Now showing items 2908-2927 of 3758

  • T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitusgeodeetiline teenindamine 

   Kõva, Meriliis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Käesolevas lõputöös on kirjeldatud T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitusgeodeetilist teenindamist. Objekti asukohaks on Peterburi tee 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Hades Geodeesia OÜ jaoks kestis töö objektil T1 ...
  • Taani veosuuna analüüs ja võimalused Cargofast OÜ näitel 

   Pluum, Ville (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Käesoleva diplomitöö eesmärgiks oli leida viise Cargofast OÜ Kesk-Euroopa veosuuna kasumlikkuse suurendamiseks. Autor analüüsis kahe kliendi Taani eksportkoormate veomarsruute kasutades Lätist või Leedust väljuvaid ...
  • Taaraautomaadi pakendipressi arendus 

   Kenk, Argo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Taaraautomaadi pressivõllid said projekteeritud koostatavaks, et taaraga kokkupuutuvate pindade kulumisel ei peaks tervet võlli välja vahetama.
  • Taaskasutatud plastmass betooni täitematerjalina 

   Raude, Mihkel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-14)
   Selle lõputöö eesmärk oli leida uut otstarvet taaskasutatavale plastmassile läbi etalonbetooni tootmise protsessi. Käesoleva uuringu raames prooviti leida taaskasutatud plastmassile optimaalne kogus betoonis, vahetades ...
  • Taaskasutatud rõivaste tarbimise vastuolu jätkusuutlikule arengule 

   Nupp, Riin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Antud lõputöö teemaks on taaskasutatud rõivaste tarbimise vastuolu jätkusuutlikule arengule. Kuigi mõistele „jätkusuutlik areng“, ei ole praegusel ajal ühtset definitsiooni, mis oleks aktsepteeritud eelkõige vastavate ...
  • Taastusravikeskuse ja hotelli ehitustööde organiseerimine 

   Lepik, Andre (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli lahendada Suvituse 14 Wasa taastusravikeskuse ja hotelli ehituse organiseerimise projekt. Ehitustööde planeerimisel on aluseks võetud OÜ KOKO arhitektide poolt koostatud arhitektuurne ...
  • Taastuvad energiaallikad Eestis 

   Parve, Hendrik (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-18)
   Lõputööna koostati taastuvatest energiaallikatest, mida kasutatakse Eestis.
  • Taastuvenergia tootmise perspektiivid biogaasijaama juhtide hinnangul 

   Puks, Peter (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Biogaasi tootmine põllumajanduse jääkproduktidest, anaeroobsel meetodil, ei ole Eesti põllumajandusettevõtjatele uus ja tundmatu tootmisala. Oskusteavet ja informatsiooni kättesaadavust loevad ettevõtjad täna piisavaks, ...
  • Tagakaeve kopa projekteerimine 

   Silluste, Raili (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli projekteerida traktori rippsüsteemile haagitav tagakaeve kopp. Projekteeritav tagakaeve kopp peab sobima erinevate traktorite rippsüsteemile ning valmistatav InTar Metall OÜ seadmetel. Enne ...
  • Tagaraami rakistamine portaalpingis UNIPORT 6000 

   Vaht, Egert (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Lõputöö eesmärk oli töötada välja rakistus portaalpingile UNIPORT 600. Lõputöös sai kajastatud erinevate raamide rakistamine pingi töölaual ning valitud tagaraami rakise projekteerimine. Rakistuse väljatöötamisel tuli ...
  • Tagastuslogistika kulude vähendamine Estiko – Plastar AS-i näitel 

   Hoole, Joosep (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Estiko – Plastar AS on plastikpakendite tootmisettevõte, kes on seadnud prioriteedi toidupakendite tootmisele. Lõputöö tegemise ajendiks oli ettevõttele primaarse toorme sisseostuhinna pidev kasv, mis avaldab survet toodete ...
  • Tagastuslogistika protsessid ning nende analüüs ettevõtte AS Smarten Logistics näitel 

   Isotamm, Liisi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Töö on kirjutatud ettevõtte AS Smarten Logistics põhjal. Tegemist on kolmanda osapoole logistikateenuste pakkujaga. Töö eesmärk on kirjeldada ettevõtte jaoks tagastusprotsessid ning kirjelduste alusel koostada voodiagrammid. ...
  • Tagastuslogistika toimingute planeerimine äriklientidele lisandväärtuse pakkumiseks Itella SmartPOST OÜ näitel 

   Lillepruun, Martin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Antud töö on kirjutatud Itella SmartPOST OÜ ettevõtte põhjal. Itella SmartPOST OÜ on Eesti esimene ja populaarseim iseteeninduslike pakiautomaatide teenuse pakkuja. Lõputöö teema valik tulenes aktuaalsest olukorrast, kus ...
  • Tahkkehade pinnalaotus 

   Ovtšarenko, Olga (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013)
   Eesmärgiks on abistada üliõpilasi iseseisvalt Kujutava geomeetria Pinnalaotused teemat omandada ja saadud teadmisi praktiliste ülesannete sooritamiseks rakendada.Õpiväljundid: läbinud õpiobjekti oskab õppija tahukate ...
  • Tahmafiltri eemaldamise mõju keskkonnale 

   Kristal, Rivo (2019)
   Referaadi eesmärk on uurida, kui palju mõjutab tahmafiltri eemaldamine keskkonda ja panna uurimuse lugejaid mõtlema, kas keegi ikkagi tahab enda autol tahmafiltrit eemaldada, mõeldes lähedaste tervisele ja looduse tulevikule.
  • Tahmafiltri manipulatsiooni tuvastamine tehnilise ülevaatuse punktides 

   Ivanov, Roman (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Tänapäeva maailmas, kus on tendents liikuda keskkonna säästvate lahenduste poole on auto tootjatele seatud väga ranged normid auto heitgaasidele. Seda tehakse selletõttu, et vähendada keskonna reostust, eriti suurlinnades ...
  • Taikse Piibu loomakasvatus kompleksi geodeetiline teenindamine 

   Laukus, Rauno (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Uue laudakompleksi rajamise eesmärgiks oli soov viia tootmine vastavusse keskkonnanõuetele, parandada loomade heaolu, suurendada tootmismahte ja muuta efektiivsemaks loomakasvatust. Tehtud tööde käigus rajati kolm uut ...
  • Tala toereaktsioonide ülesannete lahendamine 

   Koch, Rein (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Tala toereaktsioonide ülesannete lahendamine
  • Talihoolde teostamine Ida-Virumaal 

   Pärtna, Kristo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Lõputöö ülesandeks oli uurida Ida-Virumaa talihoolet, leida kitsaskohti riigi,- linna ja valla teedel ning leida probleemidele lahendusi. Samuti analüüsida innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu Eestis. Lõputöö käigus ...
  • Talihoolde teostamine Järvamaal AS Järva Teed näitel 

   Nugis, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli seatud talihoolde teostamise tingimuste selgitamine ning probleemide kajastamine ja nendele paremate lahenduste väljapakkumine Järvamaal ja kogu Eestis AS Järva Teed põhjal. Järvamaa ...