Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Betooni tehnoloogiapäev 2021 

  Tamm, Jüri (2021-10-26)
  Betooni tehnoloogiapäev 2021
 • Body Control Modul 

  Must, Jessica (2020)
  Auto elektroonikas on kerejuhtimismooduli ehk body control module ehk BCM-i üldmõiste elektroonilise juhtimisüksuse jaoks, mis vastutab sõiduki kere mitmesuguste elektrooniliste lisaseadmete jälgimise ja juhtimise eest. ...
 • Parkimissüsteemi infovahetus 

  Päss, Kert (2020)
  Antud uurimistöö teemaks on „parkimissüsteemi infovahetus“. Töö annab üldise ülevaate infovahetus võimalustest ja selle mis moodulid on vajalikud parkimissüsteemi korrapäraseks funktsioneerimiseks. Uurimistöös on ...
 • Kokkupõrke vältimise süsteemi rakendamine parkimise käigus 

  Novikov, Markus (2020)
  2018. aastal teatati parklaõnnetustest 11700 korral. Statistika järgi juhtub 60% avariidest parkimiskohal manööverdamise käigus, neist omakorda 2/3 tagurdades. Autotööstuste ja tehnoloogia arengute käigus muudetakse ...
 • Juhi monitoorimise süsteemi tööpõhimõtted ja ehitus 

  Vähk, Enar (2020)
  Antud uurimustöö keskvaateks on tänapäeva sõidukites juhi monitoorimise eesmärgil kasutavate seadmete töötamise põhimõtted ja ülesehitus. Eesmärgiks on läbi võtta nende süsteemide funktsioonid, ehk kuidas mõni andur, ...
 • Passiivse ohutussüsteemi võrk 

  Klais, Marten Kustav (2020)
  Antud uurimistöö eesmärgiks on uurida tänapäeva autodes kasutusel olevat passiivset ohutussüsteemi. Uuritakse selle süsteemi elektrooniliste komponentide omavahelist suhtlust ja kuidas edastatakse infot auto võrgus ...
 • Autojuhi hindamine monitoorimisel 

  Vaher, Artur (2020)
  Autojuhi monitoorimise süsteem ehk inglise keeles Driver Monitoring System (edaspidi DMS) on sõiduki turvasüsteem, mida tuntakse ka Driver Attention Monitor nime all ehk juhi tähelepanu jälgija. Antud süsteemi tutvustati ...
 • Parkimisabi süsteemid ja kehtivad nõuded 

  Rentnik, Erni (2020)
  Parkimisabi süsteemid on kasutusel olnud juba eelmise sajandi lõpust ning neid on aja jooksul järjest modifitseeritud ning täiendatud. Enamus kaasaegsed autotootjad kasutavad automatiseeritud süsteeme ning tuleviku ...
 • Auto kere juhtmoodulile esitatavad nõuded 

  Kuldsaar, Marko (2020)
  Aastatega on autode elektroonikaseadmed arenenud: autod on varustatud elektroonikaseadmete ja mikrokompuutritega, mis teevad otsuseid juhist sõltumata. Selleks nähti vajadus välja töötada andmevahetus süsteemid, mis ...
 • Juhiabi ja ohutusseadmed väljatagurdamisel liiklusesse 

  Jõesaar, Marten (2020)
  Eesmärgiks on uurida väljatagurdamisel ristuvasse liiklusesse autojuhti abistavaid seadmeid. Lisaseadmed aitavad gabariiditunnetusega, täidavad vaateväljas ja peeglitest pimedad kohad, mida ei näe või veel rohkem ...
 • Human machine interface 

  Schmidtová, Markéta (2020)
  In past 100 years automotive industry changed in every aspect. Vehicles can develop multiple times higher speed or transport more then for example 4 people. All these improves comes with new technologies and digitalization. ...
 • Ristmikul kokkupõrke vältimise süsteem 

  Laiv, Sander (2020)
  Antud teema sai valitud, et tutvuda ning anda seeläbi ka ülevaade, mis loogikaga töötavad liiklusõnnetuse vältimise süsteemid ning täpsemalt, kuidas töötab ristmikul otsasõidu vältimise süsteem ja miks seda üldse vaja ...
 • BCM infovahetus 

  Grandberg, Ili (2020)
  Tänapäeva autodel on peal palju lisavarustust ja elektrilisi komponente. Et vähendada andurite ja täiturite signaaljuhtmete dubleerimist erinevate juhtmoodulite vahel, on võetud kasutusele erinevad juhtmoodulid. ...
 • Adaptiivne püsikiirusehoidja 

  Ojala, Taur (2020)
  Adaptiivne kiirusehoidja (ACC) on sõiduki varustuses oleva traditsioonilise kiirusehoidja edasiarendus. ACC on juhiabi, mis hoiab juhi valitud kiirust või valib kiiruse eessõitva sõiduki järgi hoides ohutut piki vahet. ...
 • Kokkupõrke vältimise süsteem 

  Kippus, Kristjan (2020)
  Antud töö eesmärgiks on uurida kokkupõrke ennetamise süsteemi (pre-collision system) ülesehitust ja toimimise protsesse, mis on üks osa arenenud juhiabisüsteemidest (advanced driver-assistance systems). Arenenud ...
 • Kliimasüsteemidele esitatavad nõuded 

  Saar, Oliver (2020)
  Kliimasüsteemi olemasolu on tänapäeva sõidukites iseenesest mõistetav ja eeldatud. Kui aastakümneid tagasi leidus kliimasüsteem vaid luksusmarkide sõidukitel, siis nüüdseks on kliimasüsteemid jõudnud ka tavalistele ...
 • Teevalgustus - nõuded 

  Jakobson, Alexander (2020)
  Tänapäeval automaailmas on tuhandeid erinevaid autosid ja igal autotootjal on omad süsteemid ja lahendused seoses valgustusseadmete paigaldamisega auto peale. Tänu tehnoloogia arengule, autotootjatel on võimalik kasutada ...
 • Reahoidmissüsteemi nõuded 

  Aus, Taavi (2020)
  Antud töö eesmärgiks on selgitada ja tutvustada rajahoidmis abi ehk lane keep assist’i, inglise keelse lühendina LKA, olemust ja seda mõjutavaid seaduseid, regulatsioone, standardeid ja nõudeid. Lisaks proovitakse tuua ...
 • Ethernet autodes 

  Voole, Aigar (2020)
  Ethernet on arvutivõrkude süsteem, mis võimaldab läbi juhtme ühendada mitmeid arvuteid. Ühte võrku ühendatud arvutid suudavad kõik saata ja vastu võtta sõnumeid samaaegselt. Ethernet kasutab andmete edastamiseks pakette. ...
 • Local Interconnect Network (LIN) 

  Tool, Den Tarmo (2020)
  Selles uurimustöös käsitletakse autovõrku LIN siinisüsteemi, inglise keeles Local Interconnect Network. LIN-siini kasutatakse peamiselt juhtploki ja aktiivsete andurite vahelise andmeedastuse kanalina. LIN-siinisüsteem ...

View more