Now showing items 1607-1626 of 3758

  • L6e kategooria elektrisõiduki raami projekteerimine 

   Kaabel, Sven Daniel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Antud lõputöö käigus sai leitud L6e kategooria linnaelektrisõidukile erinevaid kerede ja raamide tüüpe võrreldes sobiv raam. Heade valikute hulka kuulusid kandevkere ja monokokk, kuid enamjaolt tootmise ja tööriistade kõrge ...
  • L6e kategooria linnaauto roolisüsteemi projekteerimine 

   Koop, Rasmus (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Töö käigus püstitatud ülesanded on leidnud lahenduse. Kompromissi korras on valitud hambumise parameetrid ning teostatud arvutus. Linnaauto pöördediameeteriks on saavutatud klassi parim 6,8m, ühtides konkurendiga Renault ...
  • Laagna tee jalakäijate viadukt 

   Talgre, Henri Richard (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
   Käesoleva diplomitöö eskiislahenduse eesmärgiks on juhtida tähelepanu Laagna tee ületustele jalakäija perspektiivist ning seda terve Laagna tee pikkuses. Välja pakutud asukoht on üks võimalikest ning tänu Kadrioru pargi ...
  • Laagri Tennisekeskuse spordihalli puitkonstruktsioonide tugevusarvutused 

   Ardel, Andri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Lõputöös teostati tugevusarvutused Laagri Tennisekeskuse puitkonstruktsioonide leidmiseks. Lõputöös leiti konstruktsioonidele mõjuvad koormused, koostati projekteerimistarkvaraga Autodesk Robot Structural Analysis ...
  • Labori tehniku käsiraamat 

   Pajus, Hardo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Labori tehnikul on teedeehituses vähetunnustatud, ent tähtis roll. Korrektselt teostatud laborikatsed võimaldavad tõestada materjali omadusi ning tuvastada puudujääke materjalide kvaliteedis. Praktika on näidanud, et ...
  • Lada 21213 tagavedrustuse kinemaatika projekteerimine 

   Lõbus, Roby (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva lõputöö käigus selgub, et töö alguses püstitatud eesmärgid on täidetavad. Ilma, et Lada Niva välimuses tehtaks suuremaid muutusi, on temast võimalik veelgi parem maastur teha kui tehasest tulles. Põhieesmärk, et ...
  • Lada Samara mootori modifitseerimine, saavutamaks võimsust 100 kW 

   Merelaid, Martin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Antud lõputöö ülesandeks oli Lada Samaralt pärit mootori forsseerimine, mis arendaks võimsust 100 kW ning maksimaalne pöördemoment oleks 160 Nm. Edaspidi kasutatakse autot peamiselt rallisprindi võistlustel. Kõikide mootori ...
  • Ladude liitmise mõju jaotusveo ja personali kuludele ettevõttes Via 3L OÜ 

   Kaare, Keijo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö teemaks on „Ladude liitmise mõju jaotusveo ja personali kuludele ettevõttes Via 3L OÜ“. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada, millise efekti annaks ettevõtte Via 3L OÜ kahe lao liitmine jaotusvedude ...
  • Ladustamisseadeldise projekteerimine ristrullkääridele Cepak 110 MK2 

   Kender, Ardi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli projekteerida ladustamisseadeldis AS Metaprint Pärnu tehase ristrullkääridele Cepak 110 MK2. Projekteeritava seadme ülesanne on vähendada antud töölõigus seadistamise aega ja stabiliseerida ...
  • Laeva elektrikilpide koostamise tootmisüksuse projekteerimine 

   Müürisepp, Marek (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida elektrikilpide koostamis tootmisüksus AS Baltic Workboats baasil. Ettevõtte ostab üldjuhul elektrikilbid allhankena sisse, kuid esinenud on tarne probleem ja kvaliteedi puudusi. Firmal ...
  • Laeva pöördkäituri korpuse töötlemine 

   Saar, Tarmo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Koosatud lõputöö baasettevõte on AS E-Profiil, mis seadis antud töö autorile eesmärgiks ettevõttes esmakordselt oleva toote masintöötluse tehnoloogilise protsessi väljatöötamise tellija poolt töösse antud seadmetele, ...
  • Laevade elektri- ja automaatikakilpide erinõuete kogumi koost AS HEET tehase näitel 

   Višnjakov, Artjom (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Lõputöö püstitatud eesmärgiks oli koostada praktiline kogum nõuetest laevade elektri- ja automaatika kilpide koostele AS HEET madalpinge tehase töötajatele. Tehase laienemis plaanidega, ning uute inimeste tööle võtmisega ...
  • Lagedi uus keskus 

   Anna, Maistruk (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Viimastel aastatel on kasvanud avaliku ruumi kasutamise populaarsus ja huvi selle vastu ja seetõttu kasvab kasvab ka avaliku ruumi vajadus. Antud lõputöö projektiga pakutakse välja lahendus Lagedi aleviku avaliku ruumi ...
  • Lagedi-Jüri tee valgustuse rajamine 

   Vahl, Risko (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesoleva lõputöö probleem seisnes selles, et Jüri-Lagedi teelõigul puudub valgustus, millega võivad kaasneda ohud nii jalakäijatele kui ka mootorsõidukitega juhtidele. Töö eesmärgiks oli projekteerida antud teelõigul ...
  • LaitseRallyPargi liikluslinnaku lastesõiduki raami ja jõuülekande arendusprojekt 

   Selgis, Madis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-10)
   Arendusprojekti käigus, mille põhjal on antud lõputöö kirjutatud, töötati välja liikluslinnaku lastesõiduki prototüübi raami ja jõuülekande laiendamise üldlahendused, arvestades töö alguses püstitatud nõudeid ja ...
  • Laitserallyparki Liikluslinnaku Lastesõiduki Juhtseadiste Arendusprojekt 

   Voole, Aigar (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-10)
   Töö eesmärk projekteerida sobiv rooli- ja pidurisüsteem täideti rahuldavalt. Projekteerimisega jõuti piisavalt kaugele, et oleks võimalik alustada algse prototüübi loomist. Baaslahenduseks roolisüsteemi puhul võeti ...
  • Laiuse ordulinnuse külastuskeskus 

   Vanemb, Anni (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Lõputöö eesmärk on panna inimesi märkama ja hindama vanu varemeid meie ümber ja nägema neis potsentsiaali linna - või külaelu aktiviseerimisel. Laiuse ordulinnus oma rikka ajaloopagasiga on just selline potsentsiaaliga ...
  • Lamamistooli katete juurdelõikuse ja valmistamise tehnoloogiline protsess 

   Vändrik, Margit (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Diplomitöö ülesandeks oli anda ülevaade tehnoloogilisest protsessist ja selle korraldusest. Töös käitletavad mudelid on valitud vastavalt materjalide sobivusele ja töötlemismeetodite sarnasusele. Tehnoloogilise poole pealt ...
  • Lambavill 

   Tuulik, Diana (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Loenguvideos on slaidiesituse juures selgitused villa kasutuselevõtu ajaloost ja villakiu omadustest.
  • Langetatava kerghaagise projekteerimine 

   Roodi, Raimo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Selles töös on projekteeritud mootorrataste ja väikesõidukite vedamiseks mõeldud langetatav kerghaagis. Võrreldes olemasolevate haagistega, on projekteeritud haagisele võimalik mootorrattaga palju ohutumalt peale sõita kui ...