Keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 kasutamine jätkusuutlikuma ärimudeli rakendamisel ettevõtetes

Kuupäev

2023-05-15

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Säästlik keskkonnakasutus on oluline, et saaksime ka edaspidi elada vähemalt sama kvaliteetses keskkonnas, mis meid täna ümbritseb. Me kõik saame anda selleks oma panuse, aga initsiatiivi peavad näitama ka ettevõtted, kelle tooteid ja teenuseid me tarbime. Nad mõjutavad keskkonda vähemal või suuremal määral ning oluline on paika panna plaan, kuidas nende mõju oleks minimaalne. ISO 14001 on hea tööriist, kuidas hallata oma ettevõtte tegevusest tulenevaid riske ja keskkonnamõjusid. ISO 14001 on laialdaselt kasutusele võetud mitmel põhjusel. Kuna standard ei ole ettekirjutav, siis on ettevõtetel rohkem vabad käed ja on võimalik tegutseda vastavalt oma võimetele. Standardi eeliseks on kindlasti see, et ei ole loodud kindlat raamistikku ning see on väga üldine, kuid sellegipoolest toetab see ettevõtte keskkonnajuhtimise raamistiku kujundamist. Samuti on see kohaldatav kõikidele ettevõtetele, olenemata suurusest ja tüübist. Antud KKJS-i võib rakendada mitmel erineval põhjusel, näiteks positsiooni säilitamiseks rahvusvahelises tarneahelas või tarneahela juhtimiseks. Kolme ettevõtte juhtumiuuringu käigus selgus, et KKJS on kasutusele võetud müügitulu suurendamiseks eksportturgudel, uute klientide leidmiseks ning sertifikaate väljastava ettevõtte müügiesindaja hea töö tõttu. Siiski on oluline ka keskkonnaalaste tegevuste terviklikkus ning ühisosaks on kõigi kolme ettevõtte puhul keskkonnamõju vähendamine. Seetõttu kehtib töö alguses üks püstitatud hüpoteesidest ainult osaliselt, et metallurgia valdkonna ettevõtted Eestis on juurutanud ISO 14001 standardi rahvusvahelises tarneahelas positsiooni säilitamiseks. Lisaks eelpool mainitud põhjustele võib veel välja tuua ettevõtte maine tõstmise ja rahalise kokkuhoiu materjalide kulu pealt. Lõppjäreldusena võib öelda, et kuna kõigil ettevõtetel on keskkonnamõju, siis KKJS on kindlasti vajalik. Oluline on lähtuda PDCA tsüklist ning pidevalt uuendada oma juhtpõhimõtteid. Kui toimiv dokument on paigas, siis on võimalik viia ettevõtte keskkonnajalajälg palju madalamale ja parendada keskkonnakasutust.


The purpose of the thesis „Using The Environmental Management System ISO 14001 In The Implementation Of a Companies More Sustainable Business Model“ was to find out why the companies in the metallurgy and mechanical engineering industry have adapted ISO 14001 in their business model. Environmental conservation has become increasingly important over the years and it is in all our interest to enjoy a high-quality living environment in the future. Most of the responsibility lies in the hands of organizations and they must put in plans to reduce their environmental impact.
The first part of the work provides an overview of the collection of ISO 14000 standards. Specifically, the functioning of ISO 14001 is discussed. The second part describes the methodology and the selection of companies. The third part analyzes the results of the companies environmental management study and draws conclusions. The aim of this thesis was to find out why comanies have implemented ISO 14001 in their business model. The author’s one of two hypothesis for the analysis was: Companies in the metallurgy field in Estonia have implemented the ISO 14001standard to maintain their position in the international supply chain. During the case study of three companies, it was found that the implementation of the EMS was done to increase sales revenue in export markets, to attract new clients, and due to the good work of the sales representative of the certifying company. The second hypothesis states that companies simply want to advertise themselves as an environmentally conscious company. The common denominator in all three companies is the reduction of environmental impact. Since all three companies operate in the metallurgy field, they all generate metal waste. The environmental footprint of metal production is rather large, so it is important that production waste from this material is recycled and reused as much as possible. In conclusion, it can be said that since all three companies have an environmental impact, an environmental mannagement system is definitely necessary. It is important to follow the PDCA cycle and constantly update your environmental policy. Once a functioning document is in place, it is possible to significantly reduce the company's environmental footprint and improve environmental use.

Kirjeldus

Märksõnad

Keskkonnatehnoloogia::Seadused ja regulatsioonid::Keskkonnajuhtimine ja aruandlus ettevõttes

Viide