Ärikliendi müügistrateegia Profitex Invest OÜ näitel

Kuupäev

2018

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli koostada müügistrateegia ettevõttele Profitex Invest OÜ. Selleks viidi läbi tootmishügieeni uuring Eesti toiduainetööstuste seas selgitamaks välja peamised probleemid ja ootused hügieenipartnerile. Tulemuste põhjal koostati müügistrateegia aluspõhimõtted ja tegevuskava nende elluviimiseks. Lähtuvalt lõputöö tulemustest ja peamistest järeldustest saab autor kinnitada, et lõputöö eesmärk, koostada ärikliendi müügistrateegia ettevõttele Profitex Invest OÜ, sai täidetud. Koostatud strateegiat esitletakse ettevõtte tegevjuhile edasiste tegevuste planeerimiseks.


The goal of this graduation thesis B2B Sales Strategy Based on the Example of Profitex Invest OÜ is to develop sales strategy to win new customers. Profitex Invest OÜ is a local distributor in Estonia for Ecolab Inc. Ecolab Inc is an American global provider of water, hygiene and energy technologies and services to the food, energy, healthcare, industrial and hospitality markets. Profitex Invest OÜ represents and sells Ecolab products and services to food and beverages industries in Estonia. According to the research results and developed sales strategy it can conclude that the goal to develop sales strategy to win new customers is reached.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide