Muutused kahe Tallinna rohekoridori pindalas

dc.contributor.advisorKalda, Oliver
dc.contributor.authorMiller, Grete-Liina
dc.date.accessioned2022-05-26T07:23:33Z
dc.date.available2022-05-26T07:23:33Z
dc.date.issued2022-05-17
dc.description.abstractRohekoridor on maastiku elu toetavate komponentide toimiv süsteem, mis aitab hoida seal looduslikku mitmekesisust. Omavahel ühendatud pargid, puiesteed linnas või puhkemetsad, metsatukad ja võsaribad linnaümbruse põllumajandusmaastikus moodustavad osa sellest võrgustikust. Liikide populatsioonide jaoks on rohevõrgustik oluline elupaik ja kasvukoht. Roheline võrgustik peab olema tähtis pidepunkt ehitusalade valikul. Rohealade süsteem ehk roheline infrastruktuur peaks täitma korraga palju otstarbeid: rahuldama inimeste liikumis- ja puhkevajadusi, aga samal ajal hoidma liikide elurikkust, koguma saju- või tulvavett. Põhja- ja Lääne-Tallinna ning Nõmme-Mustamäe rohekoridorid koosnevad peamiselt kolmest erinevast biotoobist: haritav maa, lagedad alad ja puittaimestik. Töö kokkuvõtteks selgub, et töö eeldus peab paika – uuritavad rohekoridoride pindalad on ajas muutunud ning pindalad on vähenenud. Põhja- ja Lääne-Tallinna rohekoridoride pindala on kahanenud aastate 1993 ja 2022 vahel 11,71%. Nõmme-Mustamäe rohekoridoride pindala on kahanenud aastate 1993 ja 2022 vahel 1,69%. Rohekoridoride pindalasid on kahandanud ehitustegevus ja erinevatest dokumentidest, strateegiatest, arengukavadest tulenevad tingimused ja eesmärgid uuritavatel aladel. Samuti on rohekoridoride pindalasid vähendanud ühiskondlik ja majanduslik suundumus ehitamaks järjest enam linnastuvale inimkonnale uusi ehitisi ning elamupindu. Rohekoridoride vähenemist kaitsevad erinevad kaitsekorrad, mis keelavad ehitada kaitse all olevatele kohtadele. Uurimistööst saaks edasi arendada tööd, mis uuriks, kui palju oleks vaja rohekoridoride pindalasid säilitada ja korrastada, et oleks jätkusuutlik loomade pesitsemine ja taimestiku kasvamine tiheasustusega urbaniseeruvatel aladel.et
dc.description.abstractOur enviroment has become one of the most important thing nowadays. This topic has affected everyone’s lives and most defenitely will continue to for decades. This reaserch is called “Changes in two Tallinn’s green corridor’s areas”. This research’s purpose was to describe how has Tallinn’s green corridor’s areas changed and to describe what aspects have made the most impact. For this research there have been chosen two green corridors that are located in Tallinn: Mustamäe and Põhjaand Lääne-Tallinn. These were chosen because these are the biggest in the capital of Estonia and also there is huge interest for real estate developement. For this reaserch map application program QGIS was used. To analyse how have green corridors changed, 4 different years were chosen: 1993, 2005, 2009, 2022. Analysis was reported by charts and blueprints. In conclusion, the guess was right - chosen green corridors have decreased in years. Mustamäe’s green corridor has decreased from 1993 to 2022 by 1,69 percent. Põhja- and Lääne-Tallinn’s green corridor has decreased form 1993 to 2022 by 11,71 percent. Green corridor’s area have been decreased by real estate developement, requirements from different documents, strategies, local policy.en
dc.identifier.urihttps://dspace.tktk.ee/handle/20.500.12863/4332
dc.language.isoetet
dc.publisherTallinna Tehnikakõrgkoolet
dc.subjectTTK Subject Categories::Keskkonnatehnoloogia::Keskkonnakaitse::Keskkonnaseireet
dc.subject.otherKeskonnatehnoloogia ja -juhtimineet
dc.titleMuutused kahe Tallinna rohekoridori pindalaset
dc.title.alternativeChanges In Two Tallinn’s Green Corridor's Areaet
dc.typelõputööet

Failid