Akende teisaldamise transpordialuse tootearendus

Kuupäev

2023-05-15

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Transpordialust kasutatakse mitmetes erialades ja erinevatel otstarbetel. See aitab lihtsustada töötajate tööd ning on ka suureks abiliseks inimestel argielus. Alusega saab transportida tooteid ja materjale, alustades rasketest telliskividest lõpetades huulepulkadega. Otstarve on väga lai, kuna erinevatele erialadele on vastavalt nendele vajadustele loodud transpordialuseid, kuid puudub üks, mis neid kõiki ühendaks ja universaalsemaks muudaks. Samuti puudub akende veoks mõeldud transpordialus, mis lihtsustaks tööd akende paigaldust objektidel ja oleks kuluarvestuse suhtes odavam lahendus kui kraana tellida. Akende teisaldamise transpordialuse tootearendus jaoks oli vaja uurida turgu, millised transpordialused on juba turul. Turult valiti välja neli populaarsemat toodet: harilik transpordialus, kokkupandav transpordikäru, ratasetel glavaniseeritud transpordialus ja plaaditranspordialus. Nende hindamise jaoks püstitati kriteeriumid hinna, maastiku läbivuse, kandevõime, manööverdamis omaduse, funktsionaalsuse suhtes. Kuna turul spetsiaalselt akende veoks puudus pakutav toode, mida saaks ühendada ka teiste valdkodade jaoks, arendati selle jaoks välja tootearendus. Töös tutvustati erinevaid töötlemisvõimalusi, tootmisviise ja tootearendust. Tutvustati materjale, millest alus koosneb ja toodi välja nendele iseloomulike omadusi. Tootearenduse eesmärgiks oli välja arendada uudne akende teisaldamise jaoks mõeldud transpordialus, mis tekitaks universaalsuse teiste otstarvetega ja ühildaks teisi transpordialuseid ühes. Töötati välja uus toode, mille lisavarustusena saab endale soetada vastava varustuse, mis ühildub akende teisaldamiseks toodetud raamile. Näiteks modelleeriti akende veoks raamile laud ja plaadivedamis laud. Samuti tekitati universaalsus külgavatavusega, et saaks kasutada ka toodet kastina, kus toidupoodide töötajad saavad kauba ladustamiseks kaste sisse panna ja ka ilma kastideta tooteid. Akende veoks saab tootel eemaldada külgmised ääred ja paigutada need transpordialuse keskele tappidesse, et aken oleks alt fikseeritud ega libiseks mööda transpordialust paremale või vasakule. Lisaks, et akende keskosa toetuks raamile ning võtab kogu raskuse enda kanda. Tootele teostati tugevusarvutused kontrollimaks konstruksiooni tugevust, et need ei painduks maksimaalse koormuse all liialt läbi. Selle tarbeks leiti raamile mõjuvad jõud programmi Autodesk Inventori abil ja reaalne raami läbipaine 500kg juures oli 0,3921mm, mis rahuldas nõuet. Lõpuks leiti akende teisaldamiseks arendatud transpordialuse omahind. Omahinna arvutamisel võeti arvesse materjalihinnad, töötlemiskulud ja valmistamise kulud. Omahinnaks arvutati 273,782€.


The transportation trailer is used for a variety of reasons. It's used for both buisness and pleasure. The transportation trailer makes it easy to move objects of different shapes and weights. It can also move anything from heavy objects to lightweight lipsticks. While the usage for trailers is broad, it's missing something what would make it more versatile. Also, there's no specific transportation trailers for pre- manufactured windows which would make the window installation easier and overall cheaper than using a crane. The first thing to do about the development of the transportation trailer for the movement of premanufactured windows was to find out what's already on the market. The four most popular products I've reviewed are a classic transportation trailer, a hand truck, a folding platform truck and an industrial dolly. The price, weight limits, mobility and other functions were taken into the consideration. As there was no trailer available specifically for the movement of pre-manufactured windows, it had to be developed. Different manufacturing methods, finishes and materials were considered in the development phase. The development goal was to come up with a modern trailer for pre-manufactured windows with multiple functions that can be competitive with other trailers and carts. One unique function of my design is a side panel that folds down. This enables the trailer to be turned into a means of transporting bigger sheets/slabs. Another benefit of adding the side panels is to provide more versatility. A grocery store worker could put normal groceries in the trailer with the panels up, and then put the panels down to help transport larger items that normally wouldn't fit like a broom or other large objects. There's also a special attachment in the middle of the trailer to make sure the windows would be secure and not be able to shift during transportation. Autodesk Inventori design program was used to test the weight limit of the trailer. Under a weight of 500kg the trailer bent 0,3921mm which is well within acceptable limits. The price of the raw materials and manufacturing were taken into consideration and the final price would be 273,782.

Kirjeldus

Märksõnad

Muu

Viide