TTK DSpace repositoorium säilitab ja teeb kättesaadavaks TTK lõputööd ning TTK's loodud õppematerjalid ja muud digitaalsed ressursid. Avalikud kollektsioonid ei nõua sisselogimist. Enne mitteavalikule kollektsioonile ligipääsu taotlemist registreerige ennast sisselogimise lehel.

NB! Eprints repositooriumi sissekannete üleviimine TTK Dspace repositooriumi ei ole veel lõppenud. Praeguse seisuga on üleviidud kõik lõputööd, videod ja õpikud. Eprints repositoorium (TTK varamu) on veel kättesaadav.

Vali valdkond kollektsioonide sirvimiseks

 • Korterelamu rekonstrueerimistööde organiseerimine 

  Antsmaa, Olger (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-18)
  Käesoleva lõputöö eesmärk oli koostada Kopli liinide, F kvartali, 3. Liin 10 elamu rekonstrueerimistööde organiseerimise projekt. Tööde planeeritud algus oli 1. juulil 2020. aastal ning eeldatav lõpp 19. jaanuaril 2021. ...
 • Erinevate betoonisegude radooni ekshalatsioonikiiruse uurimine 

  Mljavov, Maksim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-17)
  Raadiumiga saastunud tseoliidilisandiga betoonist katsekehade radooni pindekshalatsioonikiiruste mõõtmiste käigus ilmnes, et mida suurem on tseoliidi kontsentratsioon katsekehade valmistamisel kasutatud betoonisegus, seda ...
 • Analüütiline mudel betooni vastupidavuse hindamiseks karboniseerumisele Eestis 

  Aunpu, Rivo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
  Betooni karboniseerumine on väliskeskkonna süsinikdioksiidi reageerimine betoonis leiduva kaltsiumhüdroksiidiga, mille tulemusel betooni pH tase hakkab langema. Portlandtsemendi kõige olulisemaks karboniseerumist mõjutavaks ...
 • Tee-ehitusmaterjalide osa radooni tõkestamisel 

  Vals, Pille (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
  Euroopa Liidu liikmesriik peab tagama asjakohaste meetmete kehtestamise radooni uutesse ehitistesse sisseimbumise takistamiseks. Need meetmed võivad olla riiklikes ehitusnormides ettenähtud konkreetsed nõuded. Ettevõtlus- ...
 • Veetorustike desinfitseerimise vajadus 

  Dašitšev, Klim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
  Füsioloogiliste protsesside normaalne kulg inimkehas sõltub vee füüsikalistest omadustest ja keemilisest koostisest. Puhas vesi on hädavajalik nii inimorganismi seedeprotsessis kui osaleb ka keha soojusbilansis, mida ...

View more