Now showing items 3448-3467 of 3758

  • UAZ 469 Elektrisüsteemi projekteerimine 

   Kilk, Ragnar (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Autor täitis lõputöö eesmärgid, milleks projekteeriti lisafunktsioonidele kohandatud uus elektrisüsteem. Elektriskeem ning dokumentatsioon on informatiivsed, võttes enda alla ühendused, komponendid, komponentide asukohad ...
  • UAZ 469b-le GM 10Bolt sildade paigaldus ja offroad vedrustuse projekteerimine 

   Tapver, Jan (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Lõputöö käigus selgus, et sõidukile UAZ 469B on võimalik paigaldada originaalist erinevaid talasildasid. Antud projektile paigaldati nii hinna kui ka vastupidavuse poolest optimaalsed (GM10-Bolt) sillad. Parimaks ...
  • Ujumistrikoode väljatöötamine Kamilla OÜ-le 

   Liht, Adele (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Diplomitöö eesmärgiks oli lahendada uute ujumistrikoode mudelite puuduse probleemi ja koostöös ettevõtte Kamilla OÜ-ga välja töötada erinevate lõikeliste lahendustega ujumistrikoo mudelid. Pakutud disainide seast valiti ...
  • Uksesulgurite ja uksekinnituskomponentide nõuded 

   Kimber, Juss (2018)
   Uurimustöö eesmärgiks on teada saada algtasemel, millised nõuded on kehtestatud autotootjatele seoses sõidukite uste ja nende lukkude tootmiseks. Sisulise osa tarbeks kasutatakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa ...
  • Ultraheli testmasinale immersioonvanni prototüüpimine 

   Bachman, Rainer (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesoleva töö eesmärgiks oli luua immersioontestmasinale vann ning teada saada, millistel tingimustel saab õige näidu. Töö käigus tuli lõputöö autoril olla pidevas koostöös NDT spetsialistidega, et luua vannile õige disan ...
  • Ultrahelimeetodi kasutamine betoonis esineva prao sügavuse määramiseks 

   Aas, Kadi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Lõputöös on uuritud ultraheliseadme kasutusvõimalust betoonkonstruktsioonide pragude sügavuse määramisel. Töö baseerub mõõteseadmel Proceq Pundit Lab+, mida TTK ehitusteaduskond kasutab ehitiste seisukorra hindamisel. Töös ...
  • Understanding how to bridge obstacles-Formwork solutions for your bridge project 

   Haas, Johann (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Betoonitehnoloogia 2016 - esitlus
  • Ungrumetsa Kool erivajadustega lastele 

   Lao, Mari-Leen (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesolev lõputöö „Ungrumetsa kool erivajadustega lastele“ käsitleb erivajadustega laste sihtgrupile hoonete projekteerimise eripärasid ja nende teadmiste põhjal uue koolihoone projekteerimist. Erivajadustega lastele mõeldud ...
  • Universaalhaaratsi tootmistehnoloogia 

   Laager, Rain (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Lõputöö käigus on välja töötatud universaalse haaratsi HR03.00.00 tootmistehnoloogia, ettevõtte Estrus Steel OÜ baasil. Leitud on ettevõtte jaoks olulistele küsimustele, tootmise ajaline ja rahaline kulu, vastused läbi ...
  • Universaalne kirik Kadriorus 

   Orro, Rain (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Universaalne Vaikus keset Kadriorgu ning koht hingetõmbehetkeks meid ümbritseva kiirustamise keskel. Siia tulevad inimesed palvetama, mediteerima või lihtsalt mõtisklema. Olenemata religioossest taustast leiab iga usund, ...
  • Universaalse LED indikatsioonilampide test- ja markeerimisseadme parendamine 

   Kuusk, Andrus (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Lõputöö projekti käigus valmis parendatud versioon LED indikatsioonilampide test- ja markeerimisseadmest. Parendamise käigus kasutati sobivamaid täitureid ning lahendusi, millega saavutati kiirem tsükli- ning oluliselt ...
  • Universaalse väänderaam- parallelogrammi arendamine Meiren lumesahkadele 

   Sikk, Eduard (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
   Töö raames sai arendatud ette seatud kriteeriumitele vastav universaalne väänderaam- parallelogrammi lahendus. Konkurentidel sarnaseid lahendusi töö käigus läbi viidud uuringu põhjal ei tuvastatud. Arendatud lahendus ...
  • Universaalsed rakised metallilõikepinkidele 

   Bushmann, Helmuth (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2007)
  • USA tüübikinnituse protsess 

   Lõhmuspuu, Jaak Valter (2019)
   Käesolevas referaat annab ülevaate Ameerika Ühendriikides kasutusel olevast tüübikinnitusprotsessist uutele sõidukitele. Töös kirjeldatakse peamisi asutusi ja ettevõtteid, tüübikinnitusprotsessi käiku, tuuakse välja ...
  • Usaldusväärse proovi võtmine saastunud pinnasest 

   Arula, Marleen (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2015)
   Käesolevas töös on lähtutud Pierre Gy proovivõtu teooriast, kuna tänapäeval tuntakse seda põhjaliku teadusliku teooriana, mida on üle 50 aasta pidevalt arendatud. Töö esimeses pooles anti ülevaade Pierre Gy proovivõtu ...
  • User interfaces multifunctional steering wheel 

   Klein, Luca (2019)
   This report deals with user interfaces in a car with special emphasize on the multifunctional steering wheel. The main purpose of the work is to give an overview about the different functions and requirements of the ...
  • Uudse 12m hinnatorni projekteerimine Eesti tanklatele DAG Reklaam OÜ näitel 

   Allikalt, Sander (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Käesoleva lõputöö raames projekteeriti uudne 12m hinnatorn Eesti tanklatele, DAG Reklaam OÜ näitel. Lõputöö eesmärgiks tuli leida sobivad materjalid, koosteosad ning kõik sellega kaasnev. Hinnatorni projekteerimine oli ...
  • Uudse konstruktsiooniga ekskavaatorikopa projekteerimine OÜ Vergine näitel 

   Järv, Sander (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
   Lõputöö koostati Vergine OÜ baasil, mille eesmärgiks oli projekteerida uudse konstruktsiooniga ekskavaatori kaevekopp. Projekti koostades sai ülevaate turul pakutavatest kaevekoppadest. Analüüsides turgu sai selgeks, et ...
  • Uudse NDT meetodi juurutamine keevisõmbluste kontrollis Arctic LNG 2 projektis 

   Polyakoff, Lev (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-14)
   Antud lõputöös on käsitletud ultraheli testimise uute meetodite (faasvõredega meetod) eeliseid klassikaliste ultrahelitestimise meetoditega võrreldes. Transpordiliini keevitus konstruktsioonide valmistamise näitel viidi ...
  • Uue auto soetamise põhjuste ning kliendikogemuse analüüs Harjumaa automüügiesinduste näitel 

   Lilles, Kristjan (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Antud lõputöö käigus selgitati välja põhjused, miks inimesed mõnda kindlat marki ning mudelit eelistavad ning mis omadusi nad oma sõiduki juures enim hindavad. Samuti uuriti välja, kui suur on klientide rahulolu erinevate ...