Äriplaan turundusteenust pakkuva ettevõtte käivitamiseks

Kuupäev

2019

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Äriplaan on koostatud ettevõte jaoks, mis pakub internetiturunduse teenuseid. Ettevõte pakub sotsiaalmeedia haldust, SEO (Search Engine Optimization) ehk otsingumootori optimiseerimist, emaili turundust, veebilehtede loomist ning foto- ja videograafia teenuseid. Firma eesmärkideks on pakkuda kvaliteetset teenust konkurentsivõimelise hinnaga, luua püsiv kliendibaas ja leida palju koostööpartnereid. Pikemas perspektiivis on firma eesmärk laieneda üle Eesti. Äriidee peamiseks riskiks on suur konkurents. Ettevõtte sihtgruppideks on mikroettevõtted, kes ise turundusega tegeleda ei jõua või ei suuda palgata turundusspetsialisti. Sihtgrupid on ettevõtted, millede töötajate arv ei ületa kümmet ja käive on maksimaalselt 2 miljonit. Ettevõtte konkurentsieeliseks on paindlik teenuste valik ja kvaliteetne klienditeenindus. Esimese tegevusaasta eesmärgiks on luua ettevõte, kus töötab ettevõtte ainuomanik üksi. Lisaks plaanitakse sõlmida teisel aastal pikaajaline koostööleping vähemalt viie püsikliendiga. Ettevõtte käivituskulud kaetakse täielikult omakapitalist ja ettevõtte majandustegevusega ning täiendav pangalaen ei ole vajalik. Äriplaani maht on 46 lehekülge, äriplaani keel on eesti keel. Lisades kajastuvad finantsprognooside tabelid.


The business plan has been composed for a company that provides internet marketing services. The company provides social media management, SEO (Search Engine Optimization), email marketing, web site design and photo and video photography services. The company's objectives are to provide quality service at competitive prices, create a permanent customer base and many partners. In the long run, the company's goal is to expand across Estonia. The main risk of this business idea is high competition. The target groups of the company are micro-enterprises that do not have time for marketing themselves or cannot hire a marketing specialist. Target groups are companies with no more than ten employees and a maximum turnover of 2 million. The company's competitive advantage is a flexible range of services and high-quality customer service. The goal of the first year of operation is to create a company with the sole owner of the company. In addition, a long-term cooperation agreement with at least five loyal customers is planned for the second year. The company's start-up costs are fully covered by equity and the company's business activities, and no additional bank loan is required. The size of the business plan is 46 pages, the language of the business plan is Estonian. The financial statements tables are reflected in the notes.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide