Collections in this community

Recent Submissions

 • Viimsi süda 

  Pesti, Egle (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-27)
  Käesoleva lõputöö raames esitatud linnaehitusliku planeerimisprojektiga püüti lahendada eeslinnastumise tagajärjel tekkinud kitsaskohti Tallinna linnastu tagamaana käsitletaval Viimsi poolsaarel. Selleks tegi töö autor ...
 • Egiptuse arhitektuur 

  Multer, Piret (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2019)
  Esitlus
 • Elva linnastaadion 

  Pihla, Markus (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-26)
  Käesoleva arhitektuurse projekti raames projekteeriti Elva Verevi asumisse, olemasoleva Elva linnastaadionile uus staadionihoone. Vaatluse alla võeti kogu krunt, mis sai ümbertöödeldud spordipargi, koos 2 korvpalliplatsi ...
 • Krimmi holm 

  Ostrat, Otto (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-26)
  Käesolev diplomitöö käsitleb endas planeerimisprojekti Haapsalu linnas, Krimmi poolsaarel, kohalikus keelekasutuses tuntud kui Krimmi Holm. Töö eesmärgiks on avada Holm külastajatele ja pakkuda tegevust nii maal kui ...
 • Arktika kogukondliku väikelinna planeering 

  Sokk, Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
  Arktika kogukondliku linna planeering
 • Laagna tee jalakäijate viadukt 

  Talgre, Henri Richard (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
  Käesoleva diplomitöö eskiislahenduse eesmärgiks on juhtida tähelepanu Laagna tee ületustele jalakäija perspektiivist ning seda terve Laagna tee pikkuses. Välja pakutud asukoht on üks võimalikest ning tänu Kadrioru pargi ...
 • Pöörise Puhkekeskus Valgemetsas 

  Määrits, Nele-Kateriin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-26)
  Antud projektlahendus tegeleb mitmete piirkonnale omaste väljakutsete lahendamisega, püüdes samal ajal olemasolevat keskkonda au sees hoida ja mitte millekski uueks moonutada. Arhitektuurne hoonestuse ettepanek on püüdnud ...
 • Tapa kolmnurk 

  Klaamas, Katarina (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
  Käesolev diplomitöö käsitleb Tapa raudteejaama ümbrust ning raudteest lõunapoole jäävat kolmnurkset ala bussijaama ja kaubanduskeskusega, muutes seda atraktiivsemaks ja jalakäijasõbralikumaks. Planeeringu eesmärgiks on ...
 • Vananemis-sõbralik linnak 

  Heilo, Kärolin (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
  Kasvav osakaal eakaid inimesi on oluline ühiskonna grupp, kelle aktiivne vananemine pakub väärtust nii indiviidile endale kui ka riigile. Seetõttu on õiged hoiakud eakate ja neid ümbritseva keskkonna suhtes esmatähtsad. ...
 • Võru kogukonnakeskus 

  Kuus, Karoliine (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-26)
  Käesolev projekt on Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuriinstituudi rakendusarhitektuuri eriala diplomitöö, mille ülesandeks on Võru linna kogukonnakeskuse rajamine. Projekti eesmärgiks oli luua hea energiaga keskkond, ...
 • Pae 3 Lasnamäe Spordihoone 

  Orlov, Andrei (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-26)
  Diplomitöö eesmärk on projekteerida multifunktsionaalne spordikeskus Sikupilli linnaossa. Uus spordikeskus on mõeldud asendama kulunud Lasnamäe spordikeskust ja kujundatud koos lähedal auva koolihoone ja staadioniga ...
 • Pärnu Keha- ja Vaimukeskus 

  Grib, Katariina (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-25)
  Käesolev ideeprojekt on Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuriinstituudi rakendusarhitektuuri eriala diplomitöö, mille teemaks on Pärnu Keha- ja Vaimukeskus ja kontseptsioon põhineb väljendil “Terves kehas terve vaim”. Lõputöö ...
 • Pirita jõe kalda promenaadi visioon 

  Aavola, Astrid (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-26)
  Käesoleva lõputöö teemaks on Pirita jõe kalda promenaad. Hinnates olemasolevat olukorda ning võttes arvesse teoreetilisi aspekte ja püstitatud eesmärke, loodi Pirita jõe kalda promenaadile avar lahendus, mis rõhub ...
 • Pärnu Õlletehase Kunstikvartal 

  Randväli, Rain Robert (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2021-05-26)
  Käesolev projekt on Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuriinstituudi rakendusarhitektuuri eriala diplomitöö, mille ülesandeks on Pärnusse uue Kunstikvartali planeerimine. Planeeritav ala hõlmab Pärnu Kesklinnas asuvat ...
 • Optilised nähtused atmosfääris 

  Eensaar, Agu (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013)
  Õpiobjekti eesmärgid: õpiobjekti eesmärgiks on anda teadmised atmosfäärioptika füüsikalistest alustest - valguse murdumisest, peegeldumisest ja hajumisest;levinenumatest optilistest nähtustest atmosfääris;vikerkaare, tara, ...
 • Kollaaž 

  Nukke, Mall (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2013)
  Õpiobjekti eesmärk on tutvustada lühidalt kollaaži kui tehnikat ja loomingulise eneseväljendamise võimalust. Kursus on mõeldud rakendusarhitektuuri tudengitele lisamaterjaliks kollaaži õpitoa läbimisel. Kursus võib pakkuda ...
 • Joonistamine söetehnikas 

  Nukke, Mall (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2012)
  Õpiobjekti eesmärk on tutvustada söega joonistamise tehnika võimalusi, saavutamaks tehniliselt head ja realistlikku tulemust. Õpiobjekt on mõeldud joonistajale, kes omab aasta-paari pikkus joonistamise kogemust ja soovib ...
 • Grafiitpliiatsitehnika natüürmordi joonistamisel 

  Nukke, Mall (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2011)
  Õpiobjekti eesmärk on õpetada joonistama, kasutades grafiitpliiatsi ehk rahvakeelt “hariliku“ pliiatsi kõiki võimalusi, saavutamaks tehniliselt hea tulemus. Kursus on mõeldud joonistajale, kes omab aasta-paari pikkus ...
 • Kultuurimägi 

  Angeelika, Kaja (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
  Käesoleva lõputöö raames käsitleti ajaloolise Skoone bastioni ja selle lähialade korrastamist ning multifunktsionaalse külastuspaviljoni rajamist lähtuvalt koha spetsiifikast. Läbi aegade on Skoone alal välja kujunenud ...
 • Stroomi Rannahoone 

  Fomina, Anna (Tallinna Tehnikakõrgkool, 2020)
  Käesoleva diplomitööga on koostatud terviklik lahendus Stroomi ranna ja pargi alale. Eskiislahendus käsitleb nii uue rannahoone arhitektuuri kui ka seda ümbritseva pargiala planeerimist. Uus rannahoone asendab vana, ...

View more