3D printeri alusplaadi automaatne vahetus

Kuupäev

2019

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva tööga on antud ülevaade alusplaadi vahetamisest probleemist ning on toodud kõige optimaalne ja tehniline lahendus. Töö esimeses osas vaadati üle kõik 3D printeri tehnoloogiad, mille tulemusena anti visuaalne tutvustus konstruktsioonidest ja nende erinevus. Liisaks, oli kirjeldatud katmis materjalid. Töö teises osas kirjeldati alusplaadi vahetamise põhilisi tehnilisi lahendusi, sealhulgas realiseerimisega kaasnevaid probleemi. Toodud nende eelised ja puudused, mille järgi oli valitud sobiv lahendus. Töö kolmas osas analüüsiti valitud lahenduse optimaalsust. On koostatud projekt ja antud ülevaade lahendusest ning elektriseadmestikust. Liisaks, kirjeldati lahenduse tulevikust. Lõpuks, on näidatud projekti hinna kujunemine. Selle töö jooksul olid saavutatud kõik eesmärgid, mis oli alguses paika pandud. Valitud projekt on ehitamis protsessil.


Title of the thesis is „3D printer automatic print removal“. In the first part of the thesis comparisons between technologies were analyzed. The results revealed differences between 3D printers constructions. Also, comparisons between covring materjals. In the second part of thesis descriptions of typical technical solutions for 3D printer automatic print removal. They pros and cons were described. Third part of thesis analyzed optimality of chosen solution. Was constructed project and provides overview of the topological solution and used electrotechnical applications. Also, was discribed a project future. In compliting, shows project prive formation. Thoughout this work, I had achieved all the goals that had been set in the beginnin

Kirjeldus

Märksõnad

Viide