Varude analüüs ja optimeerimine VBH Estonia AS näitel

Kuupäev

2019

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputöö eesmärk oli läbi varude analüüsi leida võimalusi ettevõtte VBH Estonia AS varude optimeerimiseks ja kauba mittelikviidsuse ohu vähendamiseks. Uuritavas ettevõttes on probleem aktuaalne, kuna viimastel aastatel on kasumi kasv vähenenud, aga varude osakaal on tõusvas joones, samuti on tendents seisva varu kasvule. Jõudmaks lõputöö eesmärgini teostas autor 2018. aasta müügistatistika alusel ABC analüüsi, et leida tooted, millel on suurim müügikate ja XYZ analüüsi, et tuvastada nõudluse kõikumine sellel perioodil, kokku oli analüüsis 9669 artiklit. Samuti leidis autor nii artikli- kui ka osakonnapõhiselt käibe- ja ringluskiiruse ning varude piisavuse ettevõtte osakondade lõikes. Peale müügistatistika on töös kasutatud ka VBH Estonia AS majandusaasta aruandeid perioodil 2014-2018 ning muid andmeid ettevõtte majandustarkvarast, mis osutusid vajalikuks, et saavutada töö eesmärk. Analüüsi tulemus näitas, et ettevõttes ringlev varu on suures osas hooajaline, sest 95 protsenti artiklitest müüakse ebaregulaarselt ning vaid 1 protsent artiklitest on regulaarse nõudlusega. Ebaregulaarselt liikuvatest artiklitest 49 protsenti olid väikese müügikattega ning kohati on nendele artiklitele märgitud ka kohustuslik kogus, mida tuleb laos hoida. Hooajaliste artiklite puhul on suur tõenäosus, et nad muutuvad seisvaks varuks, kui nõudluse muutusele ei pöörata tähelepanu. Samuti peab jälgima, et projektimüügi kaubad müüakse vastavalt tarnijalt ostetud kogusele. Toodetel, mis annavad suurema osa müügikattest tuvastas autor nõudluse langemise aasta III ja IV kvartali vahel. Artiklipõhiselt oli nõudluse muutus kahe kvartali vahel kohati kahekordne. Nende artiklite puhul on võimalik vähendada III kvartali lõpus tellimuskoguseid, et aasta lõpus oleks varudes seotud vähem kapitali. Analüüsis selgus ka, et komplektidetailid, milledest valmistatakse ettevõttes valmistoode, ei kajastu müügistatistikas. Seda probleemi saaks lahendada sellega, kui määrata valmiskauba artiklile laoseis, mida eelneva müügi alusel oleks otstarbekas laoseisus hoida ning sellest tulenevalt kujuneks laovaru ka vajaminevatele komponentidele. Autor tuvastas, et praegu on laovaru tase määratud detailile, kuid see tase on osutunud teatud detailide puhul liiga kõrgeks, sest reaalne tarbimine on detailide puhul madalam. Kasutades varu haldamise süsteemi, mis on mõeldud sõltuva nõudlusega kaubale saab optimeerida detailide laovaru taset.


VBH Estonia AS is a wholeseller of door-, window- and funriture accessories and has been in Estonian market for 25 years. It’s major customers are manufacturers in the same field and in order to serve them without major production delays the company has to have a suffiecent level of inventory. The problem of the thesis is that inventory levels in the company are too high and this causes obsolesence and due to that a sufficient amount of tied up capital. The purpose of this thesis is to find possibilities to optimize stock levels and to minimize the risk of the inventory becoming illiquid. To solve the problem the author used sales data from 2018 and other various data from VBH Estonia AS’s ERP system. Using the data author conducted an ABC and XYZ analysis, found an inventory turnover rate and days of supply to 9669 articles. The analysis showed that although the inventory turnover is in accordance with set KPI in most of the departments theres is room for improvement because articles that have higher seasonality make 95 percent of total products sold last year and only 1 percent of products have constant demand. Although the company is profitable the rate of inventory keeps growing but profit is shrinking. The articles in CZ classification make 49 % of total articles in the analysis, they have the smallest profitability and highest seasonality. The author found out that 340 of these articles have sold less or the same amount as their set compulsory inventory level- 320 of these products sold only in some quarters of the year and these articles can easily be marked as product sales articles and on 20 articles it is possible to remove the compulsory inventory level requirement. On 257 of AY and BY articles it is possible to decrease purchase volumes in the end of 3rd quarter because overall sales is decreasing on average of 18 percent for these products in this period. The author also found out that the company is compiling end products from various details but do not have a system for articles with dependent demand. The author found out that it would be possible to optimize stock levels of details by using a system with MRP principle. By implementing S&OP practices it would help in decision making process when ordering new inventory because then there would be more departments included in decisions regarding the size of inventory.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide