Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Läbisõiduulatuse kartus 

  Ritval, Andres Hermann (2022-01-25)
  Referaadi eesmärgiks on uurida erinevate jõuallikatega liikuvaid autosid ja elektriautodega kaasnevat läbisõiduulatuse kartust. Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel peetakse elektriautosid kliimamuutuste ja õhukvaliteedi ...
 • Sõiduautode heitgaaside tehnoloogia 

  Juul, Markus (2022-01-25)
  Referaadi eesmärgiks on saada teada, kuidas mõjutavad sõiduautode heitgaasid meie keskkonda ning millistes suundades liigutakse juba praegu ning tulevikus, et vähendada sõiduautodest tingitud keskkonnasaastet. Antud töö ...
 • Sõiduauto kere tehnoloogia 

  Silm, Reino (2022-01-25)
  Referaadi sisuks on sõiduauto kere tehnoloogia. Töös on kirjeldatud mitmeid erinevaid sõiduauto kerede tüüpe ning on lahti seletatud nende konstruktsioonist, samuti ka nende headest ja halbadest külgedest. Töös on ...
 • Eesti autospordi rahvaralli nõuded ja võistlused 

  Polma, Karina (2022-01-21)
  Rahvaralli teemal kirjutamine tuli huvist autospordi vastu. Kuna autor tegeleb ka ise rahvaralliga, siis on põnev uurida ja otsida informatsiooni, mida tegelikult autorilgi oleks tuleviku punktist vaadatuna kasulik teada. ...
 • Veoautode Alternatiivkütused 

  Kuu, Vahur (2022-01-21)
 • ÄRIPLAAN BISTROO AVAMISEKS RONYX TEAM OÜ SÖÖGIKOHA OLD TRAFFORD NARVA NÄITEL 

  Setškov, Erik (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-18)
  Lõputööks on äriplaan, bistroo avamiseks Ronyx Team OÜ restorani Old Trafford Narva näitel, toiduettevõtte süvaanalüüs äri avamiseks. Autori põhiidee on avada toidukäitlemisettevõte tootmisvõimsusega, et toota igapäevaselt ...
 • Uue tootmisliini ja sellel toodetud toodete juurutamine ettevõttes AS Norma 

  Kappak, Oliver (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-19)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kas uue tootmisliini tootmisprotsess vastab ettevõtte nõuetele. Käesolev lõputöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Teoreetilises osas tutvustatakse erinevaid ...
 • Protsessi digitaliseerimise mõju keskkonnale Inter Cars Pärnu näitel 

  Hanson, Henri (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-14)
  Kliimamuutuste mõju maakerale ja inimestele on juba praegu problemaatiline ning võib tulevikus põhjustada veelgi enam probleeme. Keskmine temperatuur ja ilmastikunähtuste nagu näiteks tormide sagedus on kasvanud ning ...
 • Sisepõlemismootori tehnoloogia ja areng 

  Saarniit, Robin (2022-01-13)
 • Laohoone rekonstrueerimise maksumushinnangu ja korrashoiukava koostamine 

  Mägi, Silver (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-10)
  Käesolevas töös võeti vaatluse alla 1963. aastal ehitatud laohoone Tapal. Lõputöö eesmärgiks oli Tapa logistikapargis tegutsevale ettevõttele laohoone rekonstrueerimis maksumushinnangu koostamine ja leida kas omanikul on ...
 • Tõnismägi 11a kortermaja korrashoiukava ja majanduskava koostamine 

  Hütt, Deinis (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-05)
  Tõnismägi 11A hoonele korrashoiukava koostamine on vajalik, sest tegemist on võrdlemisi uue hoonega, kus tuleb arvestada kõikide kasutajate ning omaniku kasutusmugavust. Tõnismägi 11A aadressil asuv hoone on omapärane, ...
 • Luminor Bank AS üüripindade kulude ja sisekliima analüüs 

  Tammeorg, Richard (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-10)
  Lõputööst saame teada, millised võimalused on üürnikuna Luminori pangal oma kontoritega seotud kulusi vähendada ja milliseid ettepanekuid saab üürnik teha hoone omanikule üüripinnaga seotud kulude vähendamiseks. Seda ...
 • Korrashoiukava ja eelarve koostamine Kotzebue tn 14 korterelamule 

  Uik, Einar (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-04)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli koostada Kotzebue tn 14 äripindadega korterelamule võimalikult detailne ja hoone ning selle kasutamise iseärasusi arvestav korrashoiukava koos eelarvega. Töö autor töötab kinnisvarahaldurina ...
 • Rekonstrueerimislahendused ja parendusettepanekud Mahla tn 70 korterelamule 

  Siim, Janet (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-06)
  Elamu tööeaks loetakse keskmiselt 50- 70 aastat, seega võib öelda, et tänaseks päevaks tööstusliku elamuehituse perioodil ehitatud korterelamud on nii füüsiliselt kui moraalselt vananenud ning ei vasta kaasaegsetele ...
 • Kinnisvara haldustarkvarade võrdlusanalüüs ning sobivaima tarkvara väljaselgitamine vastavalt AS Kawe vajadustele 

  Lüüs, Karl-Joosep (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-12-23)
  Kinnisvara, mis tahes kontekstis on lahutamatu osa inimeste eluviisi juures, sest oma põhitegevuste elluviimiseks vajame me sobivat keskkonda, seda siis kas äritegevuseks, meelelahutuseks või elamiseks. Tehnoloogia pideva ...
 • Turvakontseptsioon ja selle rakendamine halduses 

  Mardo, Kert (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-04)
  Turvakontseptsioon on spetsiifiline projekt, mille koostamise käigus hinnatakse hoone kasutusest ja asukohast tulenevaid turvariske, analüüsitakse kasutajate vajadusi, arvestatakse sealjuures turvasüsteemidele esitatavaid ...
 • Raamatupidamise sise-eeskirja vastavus nõuetele Saru Lauavabrik OÜ näitel 

  Saar, Regina (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-05)
  Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada Saru Lauavabrik OÜ sise-eeskirja vastavus nõuetele. Seadusest tulenev kohustus on õigustatud, sest sise-eeskiri annab ettevõtte spetsiifikat arvesse võttes kõige parema ja täpsema ...
 • Multimodaalsed veod Eestis, tegevuste analüüs ning arenguks vajalikud tegevused 

  Bogdanov, Roman (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-06)
  Multimodaalsed veod raudteetranspordis on Eestis ettevõtluse suund, mida tuleb kindlasti arendada. See ei too ainult ettevõtluse kasvu ja kasumi, kuid ka vajalikud muutused meie elus. Kõik inimesed soovivad liikuda maanteel ...
 • Veeldatud gaasi kasumlik kasutamine veduri kütusena ja selle mõju keskkonnale. 

  Dolski, Jelena (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-06)
  Käesolev töö on pühendatud kahele põhilisele aspektile, millest esimene on veeldatud maagaasi mõju keskkonnale, teine ‒ Balti riikide esimese LNG-veduri ümberehitamine ja kasutuselevõtt. Töös käsitletakse praegu Eestis ...
 • Circle K Eesti AS Y ja Z generatsiooni töötajate ootused kaasaegsetele liidristiilidele 

  Tiitum, Jaana (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2022-01-05)
  Tööjõuturul on toimunud pidevad muutused ning täna oleme olukorras, kus koos töötavad peamiselt kolme erineva põlvkonna X, Y ja Z esindajad. Palju on räägitud muutuste vajalikkusest, kuid erinevate uuringu tulemustena ei ...

View more