Õppematerjal (ringmajandus)

Sirvi

Viimati lisatud

Näitamisel1 - 20 58-st
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Sissejuhatus tekstiilmaterjaliõpetusse
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011) Tuulik, Diana
  Käesolev õpiobjekt selgitab tekstiilkiudude mõistet, annab ülevaate nende liigitustest ja peamistest omadustest. Peale õpiobjekti sisu omandamist teab õppija tekstiilkiududega seotud olulisemaid termineid, kiunimetusi, kiudude liigituste põhimõtteid, kiududega seotud tähtsamaid omadusi ja omadustega seotud mõisteid; oskab seostada kanga omadusi ja eripära neist koosnevate kiudude omadustega.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Kliendikesksed müügimeetodid ostu- ja müügitöös
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013) Kikas, Heldi
  Selles õpiobjektis on tähelepanu keskmes kliendikesksed müügimeetodid eesmärgiga panna õppijat mõtlema erinevate võimaluste peale müügitöös selle kergendamiseks, lihtsustamiseks, hoidmaks ära rutiini ja stressi teket. Õpiobjektis on püütud suunata õppijat nägema ja mõistma müümise paljutahulisust läbi erinevate ülesannate. Eelkõige aga on käesoleva õpiobjekti fookus suunatud õppijale endale, tema teadlikule tööle arengus heaks spetsialistiks müügi alal oma müügioskuste kvantiteedi ja kvaliteedi täiustamisel.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Kaubakesksed müügimeetodid
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013) Kikas, Heldi
  Õpiobjekt on eelkõige rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse erialal õppijatele nende müügioskuste arendamiseks ja süvendamiseks, et tegelikes klienditeeninduse olukordades meeskonnaliikmena käituda edukalt samas efektiivselt ja eetiliselt.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Tehnomaterjalid (e-kursuse õppematerjal)
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2012) Koitmäe, Annika
  BeSt programmis tehtud e-kursus
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Niisuti (õmblusettevõttes - AGN OÜ)
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013) Rodriquez, John
  Tootmisruumi seina peal. 10. september 2013
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Tekstiilmaterjalide testimine (e-kursuse õppematerjal)
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013) Beilmann, Merje
  BeSt programmi raames tehtud kursus
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Protsesside üldvaade (õmblusettevõttes - AGN OÜ)
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013) Rodriquez, John
  10. september 2013
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Niiskuse mõõtja (õmblusettevõttes - AGN OÜ)
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013) Rodriquez, John
  10. september 2013
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Suruõhupüstol (õmblusettevõttes - AGN OÜ)
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013) Rodriquez, John
  10. september 2013
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Tööohutus plekkide eemaldamisel (õmblusettevõttes - AGN OÜ)
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013) Rodriquez, John
  10. september 2013
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Colored bottle parisons
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011) Rodriquez, John
  Colored bottle parisons used in blow-molding process (image).
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Istumisasend (õmblemisettevõttes - AGN OÜ)
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013) Rodriquez, John
  10. september 2013
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Dokumendihalduse alusdokumendid
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013) Prints, Helina
  Õpiobjekti eesmärk: õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised organisatsiooni dokumendisüsteemi moodustamisest ja alusdokumentide koostamise põhimõtetest. Õpiväljundid: saab aru organisatsiooni dokumendisüsteemi moodustamisest;teab organisatsiooni asjaajamiskorra koostamise põhimõtteid;teab organisatsiooni dokumentide loetelu/liigitusskeemi koostamise põhimõtteid.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Dokumentide menetlemine ja hoidmine asutuses
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2012) Prints, Helina
  Õpiobjeki eesmärk: anda õppijatele teada, mis toiminguid hõlmab dokumentide menetlemine ja dokumentide hoidmine asutuses.Õpiväljundid:saab aru, millised on dokumentide menetlemise toimingud;oskab järjestada "teabenõude" ja "puhkuse avalduse" menetlemise tegevusi;oskab koostada, vormistada kinnitusmärget;oskab kirjutada algatuskirjale resolutsiooni;teab erinevate dokumentide täitmise tähtaegu. Õpiobjekti läbimiseks kulub 4 akadeemilist tundi.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Dokumendiringlus. Dokumentide registreerimine
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011) Prints, Helina
  Dokumendiringluse korraldamineSaabuvate dokumentide ringlus.Väljasaadetavate dokumentide ringlus.Sisedokumentide ringlus.Dokumentide registreerimineDokumentide registreerimise eesmärk.Dokumentide registreerimise kohustus.Dokumendiregister.Registreerimisele kuuluvad ja mittekuuluvad dokumendid.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Käskkiri. Protokoll. Akt
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010) Prints, Helina
  Asjaajamiskorda tutvustav õpiobjekt
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Ametikirja eriliikide koostamine ja vormistamine: garantiikiri, volikiri, tõend
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2009) Prints, Helina
  Õpiväljundid. Õpiobjekti läbides õppija: teab, mis on garantiikirja, volikirja, tõendi eesmärk,oskab luua organisatsiooni kirjaplanki,oskab koostada ja vormistada garantiikirja, volikirja, tõendit,oskab kasutada loodud ametikirja malli.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Päikesekiirgus atmosfääris
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2012) Eensaar, Agu
  Õpiobjekti eesmärgiks on anda teadmised: päikese kiirgusest; päikesekiirguse jõudmisest Maani; päikesekiirguse muundumisest atmosfääris; Eesti kiirguskliimast.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Atmosfääri vertikaalne tasakaal
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011) Eensaar, Agu
  Õpiobjekti eesmärgid:Anda teadmised atmosfääri vertikaalset tasakaalu mõjutavatest faktoritest ning oskused atmosfääri vertikaalse stratifikatsiooni reaalseks hindamiseks.Õpiväljundid:Õpiobjekti läbitöötanu teab atmosfääri temperatuuri vertikaalse gradiendi, adiabaatilise gradiendi ja pseudoadiabaatilise gradiendi mõisteid. Õpiobjekti läbitöötanu oskab hinnata atmosfääri vertikaalset tasakaalu kuiva õhu, küllastamata niiske õhu ja veeauruga küllastanud niiske õhu puhul.
 • NimetusAvatud juurdepääs
  Tuul tsüklonis ja antitsüklonis
  (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011) Eensaar, Agu
  Õpiobjekti eesmärgid:Anda teadmised õhu liikumisel mõjuvatest jõududest nii hõõrdevabas atmosfääris kui ka hõõrdekihis ning oskused analüüsida õhu liikumist tsüklonis ja antitsüklonis.Õpiväljundid:Õpiobjekti läbitöötanu oskab hinnata õhu liikumist mõjutavate jõudude suurust ja suunda nii hõõrdevabas atmosfääris kui ka hõõrdekihis ning teab õhu liikumise suunda ja trajektoori tsüklonis ja antitsüklonis. Õpiobjekti läbitöötanu oskab matemaatiliselt kirjeldada jõudude tasakaalu tsüklonis ja antitsüklonis ning analüüsida sellest tulenevat tuule kiiruse võrrandit.