Passiivmajade jätkusuutlikkus ja Eesti esimesed passiivmajad

Kuupäev

2014

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesolevas lõputöös keskenduti jätkusuutlikule arengule passiivmajade valdkonnas. Töös on peamiselt uuritud passiivmajade jätkusuutlikku aspekti energia tarbimise ja säästmise valdkonnas ning majade paindlikkust sobitumaks erinevatesse tingimustesse. Lisaks on uuritud passiivmajade arengut ja tõusvat populaarsuse trendi Eestis. Töö analüüsib esimesi passiivmaju Eestis. Kuna iga aastaga kasvab maailmas energia tarbimise hulk, on muutunud see üheks tänapäeva ühiskonna suureks probleemiks. Suur taastumatute energiaallikate kasutamine saastab keskkonda, tekitades õhku kasvuhoonegaase, mis viivad kliima soojenemiseni. Seetõttu on püütud leida erinevaid lahendusi, et vähendada vajadust taastumatute energiaallikate järele. Üheks nendest lahendustest on passiivmajad. Passiivmaja on üks populaarsemaid ja enim peamiselt Euroopas levinud energiasäästlike hoonete liikidest. Sellised hooned loodi 1990-date aastate alguses Saksamaal ning on hakanud sellest ajast peale levima üle Euroopa. Peamine murrang passiivmajade arengus ja levikus on toimunud viimase viie aasta jooksul. Selle aja jooksul on passiivmaju hakatud, lisaks Saksamaale, ehitama rohkem ka mujale Euroopasse. Viimaste aastate jooksul on jõudnud passiivmajade kontseptsioon ja levik ka Eestisse. Esimesed passiivmajad Eestis tõestavad väga hästi asjaolu, et passiivmaju võib rajada erinevatesse kliimatingimustesse ning maastikele. Peale passiivmajade on Eestis arenema hakanud ettevõtted, kes on pakutavad tooted või teenused sidunud passiivmajadega. Juba on olemas ettevõtteid, kes projekteerivad või juhivad passiivmajade ehitust, aga ka ettevõtteid, kes pakuvad oma tootevalikus passiivmajadele sobivaid hoonete osasid nagu aknad või soojustus, kui ka näiteks viimistlusvahendeid. Töö tulemusena jõuti seisukohale, et kuigi täna on passiivmaju veel kallim rajada, kui mitte passiivseid maju, on see energiasäästliku hoone tüüp oma populaarsust kogumas ning levimas. Iga aastaga rajatakse aina rohkem passiivmaju nii Euroopasse, kui nüüd ka Eestisse. Tehnoloogiate arenedes ning levides langeb ka passiivmajade hind samale tasemele, mis on mitte passiivsetel majadel. Passiivmaja kontseptsioon on tõestanud oma paindlikkust erinevates kliimatingimustes, samuti oma kompaktsust ja mugavust sobimaks heaks koduks elanikele. Korralikult ja hoolega planeerides ning läbi mõeldes, on võimalik luua passiivmaja, mis ei ole väga palju kallim, kui mitte passiivne maja, hoides samal ajal kokku väga suurel määral energiat ning säästes selle võrra ka keskkonda ja atmosfääri.


This thesis is focused on the sustainable development of passive houses. The research mainly concentrates on consumption and saving energy of passive houses, and the flexibility to fit various conditions. In addition, the thesis focuses on researching the rising trend of passive houses. The thesis also analyzes the first passive houses in Estonia. Every year the worldwide energy consumption increases, therefore it has become one of humanity’s major problems. The usage of non-renewable energy sources results in pollution of the environment through greenhouse gases that lead to global warming. That is why various solutions in reducing the usage of fossil fuels have been researched. One of the answers to this problem is passive houses. Passive house is one of the most popular and most commonly used type of energy saving buildings in Europe. They were created in the early 1990s in Germany and since then have begun to spread across Europe. A major breakthrough in the development and diffusion of passive houses has occurred over the past five years. During this period of time, passive houses have been built throughout Europe. In recent years, the passive house concept has also spread to Estonia. First passive houses in Estonia have proven that passive houses can be located in a variety of climates and landscapes. In Estonia, there are companies that have started to provide services that are connected to passive houses. There are some companies who design or manage the construction of passive houses, but also companies that offer their own range of products suitable for passive buildings, such as windows and insulation. As a result, it is considered that although today it is more expensive to build passive houses than non-passive houses, the energy-efficient buildings are still continuing to gain popularity. Every year, more and more passive houses are being built in Europe and now also in Estonia. The price of passive houses will decrease when the technologies develop and passive house concept spreads. Passive house concept has proven its flexibility as well as its compactness and convenience to work in variable climatic conditions. If a passive house is properly planned, it is possible to keep its price close to that of a non-passive type of building.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide