Erikäitluspakkide kaalumise ja mõõtmise automatiseerimine ning sorteerimisprotsessi parendamine DPD Eesti AS näitel

Kuupäev

2022-05-11

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputööna koostas autor ülevaate DPD Eesti AS näitel erikäitluspakkide käitlemisel tekkivatest probleemidest, nende probleemide mõjust huvirühmadele, tegi ülevaate millised tehnoloogilised lahendused on saadaval, mis neid probleeme võiks lahendada nin millise tehnoloogilise lahenduse saab DPD Eesti kasutusele võtta ning kuidas uus tehnoloogia parendab sorteermisprotsessi.


The main goal of the author's thesis is to give overview which problems occur with the handling of non-conveyable parcels in the current process in DPD Eesti, how do these problems affect stakeholders, what technological solutions are available that can solve these problems, what technological solution can DPD Eesti use to solve the problems and how implementation of new technology improves the sorting process of non-conveyable parcels in DPD Eesti.

Kirjeldus

Märksõnad

TTK Subject Categories::Transport::Logistika::Logistika ja tarneahela juhtimine::Kauba käitlemine ja käitlemise tehnoloogiad

Viide