Parkade arendus ettevõttele Tallinn Dolls OÜ

Kuupäev

2018

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputöö raames arendati ettevõttele Tallinn Dolls sügis 2018 parkade kollektsioon. Töö on valminud Silvia- Helena Priilahe ja Sylva Reiviku koostööna, mille käigus on välja töötatud 2 põhimudelit „Romantica“ ja „Boyfriend“ ja 4 unifitseeritud naiste parka mudelit – „Girlfirend“; „Friendship“; Littlebow“ ja „Bigpocket“. Kollektsiooni loomine sai alguse tootekavandite loomisest. Inspiratsiooni saadi hetkemoest, ettevõtte eelnevatest toodetest, värvipalettidest ja etteantud kangastest. Kavandite seast valiti välja kaks põhimudelit, mille baasil loodi unifitseeritud mudelid. Kõigist mudelitest valmistati tehnilised joonised, sealhulgas valmisid põhimudelitele täpsustavad tehnilised kirjeldused ja tootekaardid. Põhimudelite konstrueerimine jaotati ära nii, et Silvia-Helena Priilaht konstrueeris mudeli „Boyfriend“ ja mudeli „Romantica“ konstrueeris Sylva Reivik. Põhilõigete konstrueerimisel kasutati M.Müller & Sohn süsteemi. Järgides tehnilisi jooniseid, valmistati põhilõikele moekohased tuletused. Mudelite tehnoloogia, maketide proovid ja lekaalidele teostatud paljundusskeemid valmisid kahe õpilase koostööna. Tehnilist paljundust teostati arvutiprogrammi abi, antud töös kasutati arvutiprogrammi Opitex. Detailide tehnilise paljundus tehti suurusnumbritele 32-44. Seejärel valmisid paigutusjoonised arvutiprogrammis Marker 15. Paigutusjooniste põhjal sai hiljem arvutada tootele kuluvat kangakulu. Töö käigus viidi läbi põhikanga testimine, et teada saada kanga sobivus ülerõiva tootmiseks. Läbi viidi vetthülgavuse/veekindlus test, hõõrdekindluse test ja pesukindlus test. Põhikangaks on softshell kangas, mis tavapäraselt on kasutuses spordirõivaste valmistamiseks. Kangaste testimisel saadi kinnitust, et kangas on sobilik ka pealisriiete valmistamiseks. Valitud softshell kangas sisaldab 5% elastaani, seega on toode mugav ka igapäevasel kandmisel. Lõputöö väljatöötamise käigus prooviti läbi erinevaid tehnoloogiaid mudelite parendamiseks ja testiti kangaste sobivust. Tehnoloogia väljatöötamise käigus ilmnes, et esialgseid väljatöötatud lõikeid tuleb tulevikus muuta. Toodetele trukkide paigaldamisel selgus, et mudelitele konstrueeritud katteriided jäid trukkide paigaldamiseks liiga kitsaks ning edasises tootearenduses tuleb katteriie laiemaks konstrueerida. Mudeli Boyfriend kummitunneli tehnoloogia väljatöötamisel prooviti esialgu kummitunnel töödelda voodri peale kuid paremaks lahenduseks oli kummitunneli kanal töödelda voodri ja põhikanga vahele. Lisaks prooviti töö käigus läbi erinevaid kummitunneli reguleerimise viise. Toimivaks lahenduseks oli kummitunneli reguleerimine trukkide abil. Mudeli Romantica puhul katsetati liisttasku pealoleva lipsudetaili ühendusõmbluse peitmist, nii et õmblus jääks detaili alla liistu vastu. Kanga jäikusest tulenevalt selline tehnoloogia ei toiminud ja lipsu ühendusõmblus tuli viia lipsu detaili küljele. Viimases peatükis toodi välja majanduslik osa, kus toodi välja toote põhi-ja abimaterjalide maksumus. Välja on arvutatud põhimudeli „ Boyfriend“ ja „Romantica“ omahind. Töö käigus valmisid 2 põhi ja 4 unifitseeritud naiste sügis 2018 naisteparka mudelit ja põhimudelite prototüübid.


The aim of this graduation thesis is to develop parkas for Tallinn Dolls OÜ 2018 autumn collection. Two base models – „Romantica“ and „Boyfriend“ and four unified models - „Girlfriend“; „Friendship“; „Littlebow“ and „Bigpocket“ were created. The creation of the collection began with designing concept drawings. Inspiration was taken from current fashion trends, company’s previous products, colour palettes and given fabrics. Two main models were chosen from the drawings, on which unified models were created. Technical drawings were made for all the models, as well the technical descriptions and product specification sheets for the main models. The construction task of main models were divided. Silvia-Helena Priilaht constructed the „Boyfriend“ model and the „Romantica“ was constructed by Sylva Reivik. For the construction of slopers, the M. Müller & Sohn system was used. Following the technical drawings, final patterns were made. The technology, mock-up fittings and pattern grading were made in collaboration by both students. Pattern grading was conducted with the Optitex computer program, for sizes 32-44. Lay plans were done using the Marker 15 program, on which the required fabric amount was calculated later on in the thesis. Next, the tests for surface wetting resistance, abrasion resistance and colour resistance to washing were conducted on the fabric to ensure it’s suitability for making outerwear. Softshell was used as the main fabric which is originally used to make sportswear. The test results concluded that the fabric can be successfully used in making outerwear. Many different technologies were used to improve the products and further solutions of improvements were developed. In the last chapter the cost of main and additional materials were calculated as well as the product costs for the „Boyfriend“ and „Romantica“ models. In the course of the thesis, two main and four unified women's parka models for autumn 2018 were designed and prototypes for the main models were produced.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide