Ajastu 1920-1940 stiilis ülikondade ja kostüümide turu-uuring lähtuvalt erinevatest subkultuuridest Eestis

Kuupäev

2018

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva lõputöö "ajastu 1920-1940 stiilis ülikondade ja kostüümide turu-uuring lähtuvalt erinevatest subkultuuridest Eestis" eesmärgiks oli välja selgitada 1920ndate- 1940ndate stiilis ülikondade ja kostüümide eeldatava turu potentsiaal. Eeldusliku sihtgrupi põhiparameetrid on subkultuurilise identiteedi potentsiaal, vanus, sugu ja sissetulek. Subkultuurilise identiteedi potentsiaali analüüsiti antud töö raames chap, hipster ja dändi kogukonnas. Selleks, et teada saada antud töö raames turupotentsiaali, teostas töö autor turu-uuringu, mille peamisteks meetoditeks olid küsitlus ning süvaintervjuu.


The following thesis theme is „ Market Research of Era 1920-1940 Styled Suits for Women and Men Based on Various Subcultures in Estonia“. The main purpose of this thesis is to find out the potential market for suits of 1920s-1940s style. The basic parameters of the target group are potential of subcultural identity, age, sex and income. The potential of subcultural identity is analysed in the chap, hipster and dandy community, as such subcultural communities are the main representatives of the 1920s-1940s style. To reach the purpose goal of the thesis, the author has done following tasks: 1. To collect theoretical information to complete following tasks. 2. To describe current situation in Estonia’s market overall. 3. To carry out an survey in potential target group. 4. To conduct an interview with representative of three main target groups. 5. To determine, who are brand’s main competitors. 6. To analyze collected data and make suggestions.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide