Teedelabori käsiraamat

Kuupäev

2014

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Tallinna Tehnikakõrgkooli teekonstruktsioonide laboratoorium on ehitatud eelkõige harival eesmärgil. Tudengid, keda huvitab teedeehitus ja on kokku puutunud laboriga lähedalt on saanud erialaseid kogemusi küllaga. Neid teadmisi, mida saadakse laboris, ei suuda ükski loeng pakkuda. Tudengid pole ainsad, kes saavad ennast harida laboris töötades; kuna on tegemist Eestis küllaltki uudse lahendusega, on ka lektoritel võimalik ennast ja oma õppematerjale täiustada. Teadmised, mida on võimalik omandada, on palju, muuhulgas järgnevad:  teleskooplaaduriga töö tegemise oskus,  pinnasetihendaja kasutamise oskuse,  töötegemise järjekord,  oskus võtta proove,  töötegemise oskus,  meeskonnaga suhtlemisoskuse omandamine,  väikeste mehhanismidega töötegemisoskus (trell, piikvasar, puurmasin, lihvkäi, ketaslõikur jne.),  pinnaste tihenduse mõõte seadmete kasutamise oskuse omandamine (inspektor, penetromeeter, lõikerõnga meetod)  pinnasesse roopa tekke põhjus (analüüs ja arutelu koheselt lammutamise käigus)  muude defektide tekke põhjuse analüüs ja juhendaja poolse selgituse saamine  täpsus (andurid paigaldatakse 0,5 cm täpsusega, konstruktiivsete kihtide täpsete paksusega ehitamine ja tasasuse kontroll)  näha defekte/muutusi konstruktsioonis mida tavaline inimene ei pruugi tähele panna  oskus pakkuda välja enda poolseid asjalike lahendusi  kinnistada koolis õpitud teoreetilised teadmised praktikas 68 Käes olev teema sai valitud vajadusest koostada Tallina Tehnikakõrgkooli teekonstruktsiooni laboratooriumile töötegemise juhendmaterjal (käsiraamat). Töös selgitatakse, kuidas tuleb ehitada konstruktiivseid kihte, millistele nõudmistele need peavad vastama, kuidas ja millega kontrollitakse konstruktsiooni vastavust projektile. Selgitatud on ka katseehitamist ja -lammutamist, kuidas tuleb lammutada, millised mõõtmised on vaja teha konstruktsiooni lammutamise ajal. Koostatud käsiraamatusse on koondatud peamised nõuded, mis seonduvad käsitluse all olevas laboris töötamisega. Tegemist on abivahendiga katsetustesse kaasatud inimestele vajalike tööetappide läbiviimisel olgu nad siis üliõpilased, õppejõud või vaatlejad. Koostatud käsiraamat võimaldab kontrollida tööetappide kvaliteeti aidates üliõpilastel samaaegselt siduda teoreetilisi teadmisi praktiliste oskustega.


The Chair of Road constructions of the Faculty of Construction of Tallinn University of Applied Sciences has made its mission to improve the quality of Estonian roads. Hence, Tallinn University of Applied Sciences has built a modern laboratory which allows to apply load to a built construction and gather necessary information through sensors during the process. Ideas to create this kind of a laboratory were gathered from foreign universities and to this day it is one of a kind laboratory working on this principle in Estonia. Road construction laboratory was built for two reasons: to improve the quality of Estonian roads and to educate competent engineers. Roads which are built from checked and high-quality materials will last longer and need less maintenence. In order to determine the quality and suitability of materials, Estonia has to invest more money in research to give specialists who test the materials a chance to do their work. The aim of this work is to create a manual which describes different stages of the work in the laboratory in order to provide quality of the tests and give a thorough survey of the type of laboratory and how work should be done in it. Students who are interested in road construction and have had connection with the laboratory have received a lot of professional experience. No lecture will be able to provide such experience. Students are not the only ones that can educate themselves in the laboratory. Because it is a novel solution in Estonia, lecturers also have a chance to improve themselves and th materials they use for teaching.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide