Now showing items 1133-1152 of 3758

  • K.Met AS jätkusuutlikkuse hindamine finantsanalüüsi põhjal 

   Mets, Raili (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Lõputöö koostamisel analüüsiti K.MET AS-i nelja aasta finantsnäitajaid, et välja selgitada, kas tootmise omahinna tõus ja välisturuosa vähenemine on mõjutanud antud ettevõtte jätkusuutlikkust. Teostati K.MET AS finantsaruannete ...
  • Kaablikerimismasina K2M projekteerimine 

   Tagasaar, Margus (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida konstruktiive lahendus kaablikerimismasinale K2M. Töö raames uuriti erinevaid turul olevaid analoogseid seadmeid, tutvuti kaitseväes kasutatavate kaabli ja pooli tüüpidega. Projekteeritud ...
  • Kaagvere Erikooli ehitustööde organiseerimine 

   Ojamaa, Martin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Tööde ajakulu ja mahukuse tabeli alusel on koostatud kalendergraafik, millest lähtuvalt ehitustööde kestvuseks kujunes 11 kuud. Kõrghetkel on objektil tööl 59 töölist ja vastavalt sellele on dimensioneeritud ajutine vee- ...
  • Kaameratel põhinevad parkimisabisüsteemid 

   Sulin, Kaspar Rainer (2019)
   Antud uurimistöös käsitletakse autode arvutivõrkude süsteeme, täpsemalt CAN võrku (Controller Area Network). Töö käigus uuritakse lähemalt selle võrgu ajalugu, ülesehitust, erinevusi võrgu eripärades, vajalikkust ning ...
  • Kaarleegi süütamine 

   Vainola, Vello; Roots, Ruubo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2007)
   Kaarleegi süütamine
  • Kaarli pst 7 ja Tormilinnu tee 2 maa-ala plaanide koostamine GIS abil ja abita 

   Teorein, Kärt (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Lõputöö annab ülevaate sellest, kuidas koostada maa-ala plaani geoinfosüsteemis leiduvate jooniste abil ja ilma seal leiduvate joonisteta. Kajastatud on 2 erinevat tööd, üks neist asub aadressil Kaarli pst 7, Tallinn ja ...
  • Kaarma valla 2014. a. tee-ehitustööde töökorraldus 

   Heinmaa, Hurmet (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Eesmärgiks oli leida Kuressaare- Muratsi kergliiklustee, Nasva klubihoone ümbruses olevate platside ning Aste koolimaja ümbruses olevate teede ja platside tööde teostamise tööaeg, mehhanismide vajadus ning tööde teostamise ...
  • Kaarma valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 

   Kungla, Liina (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Kaarma vald asub kesk- ja lõuna Saaremaal. Suuruseks on 400 km 2 ning elanikke 2014. aasta alguse seisuga 4706. Valla territooriumi moodustavad kolm alevikku, milledeks on Aste, Nasva ja Kudjape ja 69 küla. Kaarma ...
  • Kaasaaegse laosüsteemi väljaarendamine Rahvusooper Estonia kostüümilao näitel 

   Sakk, Mai (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Tulenevalt info küllusest on tekkinud ettevõtetel vajadus säilitada informatsiooni digiteeritud kujul. Rahvusooper Estonia kostüümiosakonna aastane toodang ehk laosisend on 400-700 kostüümi, mille ladustamiseks on ette ...
  • Kaasaegne arhitektuurikool 

   Uustal, Liis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Olukord Eesti arhitektuurihariduses on muutunud paari aastaga segaseks. Ja huvitav on asjaolu, et nii väikese riigi puhul nagu Eesti, leidub väga erinevaid arvamusi selle teema üle. Numbrid ja statistika on samuti hägused ...
  • Kaasaegse kunsti muuseum Narvas 

   Baikova, Veronika (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Kõik linnad arenevad ja vajavad avalikke kohti. Narva pole suur linn, kuid see vajab ka arengut. Narva on Eesti nägu idarannast saabuvate inimeste jaoks , kuna see on piiriäärne linn. Diplomitöö pakub üht võimalust, kuidas ...
  • Kabotaažvedude piirangud ja teostamise võimalused AS Linford näitel 

   Mališauskaite, Aida (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Töö esimeses peatükis selgus, et kabotaažveod pakuvad konkurentsi kohalikele vedajatele ning seetõttu on nende teostamine EL riikides rangelt reguleeritud. Regulatsiooni eesmärgiks on piirata kabotaažvedude teostamist . ...
  • Kadaka pst 140 hoone ehitusgeodeetiline teenindamine 

   Pillesson, Argo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesolevas lõputöös on kirjeldatud on kirjeldatud Kadaka pst 140 elamuhoone ehitusgeodeetilist teenindamist. Hoone valmis 2015. aasta kevadel. Lõputöö annab ülevaate erinevatest töödest, mida ehituse käigus geodeedilt ...
  • Kadaka pst 142 kortermaja ehituse organiseerimine 

   Kaha, Madis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva lõputööga on lahendatud Kadaka puiestee 142 kortermaja ehituse organiseerimise projekt. Vastavalt autori teadmistele ning ehitusalasele abimaterjalidele, lahendati püstitatud lähteülesanded. Töö koosseisus koostati ...
  • Kadaka pst 165D ehituse organiseerimine 

   Lige, Janet (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli lahendada Kadaka pst 165D korterelamu ehitustööde organiseerimine. Ehitatav hoone on 7-korruseline kortermaja, mille 1. korrusel asub avatud parkla. Tööde ajamahukused leiti Eke Nora ...
  • Kadrioru Staadioni kaasajastamine 

   Kalde, Erik (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Kadrioru Staadion on esindusstaadioni rolli kandnud juba 90 aastat, kuid kunagisest Baltimaade uhkeimaks peetud areenist tänapäeva kontekstis enam eriti rääkida ei saa. Aeg on teinud oma töö ning staadionil võistluste ...
  • Kaevevaba meetodite mõjud teekonstruktsiooile 

   Kuusikmaa, Janek (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Lõputöös tutvustatakse lähemalt viite meetodit uue torustiku rajamiseks ja nelja meetodit olemasoleva torustiku uuendamiseks. Uuriti erinevaid võimalikke probleeme ja püüti leida lahendusi nende ennetamiseks. Samas selgus, ...
  • Kaevikute rajamisel, tagasitäitel ja katendikihtide taastustöödel tehtavad enamlevinud vead ning nende ennetamine 

   Laikask, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Lõputöö eesmärgiks oli selgitada välja kaevikute projekteerimisel, rajamisel ja taastamistöödel tehtavaid enamlevinuid vigasid, mis mõjutavad ehitusprotsessi ning taastustööde kvaliteeti. Lõputöö koostamisel lähtusin ...
  • Kahe antiparalleelse jõu liitmine 

   Koch, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Kahe antiparalleelse jõu liitmine
  • Kahe antiparalleelse jõu liitmine. Ülesanne 

   Koch, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Kahe antiparalleelse jõu liitmine. Ülesanne