Now showing items 3529-3548 of 3758

  • V-lumesaha arendus Expert Baltic OÜ näitel 

   Sõmmer, Tauno (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
   Lõputöö eesmärgiks oli arendada välja uus 5 m lumesahk, mille käigus võeti aluseks eelnevalt tootmises olnud analoog, mis oli nii mõneski mõttes moraalselt vananenud. Projekti käigus analüüsiti saha olulisemaid koostusid ...
  • Vaakumpressi projekteerimine 

   Eerma, Tarmo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks oli materjalide valiku ja jooniste konstrueerimine vastavalt seadme töötingimustele, et töömees saaks hakata valmistama antud seadet. Lisatud on ka vajalike detailide kogused koos hindadega. Lõputöö ...
  • Vabaajarõivaste mudelite väljatöötamine Supermoon OÜ-le 

   Rätto, Kristiina-Liisa (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-19)
   Käesolev lõputöö on inspireeritud Marit Ilisoni tsitaadist „Minu peamine eesmärk on luua kogemusi, püsivaid ja meedlejäävaid tundeid; mida omada ja hoida – olgu selleks siis meeliköitva ruumiinstallatsiooni kogemine või ...
  • Vabatahtlik tegevus Eestis 

   Lulla, Anne (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021)
   Lõputöö eesmärk on anda ülevaade vabatahtlikus töös osalemise võimalustest, takistustest, motivaatoritest ja üldistest hoiakutest vabatahtlikusse töösse. Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast ...
  • Vahelae paneelide plaani koostamine 

   Tamm, Jüri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Vahelae paneelide plaani koostamine
  • Vahelao kaubaliikumise efektiivsuse tõstmine ettevõttes Saint- Gobain Eesti AS 

   Kangur, Rain (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
   Antud töö eesmärgiks oli leida võimalused kaubaliikumise efektiivsuse tõstmiseks tehase ja vahelao ning lõppkliendi vahel. Läbi selle parandada kasutuses olevat majandus tarkvara. Läbi digitaliseerimise jätkata samade ...
  • Vahelduvaeratsiooni mõju uurimine bioloogilisele reoveepuhastusele 

   Koho, Paula Lucia Johanna (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
   Käesoleva töö raames uuriti vahelduvaeratsiooni mõju bioloogilisele reoveepuhastusele. Töös anti ülevaade olulistest reovee omadustest ning puhastusprotsessidest keskendudes detailsemalt lämmastikuärastusele. Vahelduvaeratsiooni ...
  • Vahetatava töölaua süsteem freesimiskeskusele Haas VF4ss 

   Vilumets, Timo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Võib öelda, et kõik püstitatud eesmärgid täideti. Projekteeriti parameetritele vastav vahetatava töölaua süsteem. Leiti lahendused kolmele põhiprobleemile, laua positsioneerimisele ja kinnitamisele, laua liigutamisele ...
  • Vaimne vägivald lähisuhtes 

   Punga, Helen (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-05)
   Töö on kirjutatud teemal „Vaimne vägivald lähisuhtes“. Töö mahuks on 48 lehekülge. Kasutatud allikaid on 81, millest 16 on võõrkeelsed. Uurimistöö puudutab valdkonda, mille aktuaalsus on Eestis fookusesse tõusnud viimase ...
  • Vaivara viadukti ehituse töökorralduse projekt 

   Tammik, Marko (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Käesolev lõputöö on koostatud Tallinn-Narva maanteele rajatava Vaivara viadukti töökorralduse projekti kujul. Töökorralduse projektis on kirjeldatud peamiselt viadukti raudbetooni ehitamisega seotud protsesse ning välja ...
  • Vajumisvaatluste läbiviimine ehitusobjektil 

   Solvak, Lauri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesoleva lõputööga anti ülevaade Tallinnas Metalli tänav 5 büroohoone ehitusel seda ümbritsevatele hoonetele tehtud vajumisvaatlustest. Töö oli jaotatud kolme ossa. Töö esimeses osas tutvustati vajumisvaatluste mõistet, ...
  • Valemid Kirjalike tööde vormistamise juhendis 

   Uukkivi, Anne (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2016)
   Kuidas valemeid kirjalikes töödes vormistada
  • Valga linna turu- ja ärikvartal 

   Lill, Enriko (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Käesolev diplomitöö käsitleb endas mahukat planeerimisprojekti Valga kesklinnas, olemasoleva turu ja endise jõusööda tehase territooriumile, et muuta piirkond aktiivseks, inimsõbralikuks ja avatuks külastajatele. Töö ...
  • Valga maakonna riigimaantee nr 23193 Piiri-Jeti km 0,00-12,948 teetööde kirjeldus ja töökorralduse projekt 

   Arro, Andres (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Teetööde kirjeldused võimaldavad efektiivselt parandada säilitusremondi raames remonditavate teede seisukorda. Piiri-Jeti teelõigul teostatakse vastavalt koostatud teetöödekirjeldusele külmakerkeliste kohtade remonti, ...
  • Valgusandur 

   Pääru, Karl (2018)
   Uurimustöö teemaks on valgusandur. Autor valis selle teema, et lähemalt teada saada, mis ülesannet see andur auto juures täidab. Uurimustöö eesmärgiks on täpsemalt teada saada, mis see andur endast kujutab, kuidas ta ...
  • Valguslahendus Konesko tootmishoones E 

   Alba, Karl Gustav (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
   Töö käigus vaadati läbi ja analüüsiti endine valgustussüsteem AS Konesko tootmishoones E. On selgeks tehtud, et põhivalgustus oli teostatud luminofoorlampidest, mida toetasid kohati leedvalgustid. Vanad valgustid on ...
  • Valgusti raami töötlemise tehnoloogia 

   Kuus, Heiki (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2014)
   Antud lõputöö eesmärgiks oli uuendada eespool kirjeldatud valgusti raami töötlemise tehnoloogiat. Tehnoloogia muutmiseks võeti kasutusele efektiivsemad lõikeriistad, tänu millele paranes oluliselt valgusti raami töötlemiskiirus. ...
  • Valgustuslahendus Põltsamaa Tervisekeskuse näitel 

   Veide, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
   Lõputöö raames osaleti Rausi OÜ poolt tehtava Põltsamaa Tervisekeskuse valgustuslahenduse põhiprojektis. Tööks oli projekteerida valgustuslahendus, mis vastab standardi nõuetele. Projekteerimisel kasutati leedvalgusteid. ...
  • Valgustuslahendus Suure Jaani tervisekeskuse näitel 

   Tšernõšov, Roman (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2017)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli valguslahenduse projekteerimine Suure Jaani tervisekeskuses põhiprojekti raames. Tervisekeskuses on mitmed erinevate ülesannetega ruumid ja seetõttu on arvestatud iga ruumi vajadusega. ...
  • Valitud kahepaiksete elupaikade parandamiseks vajalike tööde mahtude hindamine Tallinnas 

   Saluvere, Pärtel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-18)
   Kahepaiksete eluks soodsat pinda on kõige rohkem Pilliroo-Põdra alal (99%). Ala suureks eeliseks on ka see, et läbi selle ala läheb ainult üks metsasiht, mis ei leia ülemäära inimeste poolt kasutamist. See tee moodustabki ...