Automaadi AK-4 luku tööd selgitava õppemudeli projekteerimine ja valmistamine 3D printeriga

Kuupäev

2016

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida ning seejärel valmistada väljaõppemudel automaadi AK-4 lukust kasutades 3D printerit. Selleks püstitati nõuded, millele mudel peab vastama. Väljaõppevahendiga peab olema võimalik visualiseerida relva luku tööpõhimõtet ning samuti esitati nõue, et mudeli põhiosad nagu lukupea, lukukiil, tõmmik, rullikud ja lööknõel peavad sarnanema originaaldetailidega. Lõputöö sai alguse 2015. aasta novembris, kui alustati taustainformatsiooni kogumisega ja olemasolevate detailide ja materjalide kogumisega, mida sai hiljem kasutada mudeli valmistamisel. Valminud mudeli näol on kindlasti tegemist prototüübiga, mille täiustamisega on töö autoril soov edasi minna. Kindlasti on vaja mudeli otstarbekuse ja efektiivsuse üle teiste olemasolevate vahenditega võrreldes teostada uuring, kus oleks võimalik katsetada õppevahendit väljaõppe käigus.


The goal of this diploma thesis was to design and creat an educational tool of a rifle bolt what can be used in training to explain the function of the bolt in an AK-4 automatic rifle. In order to do that this model has to meet some requirements. It has to be possible to visualize all the moving parts of the rifle lock and the main parts have to resemble those of the originaal rifle. The designing of the model began in December of 2015 and it was designed using Solid Edge versioon ST8. The main parts where made using a 3D printer Formiga P100. The other supporting parts where made from available materials in order to lower the price of the model. After that all the different parts could be compiled together into a working model.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide