3D mudelleerimise eelis teeehituses Valdeku tänava ja Viljandi maantee kergliiklustee näitel

Kuupäev

2014

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

KOKKUVÕTE Koostatud töö tulemuseks saab öelda, et korraliku ehitustöö tulemuseks on projektide koostamine 3D mudelleerimisega ning kogu ehitus protsessi koondumine 3D masinjuhtimisele. 3D süsteemide kasutamisega saab vältida projekteerimis- ja ehitusvigu. Uurimisel selgus, et 3D mudelleerimisega on ajaline võit märkimisväärne võrreldes traditsioonilise ehituse ja 2D projekteerimisega. Ajaline võit kajastub nii projekteerimisel, ehitustöödeks ettevalmistumisel, kui ka ehitusel. Tänaseks päevaks on arvutite tarkvarad teinud suure „tiigrihüppe“ ning nüüd on võimalik väiksema vaevaga koostada ka kõige keerukamaid lahendusi. Näiteks kahe- või enama tasandilisi ristumisi, kergliiklustunneleid, loomatunneleid jne. Üheks peamiseks takistuseks mudelite koostamisel on 3D mudelleerimise tarkvara maksumus. Ja kuna tellijad veel ei ole projekteerijatelt otseselt nõudnud 3D mudeleid, ei näe projekteerijad sundlust üle minna 3D mudelleerimise tarkvara kasutamisele. Kokkuvõtteks võib öelda, et 3D mudelleerimissüsteemile üleminek nõuab nii projekteerijatelt kui ka ehitajatelt suuri investeeringuid, kuid tulemuseks on kvaliteetsem, kiirem ja odavam töö.


SUMMARY The conclusion based on this paper is that proper construction work entails project compilation via 3D modelling and the convergence of the whole construction process into 3D machine control. Implementation of 3D systems facilitates the prevention of project design and construction errors. The research indicated that 3D modelling ensures a remarkable reduction of time consumption compared to traditional construction practices and 2D project work. Time is saved at all stages: project design, preparation for construction and building work. Computer software has made a great leap forward, and users can now create even the most complicated solutions with much less effort, for instance double- or multi-level crossings, light traffic tunnels, animal passages and so on. One of the main factors hindering the proliferation of 3D modelling is the cost of such software. As customers are not yet directly demanding from project designers the use of 3D models, project designers do not feel compelled to adopt 3D modelling software. The findings can be summed up by stating that implementing a 3D modelling system requires that both project designers and builders make substantial investments, but they should understand that this expenditure will result in higher-quality, faster and cheaper work.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide