Recent Submissions

 • Korterelamu rekonstrueerimistööde organiseerimine 

  Antsmaa, Olger (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-18)
  Käesoleva lõputöö eesmärk oli koostada Kopli liinide, F kvartali, 3. Liin 10 elamu rekonstrueerimistööde organiseerimise projekt. Tööde planeeritud algus oli 1. juulil 2020. aastal ning eeldatav lõpp 19. jaanuaril 2021. ...
 • Erinevate betoonisegude radooni ekshalatsioonikiiruse uurimine 

  Mljavov, Maksim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-17)
  Raadiumiga saastunud tseoliidilisandiga betoonist katsekehade radooni pindekshalatsioonikiiruste mõõtmiste käigus ilmnes, et mida suurem on tseoliidi kontsentratsioon katsekehade valmistamisel kasutatud betoonisegus, seda ...
 • Analüütiline mudel betooni vastupidavuse hindamiseks karboniseerumisele Eestis 

  Aunpu, Rivo (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
  Betooni karboniseerumine on väliskeskkonna süsinikdioksiidi reageerimine betoonis leiduva kaltsiumhüdroksiidiga, mille tulemusel betooni pH tase hakkab langema. Portlandtsemendi kõige olulisemaks karboniseerumist mõjutavaks ...
 • Tee-ehitusmaterjalide osa radooni tõkestamisel 

  Vals, Pille (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
  Euroopa Liidu liikmesriik peab tagama asjakohaste meetmete kehtestamise radooni uutesse ehitistesse sisseimbumise takistamiseks. Need meetmed võivad olla riiklikes ehitusnormides ettenähtud konkreetsed nõuded. Ettevõtlus- ...
 • Veetorustike desinfitseerimise vajadus 

  Dašitšev, Klim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-16)
  Füsioloogiliste protsesside normaalne kulg inimkehas sõltub vee füüsikalistest omadustest ja keemilisest koostisest. Puhas vesi on hädavajalik nii inimorganismi seedeprotsessis kui osaleb ka keha soojusbilansis, mida ...
 • Pyramid (a,H) 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a pyramid using geogebra (VirStem project).
 • Wedge (a,b,H) 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a wedge using geogebra (VirStem project).
 • Rectangular Prism (a,H) 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a rectangular prism using geogebra (VirStem project).
 • Cone (R,H) 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a cone using geogebra (VirStem project).
 • Cylinder (R,H) 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a cylinder using geogebra (VirStem project).
 • Sphere (R) 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a sphere using geogebra (VirStem project).
 • Cone (r,h) 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a cone using geogebra (VirStem project).
 • Sphere 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a sphere using geogebra (VirStem project).
 • Rectangular Prism 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a rectangular prism using geogebra (VirStem project).
 • Right Triangular Prism (b,h,h1) 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a right triangular prism using geogebra (VirStem project).
 • Cylinder (r,h) 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a cylinder using geogebra (VirStem project).
 • Pyramid (a,b,h) 

  Safiulina, Elena (2021-06-16)
  Explore the dimensions of a pyramid using geogebra (VirStem project).
 • Maa-alused geodeetilised tööd 

  Rõlin, Vassili (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
  Põlevkivikihind ei paikne maa pinnal, vaid lasub umbes 25 meetri paksuse katendi all. Selle kättesaamiseks tuleb esmalt teostada paljandustööd katendi teisaldamiseks. Põlevkivi kobestamine ja väljamine toimub tranšees. ...
 • Taaskasutatud plastmass betooni täitematerjalina 

  Raude, Mihkel (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-06-14)
  Selle lõputöö eesmärk oli leida uut otstarvet taaskasutatavale plastmassile läbi etalonbetooni tootmise protsessi. Käesoleva uuringu raames prooviti leida taaskasutatud plastmassile optimaalne kogus betoonis, vahetades ...
 • Elva linnastaadion 

  Pihla, Markus (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-26)
  Käesoleva arhitektuurse projekti raames projekteeriti Elva Verevi asumisse, olemasoleva Elva linnastaadionile uus staadionihoone. Vaatluse alla võeti kogu krunt, mis sai ümbertöödeldud spordipargi, koos 2 korvpalliplatsi ...

View more