Ekspedeerija käsiraamat

dc.contributor.authorSuursoo, Jüri
dc.contributor.authorAasjõe, Ülle
dc.contributor.authorJanno, Jelizaveta
dc.contributor.authorKalda, Tiina
dc.contributor.authorMägi, Tõnu
dc.contributor.authorKirsipuu, Viive
dc.contributor.authorNõuakas, Kati
dc.contributor.authorTulvi, Ain
dc.date.accessioned2021-02-12T13:28:22Z
dc.date.available2021-02-12T13:28:22Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionEkspedeerija käsiraamatu sisu koostamisel lähtus koostaja järgmistest arusaamadest. 1. ELEA nägemus ekspedeerija käsiraamatust ja sellest tulenev ülesandepüstitus. 2. FIATA-diplomikoolituse nõuetes kirjeldatud kompetentsid ja koolitamise sisumoodulid on leidnud kajastamist käesoleva käsiraamatu peatükkides. 3. Arvesse on võetud koostamise ajal kehtinud logistiku kuuenda taseme kutsestandardiga nõutavad kompetentsid. 4. Koostajale olid eeskujuks analoogsed käsiraamatud ja õppematerjalid Soomest, Rootsist, Šveitsist, Ühendkuningriigist, Singapurist ja muud erialased kirjalikud allikad. 5. Käsiraamat on koostatud elektroonselt kättesaadavana, seetõttu ei käsitleta põhjalikult teemasid, mille põhjalik käsitlus on elektroonselt kättesaadav teistes andmebaasides (nt Eesti Maksu- ja Tolliameti Andmebaas, Riigi Teataja jne). Sellisel juhul on antud viited joonealuse märkusena koos aadressiga. Nimetatud asjaolu võimaldab mitmekordistada käsiraamatu andmemahtu. 6. Käsiraamat on teema- ja märksõnadepõhiselt liigendatud viiel tasandil ja seetõttu on püütud käsitlemine teha võimalikult lihtsaks. 7. Käsiraamatu sisu on jagatud viieteistkümneks peatükiks: ekspedeerimisettevõtte majandustegevust ja tegevussuundikajastatakse peatükkides 1 ja 8; klientide ootused ekspedeerimisteenustele ja ekspedeerimise teoreetilised alused on kajastatud peatükis 2; arusaam, et ekspedeerimisteenus põhineb klientide soovil ja nende poolt sõlmitud kaupade ostu-müügilepingul on kajastatud peatükis 3; peatükis 4 on kajastatud logistika süsteemsuse põhimõtet, mis on omakorda aluseks logistilisele mõttelaadile, sealhulgas ka ekspedeerimistegevuse teoreetilistele alustele; ülejäänud peatükid (5,6,7,9,10,11,12,13,14 ja 15) kajastavad ekspedeerija erinevaid teenuseid ja nendele teenustele esitatavaid seadusandlikke ja tehnoloogilisi nõudeid. Käsitlemist leiavad ka teenuste osutamise lepingud ja hinnakujundus.et
dc.identifier.other656 (075) (0.034) [kohaviit]et
dc.identifier.urihttps://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/225
dc.languageet
dc.publisherTallinna Tehnikakõrgkool
dc.subjectekspedeerimine
dc.subject.classificationEconomy and Management--Supply Chain Management and Contractsen
dc.subject.classificationEconomy and Management--Enterprise Logisticsen
dc.subject.classificationMajandus and ärijuhtimine--Tarneahela haldamine ja lepingudet
dc.subject.classificationMajandus and ärijuhtimine--Ettevõttelogistikaet
dc.subject.otherTransport ja logistikaet
dc.subject.otherTransport and Logisticsen
dc.titleEkspedeerija käsiraamat
dc.typetextbooken
dc.typeõpiket

Failid

Kollektsioonid