Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education (EDU-RAIL) - project archive 

  Lend, Enno; Segercrantz, Wladimir (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018)
  Project “Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education” (EDU-RAIL) started in October 2015 within the frame of INTERREG Central Baltic Programme 2014-2020. The project EDU-RAIL aims at reducing fragmentation ...
 • Transpordiökonoomika (e-kursuse õppematerjal) 

  Janno, Jelizaveta (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2010)
  BeSt programmi raames tehtud e-kursus
 • Raudteeülesõidukoha punase tule kaamera andmete põhjal sõidukijuhtide liikluskäitumise analüüs 

  Balatski, Sergei (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
  KOKKUVÕTE Käesoleva lõputöö teema on „Raudteeülesõidukoha punase tule kaamerate andmete põhjal sõidukijuhtide liikluskäitumise analüüs“. Pilootprojekti raames Nõmme raudteeülesõidukohale paigaldati punase tule kaamerad. ...
 • Pöörmete sulatuskütte automatiseerimine 

  Treve, Mairo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-10)
  Lõputöö koostati vastavalt ülesandele, üherajalises piirkonnas asuva Türi raudteejaama pöörangute sulatuskütte arenduse projektina, koos jaama tehnilise iseloomustuse kirjeldusega. Üldise raudteearengu taustal Baltikumis, ...
 • Harutee projekteerimine, eelarvestamine ja ehitamine Viru Keemia Grupp näitel 

  Vanaisak, Matti (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-11)
  Harutee projekteerimine ja sellele eelarve koostamine ja ehitamine
 • COVID-19 vaktsiinide tarneahela kitsaskohad Eestis 

  Meeksa, Hele-Riin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-14)
  Antud uurimistöö eesmärgiks oli uurida: ● Kuidas on Eestis organiseeritud COVID-19 vaktsiinide hoiustamine ja laialivedu? ● Millised on COVID-19 vaktsiinide tarneahela kitsaskohad? ● Milliste säilitamistingimustega ...
 • Ettevõtte laadimisprotsessi digitaliseerimine ettevõtte Saku Läte OÜ näitel 

  Salus, Mirko (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
  Käesolevas lõputöös “Ettevõtte laadimisprotsessi digitaliseerimine ettevõtte Saku Läte OÜ näitel” käsitletakse ettevõtte Saku Läte OÜ laadimisprotsessi ning selle parendamise võimalusi läbi digitaliseerimise. Lõputöö ...
 • Tootmisefektiivsuse tõstmise võimalused 6S meetodi rakendamisel Avaeksperdid OÜ näitel 

  Ints, Mike (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
  Avaeksperdid OÜ on Eesti kapitalil põhinev tootmisettevõte. Peamiseks toodanguks on aknakatted. Ettevõtluse eesmärgiks on teenida oma ettevõttele kasumit ning selle saavutamiseks peaksid kõik protsessid olema sujuvad. ...
 • Võõrtööjõu vajaduse hindamine logistika sektoris 

  Born, Joonas (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
  Lõputöö eesmärgiks on tuvastada teoreetiline vajadus logistika sektoris riigi välise tööjõu rakendamiseks. Selleks sai algselt uuritud kahte põhidokumenti, millega sätestatakse nõuded Eesti tööturul välismaalase jaoks. ...
 • Pakkide kohaletoimetamise tõenäosuse suurendamine Itella Estonia OÜ näitel 

  Pajumägi, Künter (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2031-05-13)
  Viimase miili tarned on pidevas arengus nii Eestis kui ka mujal maailmas. Tehnika arenedes otsitakse uusi lahendusi muutmaks tarneid kiiremaks ning efektiivsemaks. Eestis on uuemaks lahendusteks kodused pakiautomaadid, ...
 • Koolibussiringi peatuste ohutuse kaardistus Toila ja Jõhvi Vallas 

  Palmi, Annika (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
  Käesolev lõputöö on üks osa Transpordiameti poolt läbiviidavast kompleksuuringust, mis keskendub koolitranspordiga seotud ohutusele. Selle lõputöö eesmärgiks oli kaardistada ja analüüsida Toila ja Jõhvi valla ...
 • Pakendite laovarude ja ostuanalüüs Glamox AS näitel 

  Mõek, Marko
  Glamox AS loodi 20 sajandi keskpaiku, mil firma looja, Birger Hatlebakk, hakkas kasutama enda loodud värvi töötlemise viisi, et valgustite korpusi värvida. Eestisse laienes Glamox 1993 aastal, mil hakati rentima tootmis- ...
 • Automaadi pakkide sorteerimise automatiseerimine DPD Eesti näitel 

  Timps, Anna-Liisa (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2031-05-13)
  Käesolevas lõputöös uuriti võimalust ja selle vajadust DPD Eesti pakiautomaadi pakkide sorteerimise protsessi parandamiseks läbi automatiseeritud lahenduse. Tulenevalt teenuse kasvavast populaarsusest klientide seas muutub ...
 • AS Norma materjalide planeerimise protsessi parendamine 

  Taal, Keijo-Kim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
  Lõputöö räägib materjalide planeerimise protsessi parendamisest AS Norma näitel. Lõputöös leitakse lahendused kahele suurimale kitsaskohale. Kitsaskohtadeks on kahe osakonna vaheline müük ja kauba vastuvõtt tarnijatelt. ...
 • Vahelao kaubaliikumise efektiivsuse tõstmine ettevõttes Saint- Gobain Eesti AS 

  Kangur, Rain (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
  Antud töö eesmärgiks oli leida võimalused kaubaliikumise efektiivsuse tõstmiseks tehase ja vahelao ning lõppkliendi vahel. Läbi selle parandada kasutuses olevat majandus tarkvara. Läbi digitaliseerimise jätkata samade ...
 • Kaubavagunite kasutusea pikendamine. 

  Vassiljuk, Irina (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
  Kogu Eesti vagunipargist on 2270 vagunit AS Operaili omandis. Vagunipargi analüüs naitas, et ligi 50% Operaili vagunitest vajab tööea pikendamiseks tehnohooldust, et hoida vaguneid ka edaspidi ekspluatatsioonis. Pärast ...
 • Rohekontori sertifikaadi taotlemine ACE Logistics Estonia AS näitel 

  Leichter, Karl Johan (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
  Tänapäeval on paljude organisatsioonide eesmärk võimalikult palju säästa loodust, kuid tihtipeale ei osata muutustega algust teha. Oluline on mõõta ettevõtte tegevuste keskkonnamõjusid. Antud lõputöö aitab ACE algust teha ...
 • Kombineeritud vedude arenguvõimalused Rail Baltic näitel 

  Tromm, Patrick (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida Eesti autovedajatelt, milline on nende huvi vedada oma veokeid Rail Baltica poolt loodaval raudteel, kui palju peaksid nad majanduslikult teenima, et kombineeritud transport oleks ...
 • ACE Logistics Estonia AS süsiniku jalajälje hindamine kohaliku veo näitel 

  Kreek, Kristi (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-12)
  Keskkonnasäästlikkus on järjest enam transpordi ettevõttele oluline märksõna. Seda nii Euroopa Liidu ja riigi poolse suunitlusega kui ka kliendi teadlikkuse ja nõudlikkuse soovil. Seetõttu oli huvi ka ettevõttel ACE Logistics ...
 • Piirissaare ühistranspordiühenduse parendamisvõimalused 

  Lattik, Laura (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-13)
  Ühistranspordi korraldamine väikesaartele on omamoodi katsumus. Väikesaartel tihti puudub vajamine infrastruktuur ja seetõttu sobiva transpordivahendi leidmine on raskendatud. Väikesaarte puhul tuleb hästi läbi mõelda ...

View more