Toolse ordulinnuse konserveerimine ja eksponeerimine

Kuupäev

2022-05-25

Väljaande pealkiri

Väljaande ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kokkuvõte

Käesoleva lõputöö peamiseks eesmärgiks on anda uus elu varemetele, mis meelitab külastajaid mõnusa atmosfääriga, vaadetega ja ajalooga. Toolse ordulinnus oma pikka ajalooga on suure potentsiaaliga koht, mis vajab tähelepanu ja tegemist. Suur osa tööst on suunatud sellele, et varemed uurida, säilida, konserveerida ja eksponeerida ning tuua neid esile. Tähtis on luua dialoog vana ja uue arhitektuuri vahel, muutes objekti atraktiivsemaks. Projekti lahenduses suurt rolli mängib asukoht koos seda ümbritseva loodusega, mis pakub külastajatele ilusaid vaateid. Projekti kavandamisel on valitud rannikulähedase keskkonda sobilikud kaasaegsed materjalid, mis sobivad konteksti ja mängivad kaasa varemetega, lisaks stabiliseerivad vajunud müüre. Infokeskuse hoone võimaldab korraldada erinevad üritused ja konverentse ilusas ajaloolises piirkonnas. Lõputöös pakutud lahendus parandab lisaks asukoha logistikat, võimaldades külastajatel mugavamalt kohale jõuda.


The main goal of this diploma is to give new life to the ruins, what attracts visitors with a enjoyable atmosphere, beautiful views and history. Toolse Castle with its long history is a place with great potential that needs attention and action. Big part of this work is aimed to research, save, preserve, exhibit and bring forward the ruins. It is important to create a dialogue between old and new architecture and to make place more attractive. Location with surrounding nature, which offers tourists beautiful views, plays a big role in the project solution. In this project selected modern materials suitable for the near-coastal environment, which fits the context of ruins, and stabilize the stone walls. The information center building allows to organize small events and conferences in a beautiful historic area. The solution proposed in this thesis also imploves the logistics of the area, allowing visitors to arrive to the place in a more comfortable way.

Kirjeldus

Märksõnad

ordulinnus, konserveerimine, eksponeerimine, varemed, arhitektuur, Toolse

Viide