ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise standardi rakendamine ettevõttes

dc.contributor.advisorJagomägi, Andres
dc.contributor.advisorSilja Tiirmann
dc.contributor.authorKaus, Tanel
dc.date.accessioned2021-03-17T09:10:50Z
dc.date.available2021-03-17T09:10:50Z
dc.date.issued0216
dc.description.abstractTöös rakendati ISO 9001:2015 standardit ettevõttes Optika ja Diagnostika OÜ. Ülesande lahendamise käigus uuriti võimalusi juhtimissüsteemi paremaks muutmisel ja standardile vastavaks vormimisel. Konkurentsivõime säilitamiseks ja tõstmiseks annab standardi rakendamine hea võimaluse, ehk organisatsioon kaardistab enda põhiprotsessid ja tegevused, mis neid toetavad. Luuakse ühtne ja mõtestatud süsteem, mille põhjal saab hakata looma protseduure, mis toetavad ja kinnistavad protsesside toimivuse. Ilmnenud mittevastavuste korral saab kiirelt alustada korrigeerivate toimingutega, mis toimuvad kindlate nõuete alusel ja parendustega muudetakse puudulike protsesse selliselt, et välistada tulevikus esinevaid samalaadseid vigasid. Ettevõttes olid rakendatud kõik tootjate poolt nõutud protseduurid, nii müügi kui hooldusteenuse valdkonnas. Töö tulemusena on kõik tarnijate nõutud tegevused integreeritud kohalike ehk asutusesiseste tegevustega, mis omakorda on vastavuses ISO9001:2015 nõuetega. Standardi kasutusele võtmisega kaasnevaks lisaülesandeks oli ametijuhendite väljatöötamine. Praeguse hetkeni oli dokumendi valdkond loodud, aga töö kirjutamise käigus ilmnes vajadus teha täiendusi. Väljatöötatud ametijuhendid täpsustasid ametikohtadel töötavate isikutele esitatavaid nõudmisi, näiteks hariduse ja tööülesannete osas. Kaetud on ka standardist tulenev nõue ametikohtade dubleerimisest, siinkohal oli tarvilik täiendada juhendeid asenduskorda puudutavates punktides. Kuna juhtimissüsteem peab pidevalt täienema ja areng toimub inimeste töö tulemusena, siis on kasutusel ka punkt, mis nõuab kehtestatud protseduuride järgimist ja parendamisvajadustest teatamist. Kui iga eriala spetsialist annab tagasisidet juhtimisesüsteemi muutmisvajaduste osas, siis on lõpptulemuseks efektiivne juhtimine, töökorraldus ning rahulolev lõpptarbija. Mittevastavuste ohjamiseks töötati välja kindlad tegevuskavad, mille alusel tekkinud probleeme lahendatakse ja seeläbi säilitatakse konkurentsivõimet ja säilitatakse ettevõtte mainet. Süsteemi efektiivsust tuleb mõõta ja ainult siis on võimalik hinnata, kas kvaliteedieesmärgid on täidetud või mitte. Selleks on läbi mõeldud kuidas ja mis alusel hinnata hoolduse ja müügi tegevust. Muudeti ka dokumendi haldust senisest paremaks, kindlate vormide ja dokumentatsiooni asukoha määramise abil. Dokumendi keskkond on kõigile töötajatele ligipääsetav olenemata, kas tegu on Tallinna või Tartu osakonnaga.et
dc.description.abstractImplementation of ISO 9001:2015 was the focus of this thesis. The company used for basis is Optika & Diagnostika OÜ and the aim was to optimize the company management, make it more efficient and fit the system with the international standard. Appling the standard is a good way to keep the company in a competitive market position. This is because the standardization requires that the organization needs to map main processes and support processes that are creating a well-organized system in turn this will aid the activities for laying the foundation for crating procedures (SOP-s). All the procedures that were required by the manufacturers were already use in all fields, sales and service, but there were no standardized local procedures that would integrate the external and internal parts. An extra task regarding the implementation of ISO was the need for modified guide for the employees. This task was realized and the documentation was upgraded to match the needs of the standard. This included placing exact needs for the education levels of workers and the addition of commitment, to increase the performance of the quality system by introducing improvements. Whit this the replacement of positions discipline was also introduced. If all the specialists are giving feedback to the quality management system then the outcome will be an evolving and growing system that will produce a happy costumer and a clean workflow. There also was a need to define what to measure for evaluation of the outcome, so means of measuring the effectiveness were added. Now it is possible to see how the sales department and service department are managing the customers’ needs. The management of documents was also updated. All the important files are kept in a defined location in files that have specific numbers. The files are accessible to all the employees regardless of their location.en
dc.identifier.urihttps://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/704
dc.languageet
dc.publisherTallinna Tehnikakõrgkool
dc.subject.classificationEconomy and Management--Process Modellingen
dc.subject.classificationMajandus and ärijuhtimine--Protsesside modelleerimineet
dc.subject.otherMasinaehituset
dc.subject.otherMechanical Engineeringen
dc.titleISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise standardi rakendamine ettevõttes
dc.title.alternativeApplication of ISO 9001:2015 quality standard in company
dc.typethesisen
dc.typelõputööet

Failid