriteetseks ülesandeks on korraldada mitmesuguste materjalide, toodete ja teenuste soetamist parima hinna ja kvaliteedi suhtena ning nendega mõistlikku ümberkäimist. Eesmärgi täitmiseks on ...
  • Hankeprotsess sobivaima tarnija leidmiseks brändile Rebellionaires 

   Kroon, Ella (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesoleva lõputöö eesmärk oli otsida sobivaim tarnija brändile Rebellionaires, kes pakub trikookanga kudumise ja digitrükkimise teenust. Lõputöö teoreetilises osas käsitleti hankeprotsessi olemust, selle läbiviimist, ...