Now showing items 2124-2143 of 3758

  • OBD info kasutamine tehnoülevaatusel 

   Sülla, Riho (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Pidevalt arenevas ühiskonnas on keskkonnakaitse ja elukeskkonna säilitamine järjest enam tähtsam ja sellele kulutatakse märkimisväärseid summasid. Kuid tänapäevane tarbimisühiskond vajab uute tehnoloogiliste protsesside ...
  • Objektide automaatne tuvastamine mobiilse laserskanneerimise punktipilvest 

   Haljaste, Veido (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
   Geodeesia on pidevas arengus, üha rohkem on võimalik kasutada laserskaneerimist mis teeb informatsiooni kogumise varasemast lihtsamaks, kiiremaks ning turvalisemaks. Geodeedid ei pea ronima ohtlikesse kohtadesse, hoiavad ...
  • Ohtlike jäätmete kogumissüsteem Sindi linnas 

   Reiman, Mirko (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesolev lõputöö annab ülevaate eelkõige Sindi linna ohtlike jäätmete kogumissüsteemi toimimisest ning linna korraldatud jäätmeveost. Lõputöös tulevad välja Sindi linna ohtlike jäätmete kogumissüsteemi kitsaskohad ning ...
  • Ohutu liiklemise edendamine Viljandis 

   Maidla, Reevo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Liiklusohutuse seminar 2016
  • Ohutuse ja kvaliteedi tõstmine reisijateveos läbi raudteeveeremi juhi koolituse 

   Varlamov, Igor (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Raudteeveeremijuhtide koolitusprotsessid on väga tähtsad ja olulised raudteeliikluse ohutuse ja teenuse kvaliteedi tagamisel. Käesoleva töö järeldusena saab välja tuua järgmised aspektid, mille abil on võimalik ...
  • OK ja OK juunior klassi võistluskardi raamide väändejäikuse mõõtmine ja analüüs 

   Tee, Tairo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-10)
   Lõputöös uuriti OK ning OK juunior klassi nõuetele vastavate võistluskardi raamide väändejäikust. Töös arendati välja mõõtemetoodika, mille alusel mõõtmisi teostada. Mõõtmiseks kasutati kardi avariijärgsete deformatsioonide ...
  • Olemasoleva autoremonditöökoja restruktureerimine - teenuste analüüs ja tasuvus 

   Mihhailov, Maksim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli arvutada restruktureerimise vajalikkust ja tasuvust Miami Garage OÜ autoremonditöökojas. Restruktureerimine oli vajalik, sest ettevõtte puutus kokku erinevate probleemidega väikse tulu; ...
  • Olemasoleva elamu seisukorra analüüs ja rekonstrueerimise ettepanekud 

   Lootus, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Töös analüüsiti aadressil Vana-Kalamaja 17, Tallinn oleva neljakorruselise telliselamu väliskonstruktsioone ja tehnosüsteeme, anti rekonstrueerimise ettepanekud ning arvutati ettepanekute põhjal koostatud renoveerimispakettide ...
  • Olemasoleva mõisahoone rekonstrueerimise ettepanekud kahepere elamuks 

   Maalt, Fredy (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Antud töös analüüsiti Luugi tee 3 mõisahoone konstruktsioone ja tehnosüsteeme, mille tulemusena pakuti välja rekonstrueerimise lahendused. Vastavalt ettepanekute põhjal arvutati hinnanguline rekonstrueerimise maksumus. ...
  • Olmejäätmete sorteerimisjuhend 

   Randmaa, Alise (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Eestis leidub vähe erinevaid kokkuvõtlikke olmejäätmete sorteerimise juhendeid. Sealjuures on tavakodanikul neid internetist üsna keeruline leida. Leitavad juhendid ei ole alati asjakohased, sest kehtivad vastava valla või ...
  • OM606 sisselaskekollektori projekteerimine 

   Rivik, Carl-Johannes (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
   Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida vahejahutiga sisselaskekollektor OM606 mootorile. Kollektor projekteeriti silmas pidades mootoriruumis olevat kasutatavat ruumi: selle visualiseerimiseks kasutati 3D skaneeritud originaal ...
  • Oma terminali rajamine Raben Eesti OÜ näitel 

   Kõiv, Lisbeth (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada, mida tähendaks ettevõtte Raben Eesti jaoks oma terminali loomine – tuvastada terminaliga kaasnevad riskid ja igakuised kulud. Töö viidi läbi juhtumiuurimuse strateegiat ...
  • Omanikujärelevalve teostamine teerajatistel 

   Ilvesmets, Germo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesolev lõputöö on teemal omanikujärelevalve teostamine teerajatistel. Töös on kolm suuremat peatükki. Esimeses peatükis käsitletakse OJV teostamise õiguslikku alust ja Maanteeameti 2018 aasta lepingust tulenevaid nõudeid ...
  • Omanimelise rõivakollektsiooni loomine Denim Dreamile 

   Peters, Susanna (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Lõputöö eesmärk oli anda ülevaade rõivakollektsiooni loomisest. Kollektsioon loodi Sihtasutuse Denim Dream moedisaineri 5000-eurose stipendiumi abil, mis pidi katma kõik kulud. Kollektsioonis valmis 15 erinevat toodet, ...
  • Omapuhastite rajamine hajaasustusalal ja sellega kaasnevad nõuded 

   Heinla, Hanna-Liis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Hajaasustusaladel, kus ei ole võimalik ühiskanalisatsiooniga liituda, tuleb rajada kohtpuhastussüsteem. Selleks, et vältida võimalikku negatiivset keskkonnamõju näiteks kohaliku kaevu joogivee, piirkonna põhjavee või ...
  • Online TV OÜ äriplaani loomine Ühendkuningriigi turule 

   Kütt, Rainer (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-17)
   Lõputööd tehes jõudis autor järeldusele, et Ühendkuningriigis on Online TV OÜ’l turul positsiooni ning potentsiaalseid kliente. Samas selgus ka, et suured ettevõtted nagu Sky, Virgin Media ja BT ei spetsialiseeru ainult ...
  • Online-süsteemi juurutamine klientidele Itella Logistics OÜ näitel 

   Remmelg, Alari (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   KOKKUVÕTE Käesoleva töö käigus saadud Itella Logistics OÜ klientide ning veokorraldajate tagasiside SmartShip keskkonnale ning selle juurutamisele on töö autori hinnangul väga vajalik informatsioon ettevõttele, kuna see ...
  • Ooperikoori kostüümide väljatöötamine Rahvusooper Estonia lavastusele "Cardillac" 

   Lindma, Gerda (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö eesmärk täideti töötades välja kunstnik Kimmo Viskari moejoonise järgi ooperikoori kostüümikomplekt lavastusele "Cardillac", mis hõlmas esmajoones kostüümidele esitatud kunstnikupoolsete soovide täitmist ning ...
  • Ooperimaja Tallinna südalinnas 

   Palm, Laur (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Juba aastakümneid on Tallinn otsinud võimalusi ja vahendeid, et ehitada uus ja kaasaegne ooperimaja. Kuna teema on olnud õhus juba nii kaua aega, siis on projekti teostamise vajadus ilmselge. Käsitletav ala asub Tallinna ...
  • Operatsioonisüsteemide kasutus ja lõppkasutaja teadlikkus süsteemide võimalustest 

   Anderson, Helger (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö kannab pealkirja “Operatsioonisüsteemide kasutus ja lõppkasutaja teadlikkus süsteemide võimalustest”. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ja koosneb 44. leheküljest, 3. peatükist, 1 pildist, 8. diagrammist ja ...