Now showing items 1-20 of 3382

  • Korterelamu rekonstrueerimistööde organiseerimine 

   Antsmaa, Olger (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-18)
   Käesoleva lõputöö eesmärk oli koostada Kopli liinide, F kvartali, 3. Liin 10 elamu rekonstrueerimistööde organiseerimise projekt. Tööde planeeritud algus oli 1. juulil 2020. aastal ning eeldatav lõpp 19. jaanuaril 2021. ...
  • Erinevate betoonisegude radooni ekshalatsioonikiiruse uurimine 

   Mljavov, Maksim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-17)
   Raadiumiga saastunud tseoliidilisandiga betoonist katsekehade radooni pindekshalatsioonikiiruste mõõtmiste käigus ilmnes, et mida suurem on tseoliidi kontsentratsioon katsekehade valmistamisel kasutatud betoonisegus, seda ...
  • Analüütiline mudel betooni vastupidavuse hindamiseks karboniseerumisele Eestis 

   Aunpu, Rivo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
   Betooni karboniseerumine on väliskeskkonna süsinikdioksiidi reageerimine betoonis leiduva kaltsiumhüdroksiidiga, mille tulemusel betooni pH tase hakkab langema. Portlandtsemendi kõige olulisemaks karboniseerumist mõjutavaks ...
  • Tee-ehitusmaterjalide osa radooni tõkestamisel 

   Vals, Pille (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
   Euroopa Liidu liikmesriik peab tagama asjakohaste meetmete kehtestamise radooni uutesse ehitistesse sisseimbumise takistamiseks. Need meetmed võivad olla riiklikes ehitusnormides ettenähtud konkreetsed nõuded. Ettevõtlus- ...
  • Veetorustike desinfitseerimise vajadus 

   Dašitšev, Klim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
   Füsioloogiliste protsesside normaalne kulg inimkehas sõltub vee füüsikalistest omadustest ja keemilisest koostisest. Puhas vesi on hädavajalik nii inimorganismi seedeprotsessis kui osaleb ka keha soojusbilansis, mida ...
  • Pyramid (a,H) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a pyramid using geogebra (VirStem project).
  • Wedge (a,b,H) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a wedge using geogebra (VirStem project).
  • Rectangular Prism (a,H) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a rectangular prism using geogebra (VirStem project).
  • Cone (R,H) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a cone using geogebra (VirStem project).
  • Cylinder (R,H) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a cylinder using geogebra (VirStem project).
  • Sphere (R) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a sphere using geogebra (VirStem project).
  • Cone (r,h) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a cone using geogebra (VirStem project).
  • Sphere 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a sphere using geogebra (VirStem project).
  • Rectangular Prism 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a rectangular prism using geogebra (VirStem project).
  • Right Triangular Prism (b,h,h1) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a right triangular prism using geogebra (VirStem project).
  • Cylinder (r,h) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a cylinder using geogebra (VirStem project).
  • Pyramid (a,b,h) 

   Safiulina, Elena (2021-06-16)
   Explore the dimensions of a pyramid using geogebra (VirStem project).
  • Maa-alused geodeetilised tööd 

   Rõlin, Vassili (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
   Põlevkivikihind ei paikne maa pinnal, vaid lasub umbes 25 meetri paksuse katendi all. Selle kättesaamiseks tuleb esmalt teostada paljandustööd katendi teisaldamiseks. Põlevkivi kobestamine ja väljamine toimub tranšees. ...
  • Taaskasutatud plastmass betooni täitematerjalina 

   Raude, Mihkel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-14)
   Selle lõputöö eesmärk oli leida uut otstarvet taaskasutatavale plastmassile läbi etalonbetooni tootmise protsessi. Käesoleva uuringu raames prooviti leida taaskasutatud plastmassile optimaalne kogus betoonis, vahetades ...
  • Elva linnastaadion 

   Pihla, Markus (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-26)
   Käesoleva arhitektuurse projekti raames projekteeriti Elva Verevi asumisse, olemasoleva Elva linnastaadionile uus staadionihoone. Vaatluse alla võeti kogu krunt, mis sai ümbertöödeldud spordipargi, koos 2 korvpalliplatsi ...