Now showing items 1-2 of 2

  • Päevaraamatu arvutipõhine mudel 

   Mištšenko, Andrei (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2009)
   Õpiväljundid: üliõpilane õpib orienteeruma raamatupidamise mõistetes ja terminoloogias. Oskab täita päevaraamatut, oskab leida omavahel korrespondeeruvaid kontosid. Oskab siduda päevaraamatut, kontosid ja koostatavat bilannssi.
  • Pearaamatu arvutipõhine mudel 

   Mištšenko, Andrei (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2009)
   Pearaamatu arvutipõhine mudel on koostatud õppeaine „Arvestuse alused“- raamatupidamise alused omandamiseks.Mudeliga töötamine annab kogemusi ja süvendab harjumusi ning vilumusi raamatupidamisalases praktilises töös.Pearaamatu ...