Veetorustike hooldus ja jääpesu Tallinna näitel

Kuupäev

2023-05-15

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

AS Tallinna Vesi vastutab Tallinna elanike puhta joogivee eest. Joogivee kvaliteedi tagamise aluseks on korrapärane torustike hooldus hoolduskava järgi. 2023. aastal teeb AS Tallinna Vesi uue hoolduskava, et lisada sinna jääpesu tehnoloogia. Kavas on ette nähtud hooldada torustikke hürdopneumaatilise pesu ehk õhk-vesi pesu kui ka jääpesuga. Varem oli kava määratud kolmeks aastaks ning peamine hooldusprotsess oli õhk-vesi pesu. Kava pikkus tulenes peamiselt hooldusprotsesside kestvusest, mis õhk-vee pesu korral on kolm aastat. Kava koostamise aluseks on kliendikaebused ja veeproovid. Veevarustusvõrku seiratakse 132 veeproovivõtukohast kaks korda kuus. Uues kavas on ette nähtud 2023. aastal torustikke hooldada õhk-vesi pesu kui ka jääpesuga. Hoolduskavast üle poole hooldatavate torustike mahust hooldatakse jääpesuga. Jääpesu eeldatava tulemuse kestvus on kuni seitse aastat ja sellepärast on pikendatud hoolduskava 5 aasta peale. Veetorustike põhiprobleem on torustike korrosiooni ja biokile teke, mis halvendavad joogivee kvaliteeti, kui ka torustike veesurvet ning eluiga. Korrosioon torustikes tekitab veesurve langust kui ka lekkeid. Lisaks on korrodeerunud torustiku sisepind kasvukoht mikroorganismidele. Biokile on mikroorganismide enda poolt kaitsva kihiga kogum, mis on raskesti eemaldatav oma struktuuri tõttu. Biokiles võivad hakata vohama tarbija tervisele ohtlikud mikroorganismid nagu colid ja entreokokid. Enne 2023. aasta algust oli eelistatuim viis biokile eemaldamiseks õhk-vesi pesu, kuid ka see ei eemalda nii tõhusalt kui jääpesu. Biokile on polüetüleentorustikust raskem eemaldada õhk-vee pesuga kui jääpesuga, mistõttu leiti vajadus tuua jääpesu tehnoloogia Eestisse. Hooldusprotsesside võrdlus andis ülevaate, kui palju tõhusam võib üks tehnoloogia olla teisest. Torustike hooldusprotsesside tähtsamad erinevused on veekulu ja vajalik hooldustööde intervall. Vajalik jääpesu järgne kordushooldus tsükkel on kaks korda pikem kui õhk-vesi pesu ning veekulu kolm korda väiksem kui õhk-vee pesu ja loputuse hooldusprotsessil. Mistõttu peaks Tallinnas ja ka mujal Eestis jääpesu rohkem kasutama.


Tallinn has the most expansive water distribution system in Estonia with 470 000 consumers. The water comes from both ground and surface water sources. AS Tallinna Vesi has set the specifications for construction of water pipes according to Estonian standard so that the water distribution system would be durable. The basis of guaranteeing the quality to the drinking water is regular cleaning of the pipe system according to the specified schedule. In 2023 AS Tallinna Vesi is making a new cleaning schedule to add in a new ice pigging technology. The plan is to do the water pipes maintenace with air scouring and ice pigging. Drafting the new plan is based on customer complaints and water samples. The new plan dictates the maintenace with air scouring and ice pigging technology in 2023. Over half of the planned maintenance work on the water pipes will be done with ice pigging. The expected duration of the results from ice pigging is estimated to last up to seven years and therefore the maintenance schedule is extended to five years. The main problem with water pipes are corrosion and the formation of biofilm whitch degrade the quality of the drinking water as well as water pressure and lifespan of the pipes. Corroded inner walls of the water pipes promote the growth of microorganisms and biofilm. Microorganisms like enterococcus faecalis and escherichia coli can start to proliferate in the biofilm which are dangerous to the health of the consumer. Before the start of 2023 the preferred method of eliminating biofilm was air scouring but this is not as efficient as ice pigging. Biofilm is more difficult to remove from polyethylene pipes with air scouring than it is with ice pigging which is why there was a need to bring this technology to Estonia. Comparison of these methods gave an overview of how much more efficient one technology could be from another. AS Tallinna Vesi uses four different cleaning methods for water pipe maintenance – air scouring, disinfecting, flushing and ice pigging. Air scouring and flushing are the most common. Disinfecting is mainly used to clean new pipes. Ice pigging has been used since the start of 2023 and the results have been promising. The duration of the results from ice pigging has been shown to be twice as long as from air scouring. The amount of water used in ice pigging has been three times less than with air scouring and flushing methods.

Kirjeldus

Märksõnad

Keskkonnatehnoloogia::Tehnoloogia ja jäätmehooldus::Joogi- ja reovee töötlemine ja võrgud

Viide