E-poe kliendi ostukäitumist mõjutavad tegurid Hemtexi näitel

Kuupäev

2022-05-16

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva lõputööga sooviti saada ülevaade tarbijate interneti ostukäitumisest ning seda mõjutavatest teguritest. E-kaubandus on viimastel aastatel olnud ainult kasvavas trendis nii igas vanuses. Töös fokusseeriti interneti ostukäitumisele ning võrreldi neid ka generatsioonide kaupa. Kõige arenenum põlvkond internetis on Z-generatsioon, kuid kõige tulutoovam on Y-generatsioon. Läbi interneti ostlemine on mugavam ja kiirem võrreldes füüsilises kaupluses käimisega. Üheks suurimaks mureks veebipoodides on ostukorvide hülgamine ning töös toodi välja erinevaid põhjuseid, mis paneb tarbijaid nii käituma. Ostude pooleli jätmist mõjutavad tarbija individuaalsed tegurid kui ka muud välised tegurid. Ettevõttena saab mõjutada ostukäitumist funktsionaalse ning kasutajasõbraliku veebipoega. Ettevõtetel on oluline tunda oma klienti ning tagada tema rahulolu ja vajadused, sest sellega tagatakse suurim kasumlikkus. Empiirilise osa loomiseks tuli luua teoreetiline raamistik, milles käsitleti tarbija ostukäitumist ning seda mõjutavaid tegureid. Empiirilise uuringu läbiviimiseks kasutati kvantitatiivset meetodit. Küsitlus viidi läbi Hemtexi püsiklientide seas, kes on Hemtexi veebipoodi kasutanud. Küsitlus toimus Google Forms keskkonnas ning tulemuste põhjal tehti analüüs ning järeldused. Küsitlusest selgus, et peamiseks klientuuriks on inimesed vanuses 26-41, kuid nendele järgnevad 42-57 aastased. Enim kasutatakse e-poe kasutamiseks nutitelefoni. Veebipoodi eelistatakse füüsilise kaupluse asemel kõige rohkem mugavuse tõttu. Hemtexi e-poest ostetakse igast vanusegrupist kõige rohkem voodipesu, sellele järgnevalt sisustustekstiile (kardinad, dekoratiivpadjad, pleedid jne). Keskmine ostusumma püsiklientidel on kuni 50€ või 51-100€. Kauba kättesaamiseks eelistatakse enim kauplusest kättesaamist, järgmisena eelistatakse pakiautomaati tellimist ning kõige vähem kasutatakse kullerteenust. Broneerimisfunktsiooni „klikka ja tule järele“ on kasutanud ainult 16% vastanutest, kellest 90% on ka kaubale järele läinud. 69% vastanutest suundub Hemtexi e-poodi kindla vajadusega. Poolte vastanute ostuotsus sõltub brändile lojaalsusest, kuid 73% arvates tuleneb soodsaimast hinnast. 18% vastanutest jätab hinnangu või annab tagasiside peale ostu. 44% vastanute ostotsust mõjutab transpordi hind. 28% mõjutab maksmisviiside valik, enim eelistatakse maksmisviisiks pangalinki. 64% ostuotsust mõjutab toote kirjeldus ja pilt. Ostukorv on hüljatud enim just soovi tõttu, et näha füüsilist toodet enne ostmist (66% vastanutest). 38% jaoks on olnud põhjuseks kallis hind, 34%-l vajadus oma ostuotsus läbi mõelda. Impulssostu on teinud 50% vastanutest, peamiseks põhjuseks on olnud kampaania pakkumine. Impulssostule kulutatakse kõige rohkem kuni 50 eurot. Kliendid on rahul veebipoe visuaalsuse ning navigeerimisvõimalustega. Ostukorvi hülgab Hemtexi e-poes umbes 50% klientidest. Sellest tulenevalt tasub luua ostukorvile meeldetuletussüsteem, mille puhul teavitatakse klienti, kui toode on jäänud liiga kauaks ostukorvi. Registreerimata külastajate puhul tasub luua ajaline ostukorv, mille tulemusena ei unusta klient ära, et ta on sinna midagi lisanud. Umbes 40%-l vastanutest jääb ost tegemata kalli hinna tõttu. Hemtexil on pidevalt kampaaniad ning erinevaid pakkumised. Selleks, et klient ikkagi ostaks lõpuks toote, võiks ka soovikorvile lisada teavitussüsteemi, mis annab kliendile teate, kui mingile tootele on tulnud kampaania. Sellega tekitaks tarbijale uuesti ostuhuvi. Kuna ka peamiselt kasutatakse e-poe kasutamiseks nutitelefoni, tasub mõelda Hemtexi äpi loomisele. Broneerimise funktsioon „klikka ja tule järele“ ei ole hetkel väga populaarne püsiklientide seas, seda on kasutanud ainult 16% vastanutest. Väheste vastanute arvu tõttu ei saanud teha põhjalikku analüüsi funktsiooni kasutamise mugavusest. Sellest tulenevalt on tehtud ettepanek teha ettevõttel põhjalikum finantsuuring antud funktsiooni vajadusest ning kasumlikkusest. Hemtexi veebipoes saab tasuda deebet- ja krediitkaardiga, mille puhul tuleb andmed ise sisestada. Küsitlusest tuli välja, et enim eelistatuim makseviis on tasumine pangalingiga, sellest tulenevalt on ettepanek see võimalus klientidele luua. PayPal ning osamaksete võimalus muutub ajaga aina populaarsemateks maksmisviisideks, seetõttu mõne aja pärast tasuks teha uuesti uuring, kas klientidel on siiski veel huvi nende vastu. Umbes 50% igast vanusegrupist jõuab veebipoodi tooteni läbi uudiskirja. Sotsiaalmeedia kaudu (Facebooki postituste) jõuab umbes sama palju 26-41 aastaseid. Hemtexil ei ole Instagrami lehte, kuid statistikaandmete põhjal on selle äpi peamiseks kasutajagrupiks inimesed vanuses 25-34. Seetõttu oleks soovitus luua Eesti Hemtexil ka Instagrami leht. Lõputööle püstitatud eesmärk sai täidetud. Loodud on teoreetiline raamistik tarbijate interneti ostukäitumisest ning seda mõjutavatest teguritest. Kirjeldatud on lõputöö metoodikat ning andmete kogumist. Töös on välja toodud tarbijate ostukäitumist mõjutavad tegurid, peamised põhjused ostukorvi hülgamiseks ning olulised aspektid, mis peaksid olema funktsionaalsel veebipoel. Autor on välja toonud peamised järeldused ning nendest tulenevalt on tehtud ettepanekud Hemtexi e-poe klientide ostuprotsessi parendamiseks.


The purpose of this graduation thesis Influencing Factors of E-shop Customer's Behaviour on the Example of Hemtex is to make suggestions for improving the process of shopping for Hemtex e-shop customer. To achieve the aim of the thesis, the following research tasks have been set: • to create a theoretical framework for consumer shopping behaviour and the influencing factors for this behaviour; • to analyse influencing factors of shopping behaviour of Hemtex online shop clients via customer survey; • to draw conclusions on and offer suggestions for improving the process of shopping in Hemtex’s e-shop based on the results of the empirical research. The empirical part of this thesis was conducted in April 2022. A questionnaire was given to customers of Hemtex. In the introduction of the questionnaire the purpose of this survey was explained to the respondents. The main empirical task was to get an overview of the respondents shopping behaviour and what are the main factors influencing this behaviour. Further effort was devoted for an accompanying sub-analysis across different age groups. Recommendations for improving the process of shopping for Hemtex customers was also provided. The survey revealed that the main group of clients are between the ages of 26 and 41. Mobile phones are the most common device used to visit Hemtex online store. The most popular category by sales in all the age groups is bed linen, followed by interior textiles (e.g. curtains). Average purchase amount is up to 50€ and between 51-100€. The preferred way to receive goods is to get them directly from the shop, parcel machines are the second most used method and delivery service is used the least. Product reservation function is only used by 16% of respondents. 69% of customers go to Hemtex online shop with a definite need. Only 18% of respondents leave reviews after they have bought the product. Main influencing factors of purchase decision making is price of the product along with the description and photo of the product. 28% of respondents purchase decision is influenced by the payment methods. Most preferred payment method is through a bank link. Main reason for cart abandonment is customers need to see the product in real life. High prices and the need to think through purchase decision were also indicated as reasons for cart abandonment. 50% of respondents admitted having made impulse purchases and the main reason provided were campaign offers. The purpose of this thesis has been achieved. Theoretical framework for customers online shopping behaviour and the main influencing factors for this behaviour has been created. Data collection has been accomplished by aggregating a variety of different sources. Sufficient data has been gathered on customer behaviour in general and in online, and for the main reasons of cart abandonment. Conclusions and suggestions have been made by the author to improve the process of shopping for Hemtex e-store customers.

Kirjeldus

Märksõnad

TTK Subject Categories::Rõivad ja tekstiilid

Viide