OÜ Mikrovai poolt kasutatavate mikrovaiade ja pinnaseankrute iseloomustused ning süvistamise tehnoloogia

Kuupäev

2011

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesolevas lõputöös on tutvustatud OÜ Mikrovai poolt kasutatavaid erinevaid mikrovaiu ja pinnaseankruid ning nende süvistamise tehnoloogiaid ning kasutamise võimalusi. Injektsioonpuurvaiu ja –ankruid on võimalik süvistada rasketes täitepinnastes valides vastava puurkrooni. Tänu väikestele pöörd-löökpuurimisseadmetele on võimalik injektsoonpuurvaiu ja -ankruid süvistada ka majade keldrites ning kitsastes tingimustes. Mikrovaiadel on võimalik armeeringuks paigaldada erineva diameetriga torusi või talasi. MV Ø130-210 mm süvistamisel ei ole probleemiks täitepinnased, sest kasutatakse pöörd-löökpuurimise meetodit. MV Ø300-400 mm süvistamine toimub pöördpuurimismeetodil, kuna pöördlöökpuurimist nii suurte diameetritega vaiade puhul ei kasutata. Vaiade süvistamine täitepinnastesse pöördpuurimismeetodil võib aga olla problemaatiline. Toruvaia RD süvistamisel ei ole takistuseks täitepinnased ja toruvaiu on võimalik süvistada ka oludes, kus süvistuskoha kõrgus on alla 2 m. Toruvaiasi kasutatakse enamasti süvendite kindlustamisel, kui tugeva pinnase või olemasoleva hoone tõttu ei ole võimalik paigaldada sulundseina elemente. Rammitava toruvaia ja labaankru eeliseks teiste lahenduste ees on kohene koormamise võimalus. Pinnase injekteerimine on asendamatu olemasolevate hoonete põrandate vajumiste peatamiseks, kus halvasti tihendatud põranda alusesse pinnasesse pumbatakse tsemendilahu ja täidetakse vajumitest tekkinud tühimikud põranda all. Süvendite kindlustamisel on võimalik kasutada pinnase tugevdamist, mille puhul pinnas segatakse tsemendilahuga tekitades veekindla seina. Kokkuvõtteks võib öelda, et mikrovaiu ja pinnaseankrute tüüpe on mitmeid erinevaid. Vastavalt süvistatavale pinnasele ja töökoha iseärasustele (madalad keldrid) tuleb valida selleks sobiv vaia/ankru tüüp ning vastavalt tüübile sobiv süvistamise tehnoloogia ja puurvarustus. Mikrovaiad ja pinnaseankrud on asendamatud just olemasolevate hoonete kindlustamisel, kuid neid kasutatakse ka erinevate süvendite ja uute hoonete kindlustamiseks.


The present paper introduces various micropiles and ground anchors used by OÜ Mikrovai, their sinking technologies and operating possibilities. Injection drilling piles and anchors can be sunk in heavy soil, choosing suitable drilling bit. Using small rotary percussion drills it is possible to sink injection drilling piles and anchors also in cellars and in any confined space. The reinforcement of micropiles can be pipes or beams of different diameter. Filling soil is not the problem in sinking MP Ø130-210 mm when the rotary percussion drilling method is in use. In the sinking of MP Ø300-400 mm rotary drilling method is used as rotary percussion drilling method is not reccomended in case of piles of such large diameter. However, sinking piles into filling soil by using rotary drilling method can be problematic. Sinking pipe piles RD is not restrained by filling soil and pipe piles can be sunk also in conditions where the height of sinking spot remains under 2 metres. Pipe piles are mainly used in securing construction pits in case of heavy soil or building where it is impossible to drive in elements of the sheet-pile wall. The advantage of driven pipe pile and earth anchor is their instant loading opportunity. Injection of soil is irreplaceable in ceasing the floor sinking of buildings – cement grout is injected to the soil under poorly sealed floor in order to fill the vacuities. In order to secure construction pits, it is possible to strengthen soil – soil is mixed with cement grout which produces waterproof wall. To take everything into account, it can be said that there are many different types of micropiles and ground anchors. Soil and site peculiarities (low cellars) determine the type of pile/anchor, sinking technology and drilling equipment. Micropiles and anchors are irreplaceable in securing existing buildings, however they are also used in securing various construction pits and new buildings.

Kirjeldus

Märksõnad

Viide