Now showing items 21-40 of 3758

  • 3D Wooden House Model - Virtec project 

   Rodriquez, John; Ovtšarenko, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   3D wooden house model. The visibility (transparency) of three different elements (roof, walls, foundation) can be toggled with the click of the corresponding item in a (movable) menu.
  • 3D-digiteerimise tehnoloogiate võrdlus 

   Kiks, Mark (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli digiteerida väikesemõõduline hoone õppemakett kolmel erineval viisil ning leida valitud meetoditest tõhusaim. Digiteerimiseks valitud meetodid olid terrestriline laserskaneerimine, ...
  • 3D-prinditud plastide mehaaniliste omaduste uurimine 

   Kivimäe, Mihkel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   3D-printerid ja tehnoloogia on tuleviku jaoks väga tähtsal kohal, selle abil on võimalik luua erinevaid prototüüpe kui ka varuosi erinevates valdkondades, kui ka hoonete ehituses, asenduselundite ning ka kunsti teostamisel. ...
  • 3d-prinditud radiaatori projekteerimine tudengi vormeli võistlusautole FEST19 

   Ilustrumm, Konrad (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesoleva lõputöö eesmärk oli projekteerida 3D-prinditud radiaator võistlusautole FEST19. Üldised mõõtmed määrati MS Exceli arvutusmudeliga. Lisaks sellele uuriti vee ja õhu külje soojusülekandeid eraldi soojusülekande ...
  • 3D-printimistehnoloogia rakendamine varuosade tootmiseks 

   Toropov, Hendrik (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-10)
   Lõputöö käigus selgitati välja autovaruosade tootmiseks sobiv 3D-printimistehnoloogia, mida kasutada alustavas tootmisettevõttes. Selle tegemiseks võrreldi enimlevinud printimistehnoloogiad ja nende hinnataset oma vahel. ...
  • 3D–tehnoloogial põhinev automaatne masinkontroll teedeehituses ja selle rakendamine 

   Nõmm, Kristo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Eesti infraehitus on üleminekuperioodi lävel. Tugevat konkurentsi pakkuv sektor võimaldab viimase trendina ehitamist viisil, mis aplitseerib tehnoloogia kõige tõhusamal meetodil. Rakendades satelliit asukohamääramist on ...
  • 400/150 kV alajaama 400/230 VAC omatarbe keskuse lahendus 

   Plaser, Silver (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö käigus projekteeriti alajaama omatarbe keskuse lahendus vastavalt kliendi nõuetele ja projekti põhjal ehitati reaalne alajaama vahelduvomatarbe keskus. Lõputöö esimeses osas kirjeldati suures osas miks antud alajaam ...
  • 4G63 mootori ülelaadimine saavutamaks võimsust 200kW 

   Rosenblatt, Rain (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Antud lõputöö eesmärgiks on projekteerida ja ehitada mootor hobiautole ja saavutada võimsus 200kW, et võtta osa Pärnu Auto24 open track rajapäevast ja saavutada tulemuseks ringiaeg, mis jääks ajavahemikku 2 min-2,2min. ...
  • 52-tonnise täismassiga veokite eriveoloa kasutusõiguse tingimuste muutmise vajadus eestis 

   Pärl, Timo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Uurimustöö aluseks olev 01.juulil 2018 a. kehtestatud määrus, mis võimaldab laialdasemat kasutust 52-tonnise täismassiga autorongidele, on edasiarendus sarnasest määrusest, mis kehtestati 01.märts 2015 a., mis võimaldas ...
  • 590 kg tõstevõimega mitmeotstarbelise kraananoole projekteerimine 

   Kristjan, Tikka (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Laadurkraanale BIGAB Z8.0 projekteeritud uus kraananool, milles hüdrovoolikute süsteem jookseb noole seest, tagab kraananoole töökindlama, ohutuma ja mugavama kasutamise. See rahuldab paremini klientide vajadusi ning on ...
  • 5s organiseerimismetoodika juurutamine sõiduautode teeninduspunktis Gekkon Service OÜ näitel 

   Ivanov, Sergei (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Käesolev töö on koostatud 2017.aasta kevadsemestril. Töö eesmärk oli katseliselt tõestada võimalust tõsta efektiivsus 10% võrra 5S süsteemi rakendades. Käesoleva töö esimeses peatükkis autor tutvustas 5S organiseerimismetoodika ...
  • 5S süsteemi juurutamine Jospel OÜ näitel 

   Lissitsõna, Natalja (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Antud töö eesmärgiks oli ettevõtte töökeskkonna ja töö organiseerimise parendamine töökohtades, et saavutada sujuvam tööprotsess, vähendada ajakulu ja tõsta töötajate rahulolu. Parendusprotsess edukas ettevõttes on pidev ...
  • 5S süsteemi juurutamine Paulig Coffee Estonia AS hooldusosakonnas 

   Randpere, Ivo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Juurutusprotsess viidi läbi Paulig Coffee Estonia AS hooldusosakonnas ning see kestis kolm kuud. Kaardistati ja optimeeriti hooldusosakonna kõik pakutavad teenused. Samuti kaardistati ja süstematiseeriti kogu töökeskkond. ...
  • 5S süsteemi rakendamine Printcenter Eesti AS järeltöötluse osakonnas 

   Kostabi, Hendrik (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Printcenter Eesti AS on trükiteenuseid pakkuv ettevõte. Alustades alla kümne töötajaga on ettevõte kasvanud saja töötajani. Ettevõtte toodang on väga lai ja on võimeline valmistama erinevaid trükitooteid erinevatele ...
  • 6000 kg kandevõimega madelveoki platvormi projekteerimine 

   Kaul, Toomas (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli projekteerida ja konstrueerida madelveoki platvorm. Töö käigus on kirjeldatud platvormile esitatud nõudeid ja materjalide valikut ning põhjendatud projekteeritud konstruktsiooni eripära. ...
  • 630 A nimivooluga päikeseelektrijaama madalpingejaotusseadme optimeerimine 

   Pihu, Ats-Janno (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö raames optimeeriti Harju Elekter Elektrotehnika poolt toodetavat madalpingejaotusseadet, mida kasutatakse päikeseelektrijaamades. Neis jaamades on madalpingeseadmete puhul vaja arvestada maksimaalse koormatuse ja ...
  • 6kV lahtri renoveerimine VKG Energia OÜ omatarbe jaotlas 

   Fjodorov, Nikita (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-09)
   Lõputöö teemaks on 6kV lahtri renoveerimine VKG Energia OÜ omatarbe jaotlas. Vananenud võimsuslüliti, voolutrafode, releekaitse ja keskpinge kaablite asendamisega suureneb selle lahtriga toidetava mootori töökindlus. Sellega ...
  • 6S-meetodite rakendamine ettevõttes Nefab Packaging OÜ konteinerite laadimise teenuse näitel 

   Klausner, Janno (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö eesmärk oli leida võimalused 6S-meetodi rakendamisega parendada ettevõtte Nefab Packaging OÜ logistikakeskuse ruumikasutust ja tööefektiivsust ning töötajate oskustaset tööprotsesside täitmisel ning läbi viia uuring ...
  • A kategooria komponentide varude juhtimine ettevõttes Amphenol ConneXus OÜ 

   Seli, Doris (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Antud lõputöö eesmärk oli kujundada ettevõttele Amphenol ConneXus OÜ A kategooria komponentidele parem hankimise strateegia. Vajadus selle järele tuleneb lõputöö autori igapäevasest tööst, milles tuleb ...
  • A-portaali konstruktsiooni projekteerimine 

   Sepp, Veljo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli Stockholmi Ülikooli uurimislaevale A-portaali projekteerimine. Stockholmi Ülikooli uurimislaev on ettevõttele Baltic Workboats AS esitatud ja sõlmitud tellimus, millel on kindlad kuupäevalised ...