AS Fors MW tootmise kvaliteedikorralduse aluste loomine

Kuupäev

2017

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Rahvusvaheline ettevõte AS Fors MW toodab metsandus-, põllumajandus- ja ehitusmasinaid. Ettevõtte arengus on kätte jõudnud etapp, kus on vaja luua süsteemsed kvaliteedijuhtimise alustalad. Kvaliteedijuhtimise süsteemi kaardistamisel anti ülevaade ISO 9001 standardist, tootmistsehhi esmavajadustest, ettevõtte kulusäästliku mõtlemise alustest ja tootmisprotsessi väärtusahelast. Kvaliteedijuhtimine ootab juhtidelt kõikidele ettevõtte protsessidele ja protsessiomanikele (tööde teostajatele) standardi nõuetepõhist tähelepanu ja nõudlikkust ehk kvaliteeti. Seetõttu on oluline kõik firmas kvaliteedi tagamiseks tehtav seostada ühtsesse juhtimissüsteemi, mis kaasaks süsteemselt kõiki protsesse nii firma sees kui väljas nende muutustes. See on aeganõudev tulevikku vaatav tegevus. Kuigi kvaliteedidokumendid vastavushindamiseks võib valmis kirjutada ühe aasta sees, siis süsteemi juurutamine võtab aastaid. Isegi Toyota on vastanud küsimusele, kas nende kvaliteedisüsteem on „valmis“: see ei saa iial valmis. See kogu aeg muutub paremaks läbi kaizeni. AS Fors MW alustas kvaliteedikorralduses olulise töökultuuri elemendiga - korras töökohaga, 5S. See on oluline kvaliteedisüsteemi staatiline element läbi kogu ettevõtte (töökoht on kõigil) ning oluline element ka kvaliteedijuhtimise kõigi nõuete (10) täitmise eduks. Kvaliteedikorralduse süsteemi aluste kujundamiseks valiti ISO 9001 kvaliteedijuhtimise rahvusvaheline standard. Vastavalt töös käsitletud teemadele on välja toodud ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardi põhimõtted ja nõuded. Väärtusahela koostamine oli sisendiks kvaliteedikorralduse aluste loomisel. Väärtusahela hetkeseisu kaart tõi esile tootmisprotsessi olulised kriitilised kontrollpunktid, kus on vaja rakendada kas protsessi sisendite kontrolli või tõhusat protsessi sooritusjärgset kontrolli. Süsteemse kvaliteedikorralduse sisseviimine juhtimise kvaliteedi parendamiseks lõputöö raames algas hetkeolukordade kaardistamisega. Vajaduspõhiselt keskenduti mõõteriistade ohje loomisele ja rakendamisele ning sissetuleva lähtematerjali jälgitavuse parendamisele. Lõputöö teemale põhinedes koostati juhendeid ja protsessi kirjeldusi, mis tagavad süsteemse kvaliteedikorralduse. Kvaliteedikorralduse majanduslik mõju on otseses seoses mittevastavuste vähendamisega. Tootmisettevõttes määrab protsesside teostamise kvaliteet tulemuslikkuse. Kvaliteedikorralduse seisukohast on tuntud teadmus, et mida hiljem tootmisprotsessis viga avastatakse, seda suurem on praagist, mittevastavast teostusest tingitud kahjum. Ettevõte AS Fors MW on lõputöö käigus pakutud lahendused kvaliteedikoosolekul arutusele võtnud ja rakendatud on lahendused nii mõõtevahendite ohje kui ka sissetuleva lähtematerjali jälgitavuse osas.


The aim of the thesis Quality Management Basis Arrangement for AS Fors MW is to develop unified quality management basis for AS Fors MW. The need for this thesis lies in the fact that AS Fors MW has not implemented a quality management standard yet and requires one. AS Fors MW focuses on product development and sales in three business areas: agriculture, construction and forestry. The headquarters of AS Fors MW is located at Saue, Estonia since 1992. A full-scale production facility located in Estonia provides manufacturing, product assembly and the group's administration. FARMA Norden AB was created in Sweden as a subsidiary to AS FORS MW. The Sweden group handles aftermarket sales and the technical support for all the group's operations around the world. The adoption of a quality management system is a strategic decision that can help the company to improve its overall performance and provide a solid basis for sustainable development initiatives. The author of this thesis has selected the quality management basis according to the European Standard ISO 9001 (Quality management systems - Requirements). The thesis includes the steps of the existing quality management system and quality improvement suggestions to implement in the future. The thesis gives an overview of how raw materials are internally tracked and how to improve material monitoring. The author provides solutions for warehousing, traceability and labeling. Furthermore, the management and inspection of the control-measurement devices is also described. The thesis also describes the management and inspection of control-measurement devices. This topic includes recommendations for measurement devices: how to mark and label tools. The thesis contains process guides and instructions for foremen, quality specialist and quality inspector. Continuous improvement in the quality management system ensures a positive economic impact and long-term success. AS Fors MW will continually improve the suitability and effectiveness of the overall quality management system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 (new version).

Kirjeldus

Märksõnad

Viide