Aegviidu asula joogivee kvaliteedi probleemid

Kuupäev

2018

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Antud töös on võrreldud vastavalt püstitatud eesmärkidele nelja Aegviidu alevi veepuhasti veeproovide näitusid, mis olid aluseks tarbitava vee kvaliteedi hindamisel. Analüüs näitas, et alevisisene veepuhasti töötab eeskujulikult, probleeme jagub vanade veepuhastitega. Kohalike elanike hinnanguid, et vesi on ebakvaliteetne, on tõestatud ka Terviseameti akrediteeritud veelabori veeproovide tulemustega. Peamised probleemid joogivees on hägusus, värvus ning liigkõrge rauasisaldus. Puurkaevud on vanadel veepuhastitel madalamad, sellest tulenevalt on põhjavee analüüsid näidanud, et vee kvaliteet ülemistes pinnasekihtides on kehvem kui käige hiljem ehitatud veepuhastis, raskemaks teeb nende võrdluse ka see, et pinnased on erinevad ja jaamad ei asu kõrvuti ühel territooriumil. Jõe tänav eristub selle poolest, et teised veepuhastis asuvad oluliselt liivasemal pinnasel ja kõrgemal kui Jõe tn pumbajaam. Pinnas on pehme ja madal, samuti voolab mõne meetri kaugusel hoonest jõgi, mis kevadise suurvee ajal madalama metsa katab veega. Need veed satuvad ka suhteliselt madalasse veevõtukaevu. Mis aga väga hästi eristab uut ja vanasid veejaamu, on lõpptarbija juurest võetud veeproovid. Veeproovid sedastavad vanadest jaamadest võetud proovides suurt hägususe ja värvuse tõusu, mis ei ole seadusega reglementeeritud, kuid rauasisaldus on siin piirnormidest kohati mitmeid kordi kõrgem. Selle põhjuseks on arutluste ja proovivõtukohtade tulemuste võrdluse põhjal vana torustik, mida kasutatakse tarbijale vee edastamiseks elamusse. Uue veepuhasti näidust oli näha, et koolimaja vana veetrass reostas samuti puhast vett. Trassi vahetusega kadus koheselt ka rauaprobleem. Vanad jaamad on amortiseerunud ja investeeringuid ei planeerita. Uue veepuhasti ehitusega asendati vanad trassid kas koheselt või mõne aja möödudes uue veetrassiga ja tulemus saavutati kohe. Arutluste ja võrdluste põhjal võiks vanad veepuhastid/pumbamajad sulgeda, sest nende ekspluatatsioonis hoidmine on talvel väga kulukas. Vanad soojustamata hooned on küllaltki suured. Tühja ruumi on palju. Igas jaamas eraldi pumbad, rauaeraldusfiltrid jne. Iga asi maksab ja nii väikese asula peale nii palju veejaamasid ei ole kuidagi moodi otstarbekas. Vanade jaamade uuendamine algaks vana lammutamisega, puurkaevude rekonstrueerimisega, uute hoonete ehituse hankimisega. Probleemi lahendamiseks oleks vaja rajada ka uued trassid. Edaspidise lahendusena näeb autor Jõe tänava veepuhasti sulgemist ning teeb ettepaneku vedada alevisisese veejaama uuest torustikust uus väljavõte, ning juhtida sealt vesi Jõe tänava piirkonda. Sama ettepanek sobiks ka Poolemõisa piirkonnale. Kosenõmme veepuhastiga on olukord keerulisem, kuna asum on alevist kaugemal. Enne lõpliku otsuse tegemist on ettepanek viia läbi täiendavad uuringud. Saada vastus kas praegune uus veepuhasti suudaks ära toita ka Kosenõmme piirkonna.


This thesis is written to give a review of one of the most important environmental problem – the quality of drinking water. This thesis analyzes the organoleptic and normative parameters, which are accredited by laboratories, and which characterize drinking water in different regions of the Aegviidu borough. It is recognized that iron levels are constantly being exceeded. Results of turbidity and color are also high. Consumers also notice turbidity and color while observing tap water. Lack of durability of home appliances refers to non-compliance with the standards set by different indicators. In order to find out the reasons, this thesis compares data from samples taken from water stations and consumers’ water taps. The results show that the water quality falls drastically in the watercourses. Consequently the mistake has to be in the watercourses. Comparing the samples taken, it reveals that the problem is in the same indicators: iron, turbidity and color. This thesis presents the reasons: very old piping and water stagnation caused by low consumption in some places. In the author’s opinion, economically best solutions to close all old water stations. Pulling down old water stations would eliminate the need to repair old equipment or to constantly buy new ones, also the heating bills in winter and repairing costs would be eliminated. The suggestion in this thesis is to carry out an additional study on the capacity of the new water station in the Aegviidu borough and to analyze the capacity of the new borehole. If the new water station is able to feed the other water supply areas, it is worth taking extracts from the new waterway lines to the directions of the old routes and replacing the old piping with a new one. If happens that one water station is unable to replace all water stations, a calculation must be done to evaluate whether and how to build a new and more powerful water station. Another option is to build a new water station in another location, so that other areas of the borough can be supplied with water. This thesis also suggests to build sewage systems when building new watercourses to solve several problems at once. In most of the old water station’s areas, there is no public sewage system.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide